Mgr. Zuzana Lenďáková

Vzdělání a kariéra

 • 2013-dosud: Ph.D, obor “Geologické vědy”, PřF MU Brno
 • 2011-2013: Mgr., obor “Environmentální geologie”, PřF UP Olomouc
 • 2008-2011: Bc., obor “Environmentální geologie”, PřF UP Olomouc

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • Geologická data a geostatistika

 • Moderní metody zpracování geofyzikálních dat

 • Kurz mělké geofyziky

 • Kurz geologického mapování

Funkce

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • mělká geofyzika

 • geofyzikální průzkum v archeologii

 • geoarcheologie

Projekty

Publikace 

 • Bábek O., Kielar O., Lenďáková Z., Mandlíková K., Sedláček J., Tolaszová J., 2020. Reservoir deltas and their role in pollutant distribution in valley-type dam reservoirs: Les Království Dam, Elbe River, Czech Republic. Catena 184, 104251.

 • Lenďáková Z., Bábek O., Komoróczy B., Vlach M., Hüssen C. M., Rajtár J., (in press). Petrophysical and geochemical characterization of sediments filling V‐shaped ditches of Roman camps in Moravia, Czech Republic: Filling processes and the role of pedogenesis. Geoarchaeology.

 • Pacina J., Lenďáková Z., Štojdl J., Matys Grygar T., Dolejš M., 2020. Dynamics of Sediments in Reservoir Inflows: A Case Study of the Skalka and Nechranice Reservoirs, Czech Republic. ISPRS International Journal of Geo-Information 9(4), 258.

 • Petřík J., Petr L., Adameková K., Prišťáková M., Potůčková A., Lenďáková Z., Frączek M., Dresler P., Macháček J., Kalicki T., Lisá L., 2019. Disruption in an alluvial landscape: Settlement and environment dynamics on the alluvium of the river Dyje at the Pohansko archaeological site (Czech Republic). Quaternary International 511, 124-139.

 • Petřík J., Doláková N., Nehyba S., Lenďáková Z., Prišťáková M., Adameková K., Petr L., Dresler P., Macháček J., 2018. Zaniklý meandr u Severního předhradí archeologické lokality pohanSko u Břeclavi. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 25(1-2).

 • Moník M., Lenďáková Z., Ibáñez J. J., Muñiz J., Borell F., Iriarte E., Teira L., Kuda F., 2018. Revealing early villages–Pseudo‐3D ERT geophysical survey at the pre‐pottery Neolithic site of Kharaysin, Jordan. Archaeological Prospection 25(4), 339-346.

 • Ibáñez J.J., Muñiz J., Iriarte E., Monik M., Santana J., Teira L., Corrada M., Lagüera M.Á., Lenďáková Z., Regalado E., Rosillo R., 2015. Kharaysin: A PPNA and PPNB Site by the Zarqa River 2014 and 2015 Field Seasons. NEO-LITHICS 2/15.

 • Lenďáková Z., Grígelová A., 2012. Fosfátová analýza sedimentu z archeologické lokality Olomouc-Nemilany. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 19(1-2).

Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.

Vzdělání a kariéra

 • 2008–2013: Ph.D., obor „Geologické vědy“, PřF MU v Brně
 • 2006–2008: Mgr., obor „Geologie“, PřF MU v Brně
 • 2003–2006: Bc., obor „Všeobecná Geologie“, PřF MU v Brně

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • 2D a 3D modelování v geologii

 • Aplikace geologie v praxi

 • Geologická data v prostředí PC

 • Geologický seminář

 • Geologie 1 (cvičící)

 • Geologie 2 (cvičící)

 • Geologie kvartéru

 • Kurz geologického mapování

 • Moderní metody zpracování geofyzikálních dat

 • Terénní cvičení z geologie

 • vedení bakalářských a diplomových prací

 • přednášky na středních školách v rámci projektu „Věda do škol“

Funkce

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • sedimentologie a sedimentární petrologie

 • faciální analýzy a sekvenční stratigrafie

 • kvartérní geologie

 • geofyzika (mělká seismika)

 • petrofyzika (gamaspektrometrie, magnetická susceptibilita)

Projekty

 • 2013–2015 – postdoktorský projekt POST-UP II

 • 2014 – hlavní řešitel projektu FRUP; Softwarové zpracování geologických dat

 • 2015–2016 – člen řešitelského týmu projektu GAČR GA14-18183S; Sekvenční stratigrafie devonských bioeventů – výkyvy mořské hladiny na přechodu od klimatického režimu greenhouse k icehouse

 • 2019–2021 – člen řešitelského týmu  projektu GAČR 19-17435S; Paleoklimatologický význam paleozoických červených pelagických karbonátů: časově specifické facie nebo produkty mikrobiální aktivity?

