SEMINÁŘE APGO LS2018

V rámci předmětů APGO3, APGO4 A APEG2 proběhnou na Katedře geologie UP v letním semestru přednášky, tématicky zaměřené na analýzu sedimentárních pánví. Přesný harmonogram a názvy přednášek naleznete v přiloženém letáku.