profile image

prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.

Vedoucí katedry

  babek@prfnw.upol.cz
  +420 585 634 532
  Envelopa 1.010
  Středa 9:00 – 11:00

Vzdělání a kariéra

Profesní CV

 • voting member of Subcommission of Carboniferous Stratigraphy při IUGS

 • National Correspondent IAS (International Association of Sedimentologists) for Czech Republic (www.sedimentologists.org)

 • člen Českého národního geologického komitétu (IUGS) (http://www.geology.cz/cngk)

 • člen Vědecké rady PřF UP v Olomouci

 • associate editor, Bulletin of Geosciences (IF)

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2014: prof., Geologické vědy, MU Brno

 • 2005: doc., obor „Geologické vědy se zaměřením“, PřF MU v Brně

 • 1995: Dr. (ekviv. PhD), obor „Geologické vědy se zaměřením“, PřF MU v Brně

 • 1992: Mgr., obor „Geologie a geochemie“, PřF MU v Brně

Pedagogická činnost

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • vysokorozlišující stratigrafie

 • petrofyzikální metody

 • mělká geofyzika

 • environmentální sedimentologie

Projekty

 • GAČR (10 x) jako hlavní řešitel, spoluřešitel, člen týmu

  • aktuální projekty:

   GAČR, reg. č. 16-11563S Nejranější karbonské greenhouse-icehouse klimatické oscilace – multidisciplinární přístup

   spoluřešitel Ondřej Bábek

   P210/14-18183S Sekvenční stratigrafie devonských bioeventů – výkyvy mořské hladiny na přechodu od klimatického režimu greenhouse k icehouse (2014-2016)

   hlavní řešitel Ondřej Bábek

   205/12/0573 Pozdně kvartérní seismogenní zlomová aktivita a související vývoj sedimentačních pánví ve východní části Českého masívu (2012-2015)

   hlavní řešitel Ondřej Bábek

 • FRVŠ (3 x) jako hlavní řešitel, spoluřešitel

Publikace (květen 2016):

 • 51 odborných článků v časopisech registrovaných na Web of Science

 • 52 odborných článků v časopisech registrovaných v databázi Scopus

Citační ohlas (květen 2016):

 • Web of Science: 510 citací; h-index: 12

 • Scopus: 404 citací (bez autocitací); h-index: 9

Vybrané publikace:

2018

 • Sengupta S., Sracek O., Jean J.-S., Yang H.-J., Wang C.-H., Kar S., Babek O., Lee C.-Y., Das S., 2018. Difference in attenuation among Mn, As, and Fe in riverbed sediments, Journal of Hazardous Materials 341, 277-289.

2017

 • Sedláček J., Bábek O., Nováková T., 2017. Sedimentary record and anthropogenic pollution of a complex, multiple source-fed dam reservoirs: An example from the Nove Mlyny reservoir, Czech Republic. Science of the Total Environment 574: 1456-1471.

 • Weinerová H., Hron K., Bábek O., Šimíček D., Hladil J., 2017. Quantitative allochem compositional analysis of Lochkovian-Pragian boundary sections in the Prague Basin (Czech Republic), Sedimentary Geology 354: 43-59.

2016

 • Bábek O, Kumpan T, Kalvoda J, Matys Grygar T (2016) Devonian/Carboniferous boundary glacioeustatic fluctuations in a platform-to-basin direction: A geochemical approach of sequence stratigraphy in pelagic settings. Sedimentary Geology 337: 81-99.

2015

 • Bábek O., Matys Grygar T, Faměra M., Hron K., Nováková T., Sedláček J. (2015). Geochemical background in polluted river sediments: how to separate the effects of sediment provenance and grain size with statistical rigour? Catena, 135: 240-253.

 • Bábek O., Briestenský M., Přecechtělová G., Štěpančíková P., Hellstrom J.C., Drysdale, R.N. (2015) Pleistocene speleothem fracturing in the foreland of the Western Carpathians: a case study from the seismically active eastern margin of the Bohemian Massif. Geological Quarterly, 59(3): 491-506.

 • Kalvoda J., Kumpán T., Bábek O. (2015): Upper Famennian and Lower Tournaisian sections of the Moravian Karst (Moravo-Silesian Zone, Czech Republic): a proposed key area for correlation of the conodont and foraminiferal zonations. Geological Journal, 50: 17-38.

 • Šimíček D. Bábek O., 2015. Spectral gamma-ray logging of the Grès d’Annot, SE France: An outcrop analogue to geophysical facies mapping and well-log correlation of sand-rich turbidite reservoirs. Marine and Petroleum Geology 60, 1–17.