 • 2019–2021 – člen řešitelského týmu projektu GAČR 19-01768S; Separace geochemických signálů v sedimentech: aplikace pokročilých statistických metod na rozsáhlé geochemické datové soubory

 • 2019 – hlavní řešitel projektu FRUP 2019 046; Inovace softwarového, hardwarového a sbírkového vybavení pro potřeby výuky na Katedře geologie

Publikace

 • Sedláček J., Kapustová V., Šimíček D., Bábek O., Sekanina M., 2019. Initial stages and evolution of recently abandoned meanders revealed by multi-proxy methods in the Odra River (Czech Republic). Geomorphology 333, 16-29.

 • Bábek O., Faměra M., Hladil J., Kapusta J., Weinerová H., Šimíček D., Slavík L., Ďurišová J., 2018. Origin of red pelagic carbonates as an interplay of global climate and local basin factors: Insight from the Lower Devonian of the Prague Basin, Czech Republic. Sedimentary Geology 364, 71-88.

 • Bábek O., Faměra, M., Šimíček D., Weinerová H., Hladil J., Kalvoda J., 2018. Sea-level changes vs. organic productivity as controls on Early and Middle Devonian bioevents: Facies- and gamma-ray based sequence-stratigraphic correlation of the Prague Basin, Czech Republic. Global and Planetary Change 160, 75-95.

 • Šimíček D., Krulová V., 2018. Petrophysical characterization of loess-paleosol sequence from the brickyard in Litovel. Geological Research in Moravia and Silesia 25, 2, 58-64.

 • Weiner T., Kalvoda J., Kumpan T., Schindler E., Šimíček D., 2017. An Integrated Stratigraphy of the Frasnian-Famennian Boundary Interval (Late Devonian) in the Moravian Karst (Czech Republic) and Kellerwald (Germany). Bulletin of Geosciences 92, 2, 257-281.

 • Weinerová H., Hron K., Bábek O., Šimíček D., Hladil J., 2017. Quantitative allochem compositional analysis of Lochkovian-Pragian boundary sections in the Prague Basin (Czech Republic). Sedimentary Geology 354, 43-59.

 • Šimíček D., Bábek O., 2015. Assessing provenance of Upper Cretaceous siliciclastics using spectral gamma-ray record. Geologica Carpathica 66, 4, 311–329.

 • Šimíček D., Bábek O., 2015. Spectral gamma-ray logging of the Grès d’Annot, SE France: An outcrop analogue to geophysical facies mapping and well-log correlation of sand-rich turbidite reservoirs. Marine and Petroleum Geology 60, 1–17.

 • Bábek O., Kalvoda J., Cossey P., Šimíček D., Devuyst F.-X., Hargreaves S., 2013. Facies and petrophysical signature of the Tournaisian/Viséan (Lower Carboniferous) sea-level cycle in carbonate ramp to basinal settings of the Wales-Brabant massif, British Isles. Sedimentary Geology 284, 197–213. DOI: 10.1016/j.sedgeo.2012.12.008

 • Šimíček D., Bábek O., Leichmann J., 2012. Outcrop gamma-ray logging of siliciclastic turbidites: Separating the detrital provenance signal from facies in the foreland-basin turbidites of the Moravo-Silesian basin, Czech Republic. Sedimentary Geology 261, 50–64.

 • Šimíček D., Bábek O., Leichmann J., 2009. Provenance analysis and gamma-ray spectra of Carboniferous flysch sediments (Bohemian massif, Czech Republic). In: Amorosi A., (Ed.): 27th Meeting of IAS 2009, Alghero Italy, Book of Abstracts, September 20–23, 2009, 169–174. ISBN 978-88-6025-123-7

 •  

Mgr. Martin Moník, Ph.D.

