Olomouc je středně velké, typické univerzitní město. Univerzita Palackého (UP) se svými cca 25 tisíci studenty a několika tisíci zaměstnanci tvoří demograficky nejvýznamnější skupinu a podstatnou intelektuální hybnou sílu města Olomouce (cca 100 000 obyvatel). Se svým historickým jádrem (UNESCO), kulturními památkami, dopravní a nákupní infrastrukturou a ideálními rozměry pro pěší představuje Olomouc velmi příjemné místo pro život.

Olomoucká Univerzita Palackého už dávno nepatří k periferním školám v republice. Univerzita, založená v roce 1573 a znovuobnovená v roce 1946, prošla v posledních 2 dekádách neuvěřitelně rychlým vývojem, navázaným zejména na nová vědeckovýzkumná centra přírodovědecké a lékařské fakulty, růstem vědeckého výkonu a výstavbu nových budov. Přírodovědecká fakulta UP každoročně patří mezi 5 až 6 nejvýkonnějších vědeckovýzkumných organizací v Česku a získává si stále větší domácí i mezinárodní respekt.

Katedra geologie PřF UP, které sídlí v nové budově PřF na 17. listopadu 12 v Olomouci (otevřena v roce 2009), nabízí příjemnou atmosféru ke studiu, výborné přístrojové vybavení pro práci v terénu i v laboratoři, bohaté možnosti zahraničních výměnných pobytů v rámci programu Erasmus+, lidské rozměry a individuální přístup ke studentům a zázemí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Katedra geologie nabízí vzdělání v hlavních teoretických a aplikovaných geologických disciplínách. Teoreticky zaměřeným studentům umožňuje studovat klasické obory jako je paleontologie, mineralogie nebo stratigrafie. Těm progresivně smýšlejícím nabízí aplikovaný výzkum zaměřený na geotechniku, geoarcheologii, stavební materiály a geofyziku s odpovídajícím uplatněním v komerční sféře. Naše studium environmentální geologie je založeno na široké mezioborové spolupráci s ekologií, geoinformatikou, chemií, archeologií a dalšími obory v rámci Univerzity Palackého.