Katedra Geologie > Aktuality

Aktuality

HARMONOGRAM SRPNOVÝCH STÁTNIC

Dne 31. 8. 2017 proběhnou v místnostech 1.022 a 1.038 státní zkoušky a obhajoby závěrečných prací studentů studijního oboru ENGE. Harmonogram naleznete zde.

                                                                                                                                                                                                                                                                Vloženo 16.8.2017

NABÍDKA PRÁCE

Státní podnik DIAMO, s. p., Stráž pod Ralském hledá zaměstnance na pozici Specialista - geolog. Bližší informace naleznete zde. Nabídka je platná do 30. 6. 2017.

                                                                                                                                                                                                                                                                Vloženo 28.6.2017

ZMĚNA VE STUDIJNÍCH PLÁNECH

B a C předměty, které budou vypsány v ZS 2017/2018 naleznete zde.


Ve všech studijních plánech (ENGE i BI-GE(O), bakaláři i navazující) jsme rozšířili nabídku B a C předmětů a provedli jsme změny, které by měly zjednodušit výběr B a C předmětů. U několika předmětů došlo k navýšení počtu kreditů, některé předměty jsme přesunuli z C do B apod. Tyto úpravy se mohou promítnout i zpětně - nedivte se, když např. APGO1 budete mít nově v B, i když jste si jej loni zapsali jako C. Pokud se vám předměty ze seznamu nebudou zobrazovat ve STAGu ve vaší nabídce B a C předmětů, nejsou navrženy přímo do vašeho studijního plánu. Můžete si je ale vyhledat a zapsat jako C předmět.

Případné dotazy zodpovím na e-mailu lada.hylova@seznam.cz

                                                                                                                                                                                                                                                                Vloženo 28.6.2017

VÝZVA K ÚKLIDU KÁDINEK

V chemické laboratoři se pod umyvadlem nachází kádinky se vzorky, ke kterým se už několik měsíců nikdo nehlásí. Je u nich lístek "Prosím, nevylévat". Vyzýváme majitele vzorků, aby se k nim přihlásili a uklidili si je nejpozději do úterý příštího týdne (27. 6. 2017), jinak budou zlikvidovány.

                                                                                                                                                                                                                                                                Vloženo 22.6.2017

HARMONOGRAM STÁTNIC

Dne 15. 6. 2017 proběhnou v místnosti 6.014 státní zkoušky a obhajoby závěrečných prací studentů studijního oboru ENGE. Harmonogram naleznete zde.

                                                                                                                                                                                                                                                                Vloženo 14.6.2017

PREZENTACE KATEDRY

V sekci O katedře > Popularizační aktivity naleznete českou i anglickou verzi prezentace, kterou můžete naší katedru představit na svých pracovních cestách či studijních výjezdech (např. ERASMUS) doma i v zahraničí.

                                                                                                                                                                                                                                                                Vloženo 25.4.2017

POKYNY KE GEOLOGICKÉ A GEOMORFOLOGICKÉ EXKURZI

Informace k exkurzi předmětu KGE/GEGE konané ve dnech 2. - 3.5. a 10.5. naleznete zde.

                                                                                                                                                                                                                                                                Vloženo 24.4.2017

POKYNY K TERÉNNÍMU CVIČENÍ Z GEOLOGIE (KGE/TCGE)

Informace o lokalitách, místě srazu, povinné i nepovinné výbavě a podmínkách udělení zápočtu z předmětu KGE/TCGE naleznete zde.

                                                                                                                                                                                                                                                               Vloženo 12.4.2017


V pondělí 3. dubna proběhlo ve Vlastivědném muzeu Olomouc krajské kolo geologické olympiády. Z celého Olomouckého kraje se s vědomostním testem a padesáti minerály, horninami a zkamenělinami přijelo utkat 15 postupujících žáků základních škol (kategorie A) a studentů škol středních (kategorie B). Garantem krajského kola byl Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D. Výherci postupují do celostátního kola, kde se bude soutěžit o lákavé ceny Muzea diamantů v Praze a České geologické služby. Hlavní cenou je pobyt v Amsterdamu s návštěvou firmy zpracovávající diamanty. Ostatně každý z účastníků krajského kola získal do své sbírky minerálů pravý diamant! Pokud chcete zobrazit foto ze soutěže, klikněte na více informací.

                                                                                                                                                                                                                                                                Vloženo 6. 4. 2017

SMĚRNICE NA CVIČENÍ V TERÉNU KGE/CTP

Geologické cvičení v terénu KGE/CTP proběhne ve středu a čtvrtek (12. – 13. 4.). Bližší informace o plánovaných lokalitách a dalších potřebných věcech naleznete zde.

                                                                                                                                                                                                                                                                Vloženo 6. 4. 2017

PŘEDNÁŠKA MARTINA MONÍKA

Pro všechny zájemce geofyziky aplikované na archeologickou problematiku nebo prostě jen pro ty, co potřebují tip na výlet po Jordánsku, je určena přednáška dr. Martina Moníka na téma: "Geofyzikální průzkum archeologických lokalit na příkladu neolitické lokality Kharaysin (Jordánsko)". Přednáška se uskuteční již tento čtvrtek od 16:00 na VŠB - Technické univerzitě Ostrava. Další informace naleznete v tomto letáku.