Vzdělání a kariéra

 • 2007–2014: Archeologie, Filozofická fakulta, Karlova univerzita, Praha

 • 2009–2014: Geologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno

 • 1999–2005: Archeologie, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Stáže

 • 2015 (1 měsíc): Eberhadt Karls Universität Tübingen, Německo

 • 2003–2004 (10 měsíců): Departamento de historia y arqueología, Universidad de Zaragoza, Španělsko

 • 2016 (8 výukových hodin): Universitat Autónoma, Barcelona

 • 2014 (8 výukových hodin): Universitat Autónoma, Barcelona

 • 2013 (8 výukových hodin): Universitat Autónoma, Barcelona

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • pravidelné přednášky

Další pedagogické aktivity

 • Pankowská A., Moník M., Nechvátak M., 2018. Reading The Silhouettes of Burnt Dead: Using Elemental Analysis (PXRF) to Identify Late Bronze and Early Iron Age Urn Cenotaphs. Anthropologie-International Journal Of Human Diversity And Evolution 56, 39-52.DOI: 10.26720/anthro.17.08.28.1

 • 2010: Hřbitov kolem kostela Všech svatých v Metylovicích, Interdisciplinaria archaeologica, Nitra, Slovensko

 • 2007: Praha 10 – Zahradní Město, sídliště kultury s vypíchanou keramikou. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Michalovce, Slovensko

 • 2007: Atapuerca a otázky antropogeneze, Pravěký seminář, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FF UK

 • 2007: Operační řetězce a zpracování štípané industrie, Pravěký seminář, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FF UK

Funkce

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • petroarcheologie

 • terénní archeologie

Projekty

 • 2015 DAAD Fellowhip for Doctorate students and Young Researchers, (Kurz mikromorfologie u Christophera Millera na Eberhadt Karls Universität Tübingen, Tübingen, Německo)

Publikace 

 • Hlubek L., Moník M., Kapusta J., 2019. Raně středověké sídliště v Žerotíně, trať Cepový rybník. Archeologia Historica 44, 2, 603–621.

 • Moník M., Eigner J., 2019. Raw material distribution in the Late Pallaeolithic of Bohemia and Moravia. In: Eriksen, B. V., Rensink, E., Harris, S. (eds.), The Final Palaeolithic of Northern Eurasia, Proceedings of the Amersfoort, Schleswig and Burgos UISPP Commission Meetings, Schriften des Museums für Archäologie Schloss Gottorf, Erzähungsreihe, Band 13, Ludwig Verlag, 247–256.

 • Moník M., Nerudová Z., Schnabl P., Kdýr Š., Hadraba H., 2019. Did heat treatment of flints take place in the Moravian Magdalenian? The case of Balcarka Cave. Journal of Archaeological Science: Reports 25, 610–620.

 • Moník M., Záhorák V., Drozd J., Němcová V., 2019. Magdalenian with microlithic triangles revisited: the case of the Hranice na Moravě III – Velká Kobylanka site (Přerov district, Czech Republic). Archeologické rozhledy 71, 347–372.

 • Moník M., Eigner J., 2019. Raw material distribution in the Late Palaeolithic of Bohemia and Moravia. In: Valentin-Eriksen B., Rensink E., Harris S. (Eds.): The Final Paleolithic of Northern Eurasia, Schriften des Museum für Archäologie Schloss Gottorf, Ludwig Verlag, 13, 247–256.

 • Pankowská A., Moník M., Nechvátal M., 2018. Reading the silhouettes of burnt dead: using elemental analysis (pXRF) to identify Late Bronze and Early Iron Age urn cenotaphs. Anthropologie 56, 1, 39–52.

 • Moník M., Lenďáková Z., Ibáñez J.J., Muñiz J., Borell F., Iriarte E., Teira L., Kuda F., 2018. Revealing early villages – Pseudo-3D ERT geophysical survey at the pre-pottery Neolithic site of Kharaysin, Jordan. Archaeological Prospection 25, 339–346.

 • Moník M., Nerudová Z., Schnabl P., 2017. Experimental heating of Moravian cherts and its implication for palaeolithic chipped stone assemblages. Archaeometry 59, 6, 1190–1206.

 • Pankowská A., Moník M., 2017. Evidence of innovation and social differentition in burial practices in Early Bronze Age Moravia. Archaeological and Anthropological Sciences 9, 5, 915–933. doi:10.1007/s12520-016-0313-4

 • Moník M., Hadraba H., 2016. Mechanical characterization of raw material quality and its implication for Early Upper Palaeolithic Moravia. Quaternary International 425, 425–436. doi:10.1016/j.quaint.2016.08.042

 • Dehnerová H., Martínek J., Moník M., Šlézar P., 2015. Archaeological and geophysical investigation and 3D visualization at the Jánský Vech castle in Javorník (Czech Republic). Interdisciplinaria Archaeologica 6, 1, 83–92.

