• 1

  Katedra geologie
  Přírodovědecké fakulty
  Univerzity Palackého v Olomouc

  Přidejte se k nám!

 • 2

  Teoretická i praktická výuka geologických, mineralogických a paleontologických disciplín

  Výuka

 • 3

  Bakalářské a magisterské obory „Environmentální geologie“ a „Geologie a ochrana životního prostředí“

  Studium

 • 4

  Výzkum, publikační, ediční a popularizační činnost i spolupráce s komerční sférou

  Věda & výzkum

Aktuality

POKYNY K TCGE1+2 A TERC2+3

Ve dnech 1.10 až 5.10.2018 proběhne terénní cvičení (TCGE1+2 a TERC2+3). Prosíme studenty, kteří končí bakalářské studium, budou pokračovat v navazujícím a mají zájem zúčastnit se terénu, aby se závazně přihlásili e-mailem na lada.hylova@upol.cz. Ostatní studenti, nechť se zapíší ihned, když... Více →

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Společnost Tescan se sídlem v Brně hledá zaměstnance na pozici geolog. Firma se specializuje na výrobu a vývoj přístrojové techniky a vědeckého vybavení (např. elektronové a rastrovací mikroskopy). Ideální uchazeč je geolog – mineralog, případně geolog se znalostí práce na... Více →

LETNÍ ŠKOLA SÚRAO

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) pořádá v Praze ve dnech 30. 7. až 3. 8. 2018 letní školu, zaměřenou na problematiku nakládání s radioaktivními odpady. Přihlásit se mohou studenti navazujícího magisterského studia. Účast na letní škole je zdrama. Pro přihlášení... Více →

KURZ MĚLKÉ GEOFYZIKY

Katedra geologie UP si dovoluje pozvat zájemce z řad odborníků a studentů na Kurz mělké geofyziky, který pořádá ve dnech 10. – 14. 9. 2018 v Olomouci. Cílem kurzu je teoretické i praktické seznámení s vybranými geofyzikálními metodami (ERT, georadar,... Více →

GEOPARK

V roce 2015 byl v parčíku u nové budovy na Envelopě vybudován geopark, zaměřený regionálně na oblast Moravy a Slezska. Geopark byl koncipován tak, aby jednak vyhovoval potřebám vysokoškolské výuky geologie na naší univerzitě, jednak aby plnil i funkci osvětovou a popularizační.

V geoparku je vystaveno celkem 45 exponátů pocházejících z 31 lokalit. Ve výběru jsou zastoupeny rozličné horninové typy z různých geologických jednotek Českého masivu a Západních Karpat tvořících geologické podloží Moravy a Slezska.

PROČ STUDOVAT GEOLOGII V OLOMOUCI?

Olomouc je středně velké, typické univerzitní město. Univerzita Palackého (UP) se svými cca 25 tisíci studenty a několika tisíci zaměstnanci tvoří demograficky nejvýznamnější skupinu a podstatnou intelektuální hybnou sílu města Olomouce (cca 100 000 obyvatel). Se svým historickým jádrem (UNESCO), kulturními památkami, dopravní a nákupní infrastrukturou a ideálními rozměry pro pěší představuje Olomouc velmi příjemné místo pro život.

Olomoucká Univerzita Palackého už dávno nepatří k periferním školám v republice. Univerzita, založená v roce 1573 a znovuobnovená v roce 1946, prošla v posledních 2 dekádách neuvěřitelně rychlým vývojem, navázaným zejména na nová vědeckovýzkumná centra přírodovědecké a lékařské fakulty, růstem vědeckého výkonu a výstavbu nových budov. Přírodovědecká fakulta UP každoročně patří mezi 5 až 6 nejvýkonnějších vědeckovýzkumných organizací v Česku a získává si stále větší domácí i mezinárodní respekt.

Katedra geologie PřF UP, které sídlí v nové budově PřF na 17. listopadu 12 v Olomouci (otevřena v roce 2009), nabízí příjemnou atmosféru ke studiu, výborné přístrojové vybavení pro práci v terénu i v laboratoři, bohaté možnosti zahraničních výměnných pobytů v rámci programu Erasmus+, lidské rozměry a individuální přístup ke studentům a zázemí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Katedra geologie nabízí vzdělání v hlavních teoretických a aplikovaných geologických disciplínách. Teoreticky zaměřeným studentům umožňuje studovat klasické obory jako je paleontologie, mineralogie nebo stratigrafie. Těm progresivně smýšlejícím nabízí aplikovaný výzkum zaměřený na geotechniku, geoarcheologii, stavební materiály a geofyziku s odpovídajícím uplatněním v komerční sféře. Naše studium environmentální geologie je založeno na široké mezioborové spolupráci s ekologií, geoinformatikou, chemií, archeologií a dalšími obory v rámci Univerzity Palackého.

prof. Ondřej Bábek, vedoucí katedry

 • Laboratoř mělké geofyziky disponuje rozsáhlým arzenálem špičkového přístrojového vybavení. Podílíme se na výzkumu doma i v zahraničí.

  www.geofyzika.upol.cz

 • Disponujeme přístroji a vybavením pro práci v terénu i laboratoři, které jsou na vynikající, mezinárodně srovnatelné úrovni. Veškerá přístrojová technika je plně dostupná našim studentům.

 • Klademe důraz na praktickou přípravu pomocí geologických exkurzí a praxí v terénu. Stěžejní je dvoutýdenní kurz geologického mapování.

 • Provádíme základní i aplikovaný výzkum. Publikujeme v prestižních odborných časopisech. Účastníme se terénních prací i studijních pobytů po celém světě.

Věda & výzkum

Zabýváme se praktickým využitím geologických principů při řešení environmentálních problémů. Provádíme naučně-popularizační aktivity. Spolupracujeme se státní i privátní sférou. Řešíme řadu výzkumných projektů. Účastníme se tuzemských i mezinárodních konferencí a pravidelně pořádáme konferenci Paleozoikum.

Kontakty

Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta UP
17. listopadu 1192/12, Olomouc 771 46
+420 585 634 531
petra.ctvrtlikova@upol.cz

Kompletní kontakty a členové katedry

Sídlíme v přízemí nové budovy Přírodovědecké fakulty na Envelopě, v blízkosti historického centra Olomouce. Nedaleko budovy mají zastávku tramvajové linky č. 1 a 7 (zastávka Envelopa) a 2, 4 a 6 (zastávka Žižkovo náměstí). Současně lze využít městských autobusů linky 11, 13 a 20 (zastávka Envelopa nebo Třída 17. listopadu).