profile image

Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.

Odborný asistent

  daniel.simicek@upol.cz
  +420 585 634 539
  Envelopa 1.013
  Středa 9:00–11:00

Vzdělání a kariéra

 • 2008–2013: Ph.D., obor „Geologické vědy“, PřF MU v Brně
 • 2006–2008: Mgr., obor „Geologie“, PřF MU v Brně
 • 2003–2006: Bc., obor „Všeobecná Geologie“, PřF MU v Brně

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • 2D a 3D modelování v geologii

 • Geologická data v prostředí PC

 • Geologie 1 (cvičící)

 • Geologie 2 (cvičící)

 • Geologie kvartéru

 • Kurz geologického mapování

 • Přírodní faktory podmiňující rozvoj

 • Terénní cvičení z geologie

 • vedení bakalářských a diplomových prací

 • přednášky na středních školách v rámci projektu „Věda do škol“

Funkce

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • sedimentologie a sedimentární petrologie

 • faciální analýzy a sekvenční stratigrafie

 • kvartérní geologie

 • geofyzika (mělká seismika)

 • petrofyzika (gamaspektrometrie, magnetická susceptibilita)

Projekty

 • 2013–2015 – postdoktorský projekt POST-UP II

 • 2014 – Hlavní řešitel projektu FRUP, zaměřeného na inovaci výuky; téma: „Softwarové zpracování geologických dat“

 • 2015–2016 – člen řešitelského týmu projektu GAČR GA14-18183S; téma: „Sekvenční stratigrafie devonských bioeventů – výkyvy mořské hladiny na přechodu od klimatického režimu greenhouse k icehouse“

Publikace 

 • Šimíček D., Bábek O., 2015. Assessing provenance of Upper Cretaceous siliciclastics using spectral gamma-ray record. Geologica Carpathica 66(4): 311–329.

 • Šimíček D., Bábek O., 2015. Spectral gamma-ray logging of the Grès d’Annot, SE France: An outcrop analogue to geophysical facies mapping and well-log correlation of sand-rich turbidite reservoirs. Marine and Petroleum Geology 60, 1–17.

 • Bábek O., Kalvoda J., Cossey P., Šimíček D., Devuyst F.-X., Hargreaves S., 2013. Facies and petrophysical signature of the Tournaisian/Viséan (Lower Carboniferous) sea-level cycle in carbonate ramp to basinal settings of the Wales-Brabant massif, British Isles. Sedimentary Geology 284, 197–213. DOI: 10.1016/j.sedgeo.2012.12.008

 • Šimíček D., Bábek O., Leichmann J., 2012. Outcrop gamma-ray logging of siliciclastic turbidites: Separating the detrital provenance signal from facies in the foreland-basin turbidites of the Moravo-Silesian basin, Czech Republic. Sedimentary Geology 261, 50–64.

 • Šimíček D., Bábek O., Leichmann J., 2009. Provenance analysis and gamma-ray spectra of Carboniferous flysch sediments (Bohemian massif, Czech Republic). In: Amorosi A., (Ed.): 27th Meeting of IAS 2009, Alghero Italy, Book of Abstracts, September 20–23, 2009, 169–174. ISBN 978-88-6025-123-7