 • Moník M., Sedláček J., 2014. Electric resistivity tomography and magnetic susceptibility measurements at the Baden Culture site Stavenice-Úsov (Czech Republic). Interdisciplinaria Archaeologica 6, 2, 131–138.

 • Moník M., Vích D., 2014. Pozdně paleolitická stanice z Bohuňovic na Litomyšlsku. Archeologické rozhledy 66, 67-93.

 • Pankowská A., Průchová E., Moník M., Nováková N., 2014. Taphonomy of cremation burials: excavation and deposition bias in bone preservation. In: O. Chvojka et al. (eds): Fines Transire 23, 223–231.

 • Vránová V., Vrána J., Moník M., 2014. Doklady zpracování železa na hradě Tepenci. Archaelogia Historica 39, 639–647.

 • Moník M., Šlézar P., 2013. An analysis of metalworking by-products from the medieval town of Uničov. Interdisciplinaria Archaeologica 3, 2, 197–203.

 • Moník M., 2013. Analysis of chipped and polished stone industries from the LBK settlement at Bravantice. In: Cheben I., Soják M., eds.: Otázky neolitu a eneolitu našich krajín 2010, Nitra, 197–214.

 • Moník M., Chrámecký M., 2012. Investigation of the graveyard of the All Saints church in Metylovice. Študijné zvesti 52, 41–50.

 • Moník M., 2012. Hunter-gatherer site at Vladislav. Archeologické rozhledy 64, 3, 508–524.

 • Kalábková P., Moník M., Cheben M., 2007. Kostelec na Hané, sídliště lengyelské kultury, ARF 9, Olomouc. ISBN – 978-80-86989-09-9

 • Moník M., Plaštiaková M., Kováčik P., Cheben M., 2007. Rýžoviště v údolí zámeckého potoka v Zlatých Horách, Stříbrná Jihlava, 76-81.

Přednášky na konferencích

 • 2016 – What Aurignacian facies occupied the Moravian Gate? The case of Salaš I and IV sites, 58th Annual Meeting of Hugo Obermaier Society in Budapest, March 31 2016, Budapest, Hungary.

 • 2015 – Chipped stone material quality and its implication for the Upper Palaeolithic of Moravia (Czech Republic), INAA Kolloquium, November 27 2015, Eberhadt Karls Universität Tübingen, Německo.

 • 2015 – Experimental heating of Moravian (Czech Republic) cherts of Stránská skála and Krumlovský les, 12th SKAM Lithic Workshop, 15-16 October 2015, Biskupin, Polsko.

 • 2015 – Geofyzikální prospekce v archeologických lokalitách Kharaysin a Jebel al-Mutawwaq (Jordánsko), Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Mikulov, 14.–17. 10. 2015.  

 • 2015 – Middle to Upper Palaeolithic transition in Moravia as a raw material supply change, XIth CHAGS Conference on hunter-gatherer societies, September 7–11 2015, Vídeň, Rakousko.

 • 2014 – Settlement strategy in the Late Palaeolithic of Bohemia and Moravia, UISPP Congress, Burgos, September 1–7 2014, Španělsko.

 • 2013 – Raw material distribution in the Late Palaeolithic of Bohemia and Moravia, UISPP meeting: „The Final Palaeolithic of Northern Eurasia“, Schleswig, Německo.

 • 2013 – Geofyzikální prospekce na eneolitickém hradisku Stavenice – Úsov, Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Rimavská Sobota, Slovensko.

Mgr. Jaroslav Kapusta

Vzdělání a kariéra

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

Funkce

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

Projekty

Publikace 

RNDr. Petr Sulovský, Ph.D.

Vzdělání a kariéra

 • 2004: udělen vědecký titul Ph.D., PřF MU Brno

 • 1982: rigorózní řízení, PřF MU (tehdy UJEP) Brno, RNDr.

 • 1975: ukončil studium geologie na PřF Masarykovy univerzity (tehdy UJEP) v Brně.

