Vítejte na stránkách katedry geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.


Úvod

Katedra geologie je společně s katedrami geografie, geoinformatiky a mezinárodních rozvojových studií součástí oboru Věd o Zemi PřF UP. Katedra zajišťuje teoretickou i praktickou výuku geologických, mineralogických, paleontologických a dalších příbuzných disciplín v bakalářském a navazujících magisterských  oborech "Environmentální geologie" a "Geologie a ochrana životního prostředí", který je  součástí dvouoborových studijních programů Učitelství pro střední školy.

Na katedře běží základní i aplikovaný výzkum, publikační, ediční a naučně-popularizační činnost a spolupráce s komerční sférou.

Katedra geologie se v květnu 2009 ze svých původních prostor umístěných na třídě Svobody 26, přesunula do nově postavené moderní budovy Přírodovědecké fakulty UP v ulici 17. listopadu 12.

All rights reserved © 2016 Katedra Geologie UP

CHCI STUDOVAT