CENA REKTORA UP

Vážené zaměstnankyně, vážení zaměstnanci,

i letos mají studenti možnost získat Cenu rektora UP, a to buď za nejlepší bakalářskou práci, magisterskou práci, odborný článek, případně za nejhodnotnější sportovní výkon akademického roku 2016/2017. Pokud na vašich katedrách víte o studentkách či studentech, kteří by si toto ocenění zasloužili, neváhejte je prosím vyzvat a motivovat k tomu, aby se do 15. prosince 2017 přihlásili. Slavnostní vyhlášení se uskuteční v únoru roku 2018 během Akademických dnů.

Všechny náležitosti přihlášky včetně formulářů a podrobnějších informací k Cenám rektora UP naleznete na tomto odkaze.