Zaměstnání

 • 2007–dosud: odborný asistent katedry geologie PřF UP

 • 2006–dosud: Výzkumný ústav stavebních hmot v Brně (poradce)

 • 2004–2006: vedoucí Laboratoře elektronové mikroskopie a mikroanalýzy – společného zařízení PřF MU a České geologické služby, odborný asistent

 • 1993–2005: PřF MU v Brně, vědecký pracovník

 • 1975–1993: samostatný výzkumný pracovník Výzkumného ústavu uranového průmyslu ve Stráži pod Ralskem.

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • Aplikovaná geochemie

 • Aplikovaná petrografie

 • Petrologie

 • Netradiční zdroje surovin a energie

 • Přírodní zdroje pro 21. století

 • Vybrané kapitoly z mineralogie a petrografie

 • Rudní mikroskopie

 • Environmentální geologie

 • Environmentální mineralogie

 • Environmental Mineralogy

 • Medical Geology

 • Základy statistického zpracování geologických dat

 • Terénní cvičení z environmentální geologie

Funkce

1999–2004: Vedení mezinárodních kurzů TEMPUS „Environmental Geology“ – University of Bristol, Technische Universitaet Freiberg, Masarykova Univerzita Brno

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • akcesorické minerály a jejich alterace

 • uranová mineralizace v severočeské křídě

 • environmentální mineralogie

 • mineralogie a petrografie stavebních hmot

 • environmentální geologie

 •  

Projekty

Publikace

2009

 • Žáček V., Škoda R., Sulovský P., 2009. U-Th-rich zircon, thorite ans allanite-(Ce) as main carriers of radioactivity in the highly radioactive ultrapotassic melasyenite porphyry from the Šumava Mts., Moldanubian Zone, Czech Republic. Journal of Geosciences 54, 343-354.

 • Sulovský P., Ledererová J. Staněk T., Chromková I., Šabatová V., Leber P., 2009. Immobilization of hazardous elements in waste-containing building materials. Proceedings of Twin Congres R´09 (Davos – Nagoya, 14. – 16. září 2009) na CD, 8 stran

 • Staněk T., Sulovský P., 2009. The influence of phosphorous pentoxide on the phase composition and formation of Portland clinker. Materials Characterization 60, 7, 749-755. on-line, doi:10.1016/j.matchar.2008.11.013

 • Vaculovič T., Sulovský P., Machát J, et al., 2009. The EPMA, LA-ICP-MS and ICP-OES study of corrosion of structural materials for a nuclear reactor cooling circuit by molten fluoride salt treatment. Journal of Analytical Atomic Spectrometry 24, 5, 649-654.

 • Dolníček Z., Fojt B., Prochaska W., Prochaska W., Kucera J., Sulovsky P., 2009. Origin of the Zalesi U-Ni-Co-As-Ag/Bi deposit, Bohemian Massif, Czech Republic: fluid inclusion and stable isotope constraints. Mineralium Deposita 44, 1, 81-97.

 • Sulovský P., 2009. Využití elektronové mikroskopie a mikroanalýzy v cementářství. Sborník 3. celostátní konference Kvalita cementu (ISBN 978-80-254-4120-6), Hnanice 19. – 20. 3. 2009, str. 69-79.

 • Staněk T., Sulovský P., Opravilová L., 2009. Vliv vedlejších oxidů na substituci fosforu ve slínkových minerálech. Sborník 13. mezinárodní konference Ekologie a nové stavební materiály a produkty, Telč, 9 – 11.6. 2009, abstrakt s171-174 +10 stran na CD.

 • Sulovský P., Staněk T., 2009. Vliv popela z masokostní moučky na hydrataci portlandského cementu. Sborník 13. mezinárodní konference Ekologie a nové stavební materiály a produkty, Telč, 9 – 11.6. 2009, abstrakt v tištěné verzi s. 169-170 + 11 stran na CD.

 • Sulovský P., Staněk T., Všianský D., 2009. Hydration of clinkers with phosporus incorporated in the structure of Ca silicates. Proc. 12th Euroseminar on Microscopy of Building Materials, Dortmund 14-18.9.2009, 9 stran.

 • Staněk T., Sulovský P., 2009. Possibilities of increasing hydraulic activity of belitic clinker. Proc. 12th Euroseminar on Microscopy of Building Materials, Dortmund 14-18.9.2009, 8 stran.

 • Sulovský P., Staněk T., 2009. The berlinite substitution in clinkers; environmental aspects. Proc. 87. Tagungen der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft, Halle 13.-16.9. 2009.

