Univerzita Palackého v Olomouci

Oficiální stránky UPOL

Portál UPOL

Žurnál UPOL

Aktuality pro zaměstnance PřF UPOL 

Aktuality pro studenty PřF UPOL

POSPOL - První organizace studentů přírodovědy v Olomouci

Kabinet cizích jazyků PřF UPOL

Thesis.cz

Geologické instituce a společnosti v České republice

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Laboratoře geologických ústavů

Ústav geologie a paleontologie

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

Ústav petrologie a strukturní geologie

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Masarykova Univerzita v Brně - Ústav geologických věd

VŠB TU Ostrava – Institut geologického inženýrství

Česká geologická služba

Geologický ústav Akademie věd ČR

Geofyzikální ústav Akademie věd ČR

Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR

Národní muzeum

Moravské zemské muzeum

Vlastivědné muzeum Olomouc

Česká geologická společnost

Společnosti a instituce ve světě, studijní servery

American Association of Petroleum Geologists

Geological Society of America

Geologische vereinigung

European Geoscience Union

International Association of Sedimentologists

International Union of Geological Sciences

National Geophysical Data Center (NGDC, USA)

SEPM Society for Sedimentary Geology

U.S. Geological Survey

Geology.com

USGS Dynamic Earth – The Story of Plate Tectonic

Databáze a online časopisy

mapový server České geologické služby

Archív Geofond

Geoportál ČÚZK – výškopis

Web of Science

Journal Citation Report

Science Direct

Springer Link

Scopus

GeoRef

GeoBase

National Geographic

Nature

Scientific American