DEN GEOLOGIE NA PEVNOSTI POZNÁNÍ

Na stránkách Žurnálu UPOL si můžete přečíst článek s názvem „Pevnost ukazuje akční hrdiny neživé přírody„. Pro návštěvníky Dne geologie (7. 11. 2017) byl připraven bohatý program. Rovněž byl představen „GEOSTŮL“ – nový exponát Pevnosti poznání. Interaktivní ukázku dynamické geologie naleznou návštěvníci v 1. patře v expozici Živá příroda. Všem, kteří Den geologie připravovali a podíleli se na něm, děkujeme.