 • Sulovský P., 2009. Mineralogy and human well-being: changing insights into Nature. Proc. 87. Tagungen der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft, Halle 13.-16.9. 2009.

2008

 • Sulovský P., Staněk T., 2008. The berlinite substitution in clinkers – environmental aspects . Mineralogia – Special Papers 32, 152.

 • Staněk T., Sulovský P., 2008. The influence of P2O5 on the formation of Portland cement clinker. Chemické Listy 102 (15 SPEC. ISS.), 906-907.

 • Vrána S., Sulovský P., 2008. Polymetamorphic sapphirine rocks of the Irumide age in Lower Luangwa Valley, Zambia. Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Abhandlungen 184, 3, 315-328.

 • Sulovský P., Staněk T., 2008. Vstup fosforu do slínkových fází pri aplikaci masokostní moucky jako alternativní suroviny při výrobě cementu. Proc. XIIth International Conference of Research Institute of Building Materials Ecology and new building materials and products, Telč Brno Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.

 • Staněk T., Sulovský P., Tomancová L., 2008. Fázové složení slínku a jeho změny způsobené vlivem P2O5 . Proc. XIIth International Conference of Research Institute of Building Materials Ecology and new building materials and products, Telč Brno Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.

 • Sulovský P., 2008. Využití elektronové mikroskopie a mikroanalýzy ve stavebnictví. Sborník semináře Vápno 2008, Velká Klajdovka, vyd. VÚSTAH Brno.

 • Sulovský P., 2008. Possibilities of hazardous elements immobilization in materials containing fly ashes. Proc. Int. Conf. EuroCoalAsh, Varsaw, 5-9.10.2008, vyd. Polska Unia Producentow Uboczych Produktow Spalania Wegla, Varšava.

 • Sulovský P., Svoboda M., Ledererová J., Leber P., 2008. Influence of risk components contained in industrial waste materials used in the building industry. Proceedings of Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technologies REWAS 08, Cancun, Mexiko, 12. – 15.10. 2008 (CD).

 • Svoboda M., Ledererová J., Sulovský P., Suchardová M., 2008. Basic aspects of ecological and economical industrial waste material usage. Proceedings of Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technologies REWAS 08, Cancun, Mexiko, 12. – 15.10. 2008 (CD).

2007

 • Matal O., Šimo T., Nesvadba L., Sulovský P., Machát J., Niedobová E., Vaculovič T., Kanický V., Latkoczy Ch., Günther D., 2007. Experimental studies on interactions of molten LiFNaF salt with some candidate structural materials for components of advanced nuclear reactors. Bezpečnost jaderné energie, Praha, Státní ústav pro jadernou bezpečnost, 15(53), 11/12, 365-370. ISSN 1210-7085

 • Matal O., Šimo T., Nesvadba L., Dvořák V., Kanický V., Sulovský P., Machát J., 2007. Interaction of pipeline materials with molten fluoride salts. Zeitschrift für Naturforschung : Teil a, Physik, Physikalische Chemie, Kosmophysik [Bd. 27a (1972)-31a (1976)], Tübingen, Verlag der Zeitschrift für Naturforschung 62a, 12, 769-774. ISSN 0932-0784

 • Sulovský P., Strunga V., 2007. Je hydrozircon z uranonosného tmelu sedimentů severočeské křídy odpad, nebo vzácná surovina a analog pro studium nových technologických aplikací? DIAMO 13, 4, 4.

 • Strunga V., Sulovský P., 2007. Studium komplexního využití U-Zr zrudnění severočeské křídy jako možná alternativa budoucnosti. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum 14, 6, 27–30.

 • Staněk T., Sulovský P., 2007. The influence of P2O5 on the phase composition and formation of Portland clinker. Proc. 11th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, 5-9 June 2007, Porto, Portugal, 10 stran.

 • Dokoupilová P., Sulovský P., 2007. Minerály skupiny jarositu z více i méně známých lokalit. Acta. Mus. Moraviae, Sci. geol. 92, 19 stran.

 • Vítámvás M., Sulovský P., 2007. Sledování dlouhodobé vyluhovatelnosti vybraných materiálů. Sborník konference Mikroelementy, Nové Město na Moravě, září 2007, 4 strany.

 • Sulovský P., 2007. Metodika testování dlouhodobé pevnosti vazeb potenciálně nebezpečných prvků ve hmotách s obsahem průmyslových odpadních materiálů. Sborník konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, Telč, 5. – 6.6. 2007, 7 stran.

