STÁTNICOVÉ TERMÍNY V ROCE 2018

V sekci STUDENTI > Státní zkoušky jsou informace o termínech Státních závěrečných zkoušek v období leden – září 2018, včetně termínů odevzdání závěrečných prací. Celý harmonogram si lze stáhnout zde.

ZMĚNY V TERMÍNECH

Byly provedeny změny v termínech předmětu KGE/ZPVS – Životní prostředí a veřejná správa.

PROMOCE

Žádáme studenty, kteří absolvovali v období srpen-září 2017 a budou se chtít zúčastnit listopadových promocí 10. a 11. listopadu, aby se nahlásili e-mailem své studijní referentce. Informace k zaplacení poplatku najdete na webových stránkách fakulty, kde koncem října najdete i přesný harmonogram promocí.

PODPIS IMATRIKULAČNÍHO SLIBU

Žádáme studenty prvního ročníku, kteří se nezúčastnili imatrikulace, aby se do konce října v úředních hodinách osobně dostavili na studijní oddělení k podpisu imatrikulačního slibu.

SEMINÁŘE NA TÉMA „VULKANOLOGIE A MAGMATICKÉ PROCESY“ V ROCE 2017

V podzimních termínech proběhne na katedře geologie seminář „Vulkanologie a magmatické procesy“, na kterém vystoupí pět předních odborníků na danou problematiku z České republiky: dr. Vladislav Rapprich (ČGS Praha), 20.10.2017; prof. Antonín Přichystal (PřF MU Brno), 3.11.2017; doc. Lukáš Ackerman (GÚ AV ČR, Praha), 10.11.2017; dr. Aleš Špičák (GFÚ AV ČR, Praha), 24.11.2017; a doc. Lukáš Krmíček (VUT, Brno), 8.12.2017. Seminář je povinný pro studenty, kteří si zapsali předměty KGE/APEG, KGE/APGO1 a KGE/APGO2. Semináře jsou otevřené veřejnosti. Další informace naleznete zde.“