POKYNY KE GEOLOGICKÉ A GEOMORFOLOGICKÉ EXKURZI

Informace k exkurzi předmětu KGE/GEGE konané ve dnech 2. – 3.5. a 10.5. naleznete zde.