PODPIS IMATRIKULAČNÍHO SLIBU

Žádáme studenty prvního ročníku, kteří se nezúčastnili imatrikulace, aby se do konce října v úředních hodinách osobně dostavili na studijní oddělení k podpisu imatrikulačního slibu.