Geologie je jednou nejdůležitějších Věd o Zemi, která se zabývá studiem pevných součástí planety Země – hornin, které Zemi tvoří, a procesů, kterými horniny vznikají. Geologie je tradiční přírodní vědou, která se vyvinula jako samostatný vědní obor v první polovině 19. století. Teoretická geologie zkoumá mimo jiné historii naší planety, pohyby kontinentů a procesy vzniku pohoří, vývoj života a klimatu v minulosti. Praktická část geologie (aplikovaná geologie) má zásadní význam při vyhledávání a těžbě nerostných surovin, fosilních paliv a podzemní vody, pochopení, předpovídání a prevence přírodních rizik, řešení environmentálních problémů a řešení geotechnických problémů při zakládání staveb.

Vysokoškolské studium geologie je teoretickou výzvou i užitečným praktickým rozhodnutím pro mladé lidi se zájmem o přírodní zajímavosti, zkameněliny, minerály, hory, skály, jeskyně, atd., kteří mají rádi přírodu nebo rádi cestují. Na své si při studiu geologie přijdou i zájemci o práci v chemické laboratoři, práci s mikroskopy, nejrůznější fyzikální měření a práci s počítačem. Geologie jako všechny přírodní vědy prochází rychlým vývojem, který sleduje nejmodernější trendy a technologie.

Absolventi geologických oborů nalézají práci ve firmách zaměřených na problematiku životního prostředí, geotechnické práce, vyhledávání zdrojů vody nebo těžbě nerostných surovin. Geologové také typicky pracují jako zaměstnanci státních geologických služeb, které provádí základní i aplikovaný geologický průzkum doma i v zahraničí. Stále rostoucí návaznost na problematiku životního prostředí umožňuje geologům získávat práci také ve státní správě (magistráty obcí a měst). Teoreticky zaměření absolventi často pracují v muzeích nebo na vysokých školách. Geolog je typicky mezinárodní profese; řada geologů pracuje nebo pracovala v zahraničí, často ve velmi odlehlých oblastech světa. Dobrá znalost angličtiny je základem.

Pro získání místa kvalifikovaného geologa je obvykle nutné absolvovat kompletní pětileté univerzitní VŠ studium (bakalářský i navazující stupeň) ve studijním programu Geologie. Absolvování doktorského studia pak výrazně zvyšuje šance na získání vysoce kvalifikovaného místa.