profile image

Ing. Lada Hýlová, Ph.D.

Assistant professor, Secretary of the Department

  lada.hylova@upol.cz
  +420 585 634 536
  Envelopa 1.011
  Upon agreement

Education and Career

 • 2007–2011: Ph.D.; VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, programme Geological engineering
 • 2001–2007: Ing.; VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, programme Geological engineering

Educational activities

Lectures and Tutorials

 • Geology

 • Introduction to Geology of the Czech Republic

 • Geological Data on PC

 • Engineering Geology

 • Regional Geology of the Czech Republic

 • Field Trip in Geology and Geomorphology

 • Field Trip in Geology 1, 2, 3

Functions

Research activities

Research interest

 • Geology of coal basins

Projects

Publications

 • Hýlová L., Jureczka J., Jirásek J., Sivek M., Hotárková J., 2013. The Petřkovice Member (Ostrava Formation, Mississippian) of the Upper Silesian Basin (Czech Republic and Poland). International Journal of Coal Geology 106, 11-24.

 • Jirásek J., Hýlová L., Wlosok J., Sivek M., 2012. Výchozy karbonu na Hladovém vrchu v Ostravě-Hošťálkovicích (Slezsko, Česká republika). Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 97, 2, 77–86.

 • Vebr L., Jirásek J., Hýlová L., Sivek M., 2012. Mocnost spodních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve. Geol. Výzk. Mor. Slez. 19, 112-114.

 • Vebr L., Jirásek J., Hýlová L., Sivek M., 2012. Uhlonosnost spodních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve. Geol. Výzk. Mor. Slez. 19, 115-118.

 • Ličbinská M., Hýlová L., Faimon J., 2010. Acid basic reactions of karst soils in dependence on vegetation type. Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca) 48, 1, 99-104.

 • Kandarachevová J., Sedláčková L., Hýlová L., Jirásek J., Sivek M., 2009. Lateral development of coalification in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin and its connection with gas deposits. International Journal of Coal Geology 78, 3, 225-232.

 • Hýlová L., Kandarachevová J., Jirásek J., Sivek M., 2009. New knowledge of the development of the Petřkovice Member in the south of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic). Geolines 22, 25-31.

 • Kandarachevová J., Hýlová L., Dopita M., Jirásek J., Sivek M., 2009. Počátky litostratigrafického členění české části hornoslezské pánve. Sborník sympozia 7. česko – polské konference Geologie uhelných pánví 2009, Ústav geoniky AV ČR Ostrava, 2009, p. 83-89.

 • Kandarachevová J., Hýlová L., Jirásek J., Sivek M., 2008a. Some new knowledge of development of Jaklovec Member (Lower Namurian) in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic). In XXXI. Sympozjum Geologia formacji węglonośnych Polski, Materiały, (ed. Lipiarski I.), AGH Kraków, Kraków, s. 23-32.

 • Kandarachevová J., Hýlová L., Sedláčková L., 2008b. Possibilities of utilization of software tools in modeling the development of geological parameters in the study of geology of coal basin. In II. Geo-Sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2008 – Nove trendy w Naukach o Ziemi, Materiały, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, s. 27-29.