HARMONOGRAM SRPNOVÝCH STÁTNIC

Dne 30. 8. 2018 proběhnou státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací studentů studijního oboru ENGE. Seznam přihlášených studentů a časový harmonogram naleznete zde. Místnost konání, s ohledem na probíhající rekonstrukci, bude upřesněna.