 • Špaček P., Bábek O., Štěpančíková P., Švancara J., Padírková J., Sedláček J. (2015) The Nysa-Morava Zone: an active tectonic domain with Late Cenozoic sedimentary grabens in the Western Carpathians´foreland (NE Bohemian Massif). International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau). Springer-Verlag Berlin Heidelberg. doi: 10.1007/s00531-014-1121-7

2014

 • Baron, I; Bil, M; Babek, O; Smolkova, V; Panek, T; Macur, L (2014) Effect of slope failures on river-network pattern: A river piracy case study from the flysch belt of the Outer Western Carpathians. Geomorphology 214: 356-365.

 • Kalvoda, J; Nudds, J; Babek, O; Howels, C (2014) Late Chadian-early Arundian high-resolution biostratigraphy in the Ogmore-by-Sea section (South Wales-Mendip shelf) and the mid-Avonian unconformity. Journal of the Geological Society (London) 171(1): 41-47.

 • Kumpan, T; Babek, O; Kalvoda, J; Fryda, J; Grygar, TM (2014) A high-resolution, multiproxy stratigraphic analysis of the Devonian-Carboniferous boundary sections in the Moravian Karst (Czech Republic) and a correlation with the Carnic Alps (Austria). Geological Magazine 151(2): 201-215.

 • Kumpan T, Bábek O, Kalvoda J, Matys Grygar T, Frýda J (2014): Sea-level and environmental changes around the Devonian-Carboniferous boundary in the Namur-Dinant Basin (S Belgium, NE France): A multi-proxy stratigraphic analysis of carbonate ramp archives and its use in regional and interregional correlations. Sedimentary Geology 311: 43-59.

 • Matys Grygar T, Elznicová J, Bábek O, Hošek M, Engel Z, Kiss T (2014) Obtaining isochrones from pollution signals in a fluvial sediment record: A case study in uranium-polluted floodplain of the Ploučnice River, Czech Republic. Applied Geochemistry 48: 1-15.

 • Šešulka, V., Sedláková, I., Bábek, O., Přichystal, A., (2014) Identification of a buried Late Cenozoic maar-diatreme structure (North Moravia, Czech Republic). Geologica Carpathica 65(6): 471 – 479.

2013

 • Bábek O., Kalvoda J., Cossey P., ŠŠimíček D., Devuyst F.-X., Hargreaves S. (2013): Facies and petrophysical signature of the Tournaisian/Viséan (Lower Carboniferous) sea-level cycle in carbonate ramp to basinal settings of the Wales-Brabant massif, British Isles. Sedimentary Geology, 284–285:197–213.

 • Faměra M., Bábek O., Matys Grygar T., Nováková T. (2013): Distribution of Heavy-Metal Contamination in Regulated River-Channel Deposits: a Magnetic Susceptibility and Grain-Size Approach; River Morava, Czech Republic. Water Air Soil Pollution 224:1525 DOI 10.1007/s11270-013-1525-1

 • Kalvoda J., Nudds J., Bábek O., Howels C. (2013): Late Chadian-early Arundian high-resolution biostratigraphy in the Ogmore-by-Sea section (South Wales– Mendip Shelf) and the mid-Avonian unconformity. Journal of the Geological Society, London, pp. 1–7. Article in press. The Geological Society of London. http://dx.doi.org/10.1144/jgs2013-023

 • Kumpán T., Bábek O., Kalvoda J., Frýda J., Matys Grygar T. (2013): A high-resolution, multiproxy stratigraphic analysis of the Devonian– Carboniferous boundary sections in the Moravian Karst (Czech Republic) and a correlation with the Carnic Alps (Austria). Geological Magazine, pp. 1–15. Article in press. Cambridge University Press 2013. doi:10.1017/S0016756812001057

 • Matys Grygar T., Nováková T., Bábek O., Elznicová O., Vadinová N. (2013): Robust assessment of moderate heavy metal contamination levels in floodplain sediments: A case study on the Jizera River, Czech Republic. Science of the Total Environment. 452–453: 233–245.

 • Nováková T., Matys Grygar T., Bábek O., Faměra M., Mihaljevic M., Strnad L. (2013): Fluvial sediments of the Morava River, Czech Republic: distinguishing regional and local sources of pollution by heavy metals and magnetic particles. J Soils Sediments13: 460–73.

2012

 • Kalvoda J, Bábek O, Aretz M, Cossey P, Devuyst F-X, Hargreaves S, Nudds J(2012): High resolution biostratigraphy of the Tournaisian-Viséan boundary interval in the North Staffordshire Basin and correlation with the South Wales-Mendip Shelf. Bulletin of Geosciences 87(3): 497-541.

