PROGRAM SEMINÁŘŮ APEG, APGO1, APGO2

Semináře v zimním semestru budou na vysoce aktuální téma: “Odpady a odpadové hospodářství”. Přednášet bude náš absolvent Mgr. Aleš Novák (Česká inspekce životního prostředí) v následujících termínech:

    • 30. 10. 2018, 15:45 – 17:15 “Struktura systému odpadového hospodářství”

    • 13. 11. 2018, 15:45 – 17:15 “Odpady a jejich zpracování”

    • 27. 11. 2018, 15:45 – 17:15 “Skládkování odpadů”

    • 11. 12. 2018, 15:45 – 17:15 “Odpady a horninové prostředí”

Semináře budou probíhat vždy v místnosti LP 1.038. Podmínkou zápočtu je minimálně 75% účast.