Jednou z možností, jak rozšířit své znalosti a zkušenosti a zvýšit tak po ukončení studia svou cenu na trhu práce, je absolvování zahraničního studijního pobytu. Vítaným bonusem je kromě odborného růstu také prohloubení jazykových znalosti, získání užitečných kontaktů a poznání zajímavých kultur. Možnosti, které se dnes studentům vysokých škol nabízejí, jsou vskutku široké. Studijní programy mohou být díky štědrým grantům i finančně velmi zajímavé. Vycestovat lze na krátkodobé i dlouhodobé stáže do různých koutů světa, mimo Evropy se lze podívat např. na Taiwan, do Peru, USA či Austrálie.

Mobility na katedře geologie

Katedra geologie UP má v současné době podepsané bilaterální smlouvy na studijní pobyty v rámci programu ERASMUS s těmito univerzitami:

Universidad Autónoma de Barcelona (Španělsko)

doplnit název partnerského pracoviště a odkaz na webové stránky v angličtině

Université de Liége (Belgie)

http://www.facsc.ulg.ac.be/cms/c_1468767/en/home

Département de Géologie
Université de Liège
Quartier Agora
Bâtiment B18
Allée du six août, 14
4000 Liège
Belgique

Universa v Ljubljani (Slovinsko)

http://www.ntf.uni-lj.si/og/index.php?page=static&item=130&lang=eng

Department of geology
Aškerčeva 12
Privoz 11
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
secretary: +3861 4704 632, spela.turic@ntf.uni-lj.si

http://www.ntf.uni-lj.si/og/index.php?page=static&item=130&lang=eng

Karl-Franzens-Universität Graz (Rakousko)

http://erdwissenschaften.uni-graz.at/index_de.php

Institut für Erdwissenschaften
8010 Graz, Heinrichstraße 26
Österreich

Francois Rabelais Universite de Tours (Francie)

http://geosciences.univ-tours.fr/

Département Géosciences Environment
UFR Sciences et Techniques
Secrétariat du Géosciences-Environnement
Parc de Grandmont – 37200 Tours

Koordinátorkou zahraničních mobilit na katedře geologie je ing. Lada Hýlová, Ph.D.

Kancelář zahraničních styků UP

Pokud máte zájem o výjezd na studijní pobyt do zahraničí, můžete se obrátit na Kancelář zahraničních styků UP. Tato organizační složka UP poskytuje informace o studiu v zahraničí, o možnostech získat zahraniční stipendium, pomáhá při vyplňování žádostí, poskytuje adresy osob a institucí, které působí v resortu vysokého školství. K dispozici je příruční knihovna s adresáři, programovými bulletiny a dalšími informačními materiály o zahraničních vysokých školách. Kancelář zahraničních styků UP také koordinuje program Evropské unie Erasmus, poskytuje informace o dalších programech EU, včetně informací o kreditním systému ECTS, a zajišťuje organizaci studentských a učitelských výměnných pobytů v rámci programu Erasmus.

Se svými dotazy se můžete obrátit přímo na Kancelář zahraničních styků, anebo na referentku Kanceláře zahraničních styků UP pro Přírodovědeckou fakultu, kterou je paní Dana Gronychová.

Dům zahraničních služeb MŠMT

Pokud se Vám zdá široká nabídka možností jak vycestovat do zahraniční nabízená složkami UP zdá malá, můžete se obrátit s dotazem na Dům zahraničních služeb, příspěvkovou organizaci MŠMT. Nabídkami stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních/mezivládních smluv a informováním veřejnosti o různých možnostech zahraničního studia se zabýva jeho Akademická informační agentura (AIA). Na oblast Evropské Unie se potom specializuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP).

Ostatní možnosti

Kromě výše uvedených možností můžete využít některého z programů jiných organizací či filantropických nadací. Pro inspiraci uvádíme např. Robitschek Scholarship, Organizaci pro kulturní a studentskou výměnu ve střední a východní Evropě, Visegrad Scholarsip Program, nebo Fulbrightovo stipendium. Tento soupis berte jako inspiraci pro možnosti dalšího pátrání, řadu stipendií poskytují soukromé firmy, soukromé osoby apod.

Kromě výše uvedených možností můžete využít některého z programů jiných organizací či filantropických nadací. Pro inspiraci uvádíme např. Robitschek Scholarship, Organizaci pro kulturní a studentskou výměnu ve střední a východní Evropě, Visegrad Scholarsip Program, nebo Fulbrightovo stipendium. Tento soupis berte jako inspiraci pro možnosti dalšího pátrání, řadu stipendií poskytují soukromé firmy, soukromé osoby apod.