KONTROLA ZAPSÁNÍ SZZ PŘEDMĚTŮ DO STAGU

Žádáme studenty, kteří budou v letošním akademickém roce státnicovat/obhajovat, aby si zkontrolovali zapsání státnicových předmětů/obhajoby do STAGu. Pokud nemáte zapsané státnicové předměty/obhajobu ve STAGu, nebudou se Vám nabízet konkrétní termíny na přihlášení.

POKYNY NA KURZ GEOLOGICKÉHO MAPOVÁNÍ

Kurz geologického mapování KGE/KGM proběhne letos v okolí Boskovic v termínu 7.5. až 19.5. Další informace o ubytování a jiných záležitostech spojených s kurzem nalezente zde, případně u dr. Faměry (martin.famera@upol.cz) nebo dr. Šimíčka (daniel.simicek@upol.cz).

ZMĚNA PROGRAMU BAKALÁŘSKÉHO SEMINÁŘE

Z důvodů kolize termínu semináře s návštěvou akreditační komise došlo ke změně programu. Bližší informace o programu a také termín opravného semináře naleznete zde.

POKYNY K CVIČENÍM KGE/TCGE A KGE/TPRAG

Terénní kurz se uskuteční ve dnech 23.4 až 27.4. Bližší informace o harmonogramu cvičení, povinné i nepovinné výbavě a pokynech k udělení zápočtu naleznete zde.

BRUNOVISTULICUM 2018

Masarykova univerzita pořádá 3.5.2018 seminář „Brunovistulicum 2018“. Abstrakty lze zasílat do 20.4. Více informací si můžete přečíst zde.