 • Sulovský P., Ledererová J., Svoboda M., 2007. Environmental aspects of of the use of industrial wastes as components in PC-based building materials. Proceedings of the 11th Konference Environment and Mineral Processing, Ostrava 31.5 – 1.6.2007. VŠB Ostrava, 4 strany.

 • Staněk T., Tomancová L., Sulovský P., Všianský D., Hroza M., 2007. Tvorba portlandského slínku s obsahem P2O5. Sborník konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, Telč, 5. – 6.6. 2007.

 • Klomínský J., P. Schovánek P., Jarchovský T., Sulovský P., Toužimský M., 2007. Contact of the Tanvald and Liberec granites near Jablonec nad Nisou. Zprávy o výzkumech v roce 2006, 24–29.

 • Sulovský P., Ledererová J., Svoboda M., 2007. Coal combustion residues as additives to concrete: technical and environmental aspects. Proceedings of 14th International Conference „Fly ashes from Energy Production“, Miedzyzdroje, Polsko, 17 – 19.10.2007, 7 stran; vyd.Polska Unia ubocznych produtow spalania.

 • Staněk T., Sulovský P., 2007. Utilisation of fly and fluidized ashes as raw material components for portland clinker. Proceedings of 14th International Conference „Fly ashes from Energy Production“, Miedzyzdroje, Polsko, 17 – 19.10.2007, 10 stran; vyd.Polska Unia ubocznych produtow spalania.

2006

 • Dokoupilová P., Sulovský P., Losos Z., 2006. Hematite, hexyhydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany. Mineralogia Polonica 28, 1, 57-59.

 • Šráček O., Novák M., Sulovský P., Martin R., Bundschuh J., Bhattacharya P., 2006. Mineralogical study of arsenic-enriched aquifer sediments at Santiago del Estero, northwest Argentina. In: Bundschuh J., Armienta M.A., Bhattacharya P., Matschullat J., Birkle P., Rodríguez R. (Eds.) Natural Arsenic in Groundwaters of Latin America, Abstract Volume, International Conference (As-2006), Mexico City, 20-24 June, 2006: 80.

 • Gregerová M., Sulovský P., Všianský D., 2006. The minerals causing degradation of concrete and thein formation processes. Mineralia Polonica, Krakow, Wydavnictvo Naukove 28, 84-86.

 • Losos Z., Malec P., Sulovský P., 2006. Genetické typy a mikrochemismus allanitů z žulovského masivu. In Moravskoslezské Paleozoikum 2006. Brno : Ústav geologických věd PřF MU, 2006. od s. 19-20, 2 s.

2005

 • Sulovský P., Čopjaková R., 2005. Heavy minerals study with electron microprobe – a tool for provenance studies. Part I. – General aspects – case study of Western Carpathian flysch. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, Mineralogical Society of Poland 25, 363-367. ISSN PL 0867-7360

 • Čopjaková R., Sulovský P., 2005. Heavy minerals study with electron microprobe – a tool for provenance studies. Part II. – Chemical composition of detrital minerals. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, Krakow : Mineralogical Society of Poland 25, 281-285. ISSN PL 0867-7360

 • Staněk T., Sulovský P., Sklorzová H., 2005. Kinetics of the formation of low-saturated belitic clinker and its hydraulic activity. In Proceedings of the 10th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, June 21-25, 2005, University of Paisley, Scotland. Paisley, United Kingdom : University of Paisley, United Kingdom, 2005, 103-112. ISBN 1-903978-21-1

 • Čopjaková R., Sulovský P., 2005. Major and trace elements in pyropealmandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif. Lithos 82, 1-2, 51-70.

 • Sulovský P., 2005. Sandstone-hosted U-Zr-REE mineralization in North Bohemian Cretaceous Basin. Extended Synopses of the International Symposium “Uranium production and raw materials for the nuclear fuel cycle, Vienna, 20-26 June 2005, 91-95.

 • Sulovský P., 2005. Neobvyklý typ rozpadu allanitu – klíč k datování alterace hornin? In Sborník abstrakt 2.sjezdu České geol. společnosti. 2005. vyd. Praha : Česká geologická služba, 95-95. ISBN 80-7075-653-5

 • Sulovský P., 2005. Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy. In Sborník abstrakt 2.sjezdu České geol. společnosti. 2005. vyd. Praha : Česká geologická služba, 94-94. ISBN 80-7075-653-5

 • Gregorová M., Sulovský P., Vallová S., 2005. Petrogeneze granitoidních hornin s granáty východního okraje Českého masívu. In Petrológia a geodynamika. Bratislava : UK a GÚ SAV, 2005, ISBN 80-223-2066-8. s. 8.

