POKYNY K CVIČENÍM KGE/TCGE A KGE/TPRAG

Terénní kurz se uskuteční ve dnech 23.4 až 27.4. Bližší informace o harmonogramu cvičení, povinné i nepovinné výbavě a pokynech k udělení zápočtu naleznete zde.

BRUNOVISTULICUM 2018

Masarykova univerzita pořádá 3.5.2018 seminář „Brunovistulicum 2018“. Abstrakty lze zasílat do 20.4. Více informací si můžete přečíst zde.

SEMINÁŘE APGO LS2018

V rámci předmětů APGO3, APGO4 A APEG2 proběhnou na Katedře geologie UP v letním semestru přednášky, tématicky zaměřené na analýzu sedimentárních pánví. Přesný harmonogram a názvy přednášek naleznete v přiloženém letáku.

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

Přihláška ke studiu na akademický rok 2018/2019 se podává přes tzv. e-přihlášku nejpozději do 28. února.

ZÁPIS PŘEDMĚTŮ

Zápis předmětů na letní semestr je povolen do 18. února. Po tomto termínu je možné provádět drobné úpravy rozvrhu pouze na studijním oddělení, a to do 15. března.