 • Matys Grygar T, Sedláček J, Bábek, O, Nováková T, Strnad L, Mihaljevič M (2012): Regional Contamination of Moravia (South-Eastern Czech Republic): Temporal Shift of Pb and Zn Loading in Fluvial Sediments. Water Air and Soil Pollution 223 (2): 739-753.

 • Sedláček J., Bábek O., Matys Grygar T. (2012): Trends and evolution of contamination in a well-dated water reservoir sedimentary archive: The Brno Dam, Moravia, Czech Republic. Environmental Earth Sciences 69(8): 2581-2593.

 • Šimíček D, Bábek O, Leichmann J (2012): Outcrop gamma-ray logging of siliciclastic turbidites: Separating the detrital provenance signal from facies in the foreland-basin turbidites of the Moravo-Silesian basin, Czech Republic. Sedimentary Geology 261: 50-64.

2011

 • Bábek O, Faměra M, Hilscherová K, Kalvoda J, Dobrovolný P, Sedláček J, Machát J, Holoubek I (2011): Geochemical traces of flood layers in the fluvial sedimentary archive; implications for contamination history analyss. Catena, 87, 281-290.

 • Matys Grygar T, Sedláček J, Bábek O, Nováková T, Strnad L, Mihaljevič M (2011): Regional Contamination of Moravia (South-Eastern Czech Republic): Temporal Shift of Pb and Zn Loading in Fluvial Sediments. Water Air Soil Pollut. doi: 10.1007/s11270-011-0898-2

 • Kalvoda J, Bábek O, Devuyst F-X, Sevastopulo G (2011): Biostratigraphy, sequence stratigraphy and gamma-ray spectrometry of the Tournaisian-Viséan boundary interval in the Dublin Basin. Bull. of Geosciences, 86, DOI 10.3140/bull.geosci.1265

 • Bábek, O., Chlachula, J., Matys Grygar, T., 2011. Non-magnetic indicators of pedogenesis related to loess magnetic enhancement and depletion: Examples from the Czech Republic and southern Siberia. Quaternary Science Reviews, 30, 967-979

2010

 • Koptíková, L., Bábek, O., Hladil, J., Kalvoda, J., Slavík, L., 2010. Stratigraphic significance and resolution of spectral reflectance logs in Lower Devonian carbonates of the Barrandian area, Czech Republic; a correlation with magnetic susceptibility and gamma-ray logs. Sedimentary Geology 205: 83-98; IF2008: 1,957

 • Kalvoda J, Bábek O (2010) The Margins of Laurussia in Central and Southeast Europe and Southwest Asia. Gondwana Research 17(2-3): 526-545

2009

 • Kalvoda J, Novak M, Babek O, Brzobohaty R, Hola M, Holoubek I, Kanicky V, Skoda R (2009)  Compositional changes in fish scale hydroxylapatite during early diagenesis; an example from an abandoned meander. Biogeochemistry 94(3): 197-215

 • Hola M, Kalvoda J, Bábek O, Brzobohaty R, Holoubek I, Kanicky V, Skoda R (2009) LA-ICP-MS heavy metal analyses of fish scales from sediments of the Oxbow Lake Certak of the Morava River (Czech Republic). Environmental Geology 58(1): 141-151

2008

 • Bábek O, Hilscherová K, Nehyba S, Zeman J, Faměra M, Franců J, Holoubek I, Machát J, Klánová J (2008) Contamination history of suspended river sediments accumulated in oxbow lakes over the last 25 years (Morava River, Danube catchment area), Czech Republic. J Soils Sedim 8, 3: 165-176

 • Isaacson PE, Díaz-Martínez E, Grader GW, Kalvoda J, Bábek O, Devuyst FX (2008) Late Devonian-earliest Mississippian glaciation in Gondwanaland and its biogeographic consequences. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 268 (2008): 126-142.

 • Kalvoda J, Bábek O, Fatka O, Leichmann J, Melichar R, Nehyba S, Spacek P (2008) Brunovistulian Terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from Late Proterozoic to Late Palaeozoic – a review. Int J Earth Sci 97, 3: 497-517

 • Bábek O, Franců E, Kalvoda J, Neubauer F (2008) A digital image analysis approach to measurement of the conodont colour alteration index (CAI): a case study from the Moravo-Silesian Zone, Czech Republic. N Jb Geol Palaont Abh 249, 2: 185-201

 • Grabowski J, Bábek O, Nawrocki J, Tomek Č (2008) New palaeomagnetic data from the palaeozoic carbonates of the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): evidence for a timing and origin of the late Variscan remagnetization. Geol. Quarterly 52(4): 321-334