                                                                                                                                                                                                                                                                Vloženo 4. 4. 2017

SEMINÁŘE Z ENVIROMENTÁLNÍ GEOLOGIE

Zde se můžete seznámit s plánem seminářů z Environmentální geologie v letním semestru 2017. Seminář je povinny pro studenty, kteří mají zapsany předmět KGE/APGO3.

                                                                                                                                                                                                                                                               Vloženo 28.2.2017

ZMĚNA TERMÍNU EXKURZE!

Dobrý den,

na základě žádosti studentů EOZP, který mají předmět KGE/GEGE "béčkový" si dovoluji změnit termín této exkurze. Původní termín (24. - 26. 4. 2017) se ruší, exkurze proběhne v úterý 2. 5. a ve středy 3. 5. a 10. 5. 2017. Bližší informace včas zašlu e-mailem a rovněž budou vyvěšeny na nástěnce katedry geologie.

Za případné komplikace se omlouvám.

Lada Hýlová                                                                                                                                                                                                                                         Vloženo 28.2.2017

HARMONOGRAM EXKURZÍ

Zde se můžete seznámit s harmonogramem terénních exkurzí a praxí v letním semestru 2016/2017.

                                                                                                                                                                                                                                                                 Vloženo 6.2.2017

STÁTNICE 2017

Harmonogram a seznam studentů ENGE na státnicovém termínu 2. - 3. 2. 2017 naleznete zde.

                                                                                                                                                                                                                                                               Vloženo 25.1.2017

ERASMUS+ 2017

Pohovor k výběrovému řízení na obsazení studentských mobilit v rámci programu ERASMUS + proběhne 16. 2. 2017 ve 13:30 v místnosti 1.006. Bližší informace naleznete v letáku nebo u dr. Hýlové (lada.hylova@upol.cz)

                                                                                                                                                                                                                                                               Vloženo 25.1.2017

TERMÍNY STÁTNIC 2017

V sekci STUDENTI > STÁTNÍ ZKOUŠKY jsou vyvěšeny termíny SZZ pro rok 2017.

ADAPTAČNÍ KURZ

Adaptační kurz pro 1. ročník ENGE proběhne v termínu 20. - 21. 10. 2016 v oblasti Moravského krasu a okolí. Bližší informace naleznete v letáku.

Slavnostní otevření geoparku

Vážení kolegové a studenti,
slavnostní otevření geoparku se bude konat v pátek 7. 10. 2016 ve 13 hod (viz pozvánka). Součástí programu bude slavnostní zahájení, komentovaná prohlídka geoparku a neformální posezení.

Důležité upozornění

Z důvodu velkého počtu přihlášených studentů bude srpnový termín státnic ENGE rozdělen do dvou dnů. Magisterské státnice včetně obhajob proběhnou ve čtvrtek 25. 8. 2016, bakalářské, také včetně obhajob, potom v pátek 26. 8. 2015. Začátek je v 8.00 hod. v oba dny. Seznam studentů a harmonogram je k nahlédnutí zde: ENGE (bak.) a ENGE (nav.)
prof. Mgr. O. Bábek.,  Dr.
Stipendijní program

Stipendijní program Německé spolkové nadace pro životní prostředí pro Střední a Východní Evropu (MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU) Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU (www.dbu.de) vypisuje každý rok stipendia pro kvalifikované absolventy vysokých škol ve Střední a Východní Evropě, zaměřených na studium různých oblastí ochrany a tvorby životního prostředí. Bližší informace najdete na adrese: https://www.dbu.de/2614.html

Nabídka stáže

Společnost Honeywell Aerospace Olomouc nabízí praxi/stáž pro studenta VŠ.

Bližší informace o náplni práce a požadavcích na uchazeče naleznete zde.

Celouniverzitní absolventské setkání

Ve dnech 9.-10. září 2016 se uskuteční celouniverzitní Absolventské setkání u příležitosti 70. výročí obnovení Univerzity Palackého v Olomouci. Pro bližší infomace a možnost registrace na akci i doprovodné programy klikněte na banner.

2nd Central European Meeting of Sedimentary Geology

Možná si ještě vzpomenete na mezinárodní konferenci, kterou jsme v Olomouci pořádali předloni. Nyní štafetu převzali naši kolegové ze Slovinska a zvou nás na druhý ročník setkání "přátel středoevropské sedimentologie a sedimentární petrologie". Konference se bude konat od 26. do 29. 9. 2016 v Ljubljani. Uzávěrka přihlášek je do 30. 6. 2016.

Všechny zájemce z řad studentstva i akademiků srdečně zvou pořadatelé v čele s Andrejem Šmucem.

Bližší infomace naleznete na stránkách: http://web.geo.ntf.uni-lj.si/ce-sedgeol-2016/contact

nebo facebooku: https://www.facebook.com/2ndCEmSG/

Cena děkana 2016

Milí kolegové, 30. března 2016 byla vyhlášena studentská vědecká soutěž "O cenu děkana". Pokud máte ve své bakalářské či diplomantské stáji šikovné studenty, přemluvte je k účasti a pomozte tak zviditelnit naší katedru. Uzávěrka registrace je do 25. dubna 2016.

Bližší informace naleznete na stránce:

http://svoc.prf.upol.cz/

All rights reserved © 2016 Katedra Geologie UP

CHCI STUDOVAT