 • Breiter K., Sulovský P., 2005. Stáří granitů melechovského masívu. Praha : Česká geologická služba, 16-19. ISBN 80-7075-645-4

 • Talla D., Losos Z., Sulovský P., Čopjaková R., 2005. Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu. Geol.výzk. Mor. Slez. v r. 2004, 1, 98-102. ISSN 1212-6209

2004

 • Kučera J., Slobodník M., Sulovský P., 2004. Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 89, 1, 103-119. ISSN 1211-8796

 • Sulovský P., Staněk T., Vávra V., 2004. Modal analysis of clinker: solutions and constraints. Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft – Beihefte zum European Journal of Mineralogy, Stuttgart : Nägele u. Obermiller 16, 1, 138. ISSN 0935-123X

2003

 • Sulovský P., Čopjaková R., Škoda R., 2003. Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003, 122-125. ISSN 0514-8057

 • Sulovský P., Čopjaková R., Škoda R., 2003. Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť – cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003, 94-98. ISBN 80-210-3466-1

 • Sulovský P., 2003. The postmagmatic alteration of allanite, zircon, and thorite: the role of fluorine. Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft – Beihefte zum European Journal of Mineralogy, Stuttgart : Nägele u. Obermiller 16, 1, 143. ISSN 0935-123X

 • Čopjaková R., Sulovský P., 2003. Detrital Cr-spinels in Culm sediments and their tectonic significance. Mitteilungen der Osterreichischen Mineralogischen Gesellschaft.

 • Čopjaková R., Sulovský P., 2003. Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, Praha : Národní muzeum v Praze, 11, 144-148. ISSN 1211-0329

 • Sulovský P., 2003. Occurrence of new (U,Y,REE)Ca fluorocarbonates in the sandstone-hosted uranium deposit at Osečná, North Bohemian Cretaceous Basin. In LERM 2003 – International symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals, Book of Abstracts. Brno : Masaryk University, 69-70. ISBN 80-7028-199-5

 • Čopjaková R., Sulovský P., Paterson B., 2003. Trace elements in garnets of felsic granulites as sediment provenance indicators. Journal of the Czech Geological Society 48, 1-2, 34-35. ISSN 1210-8197

 • Sulovský P., Paterson B., 2003. Whole-rock and mineral REE patterns: better insight into rock histories. Journal of the Czech Geological Society 48, 1-2, 121-122. ISSN 1210-8197

2002

 • Filip J., Houzar S., Sulovský P., 2002. Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Řešic, západní Morava. Acta Musei Moraviae, Sci. geol., 87-101. ISSN 1211-8796

 • Selucká A., Sulovský P., Měchurová Z., 2002. Analýza některých kovových nálezů ze zaniklé středověké vsi Konůvky (okr. Vyškov) aneb “Bronzové” předměty z Konůvek trochu jinak. Acta Mus. Moraviae., Sci. Soc. 87, 1/2, 177-185. ISSN 0323-0570

 • Sulovský P., 2002. Mineralogy and chemistry of conventional and fluidised bed coal ashes. Bulletin of the Czech Geological Survey 77, 1, 1-11. ISSN 1210-3527

 • Kříbek B., Sulovský P., Pudilová M., Hájek A., Holeczy D., 2002. Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic). Uranium deposits: from their genesis to their environmental aspects. Praha : Czech Geological Survey, 65-68. ISBN 80-7075-583-0

 • Kříbek B., Žák K., Sulovský P., Pudilová M., Zimák J., 2002. Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001, 44-46. ISBN 80-7075-582-2

2001

 • Čopjaková R., Otava J., Sulovský P., 2002. Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001, 44-47. ISBN 80-210-2919-6

 • Staněk T., Sulovský P., 2002. The influence of the alite polymorphism on the strength of the Portland cement. Cement and Concrete Research 32, 1169-1175. ISSN 0008-8846

 • Sulovský P., 2001. Accessory minerals of the Třebíč durbachite massif (SW Moravia). Mineralia Slovaca 33, 467-472. ISSN 0369-2086

 • Sulovský P., Leichmann J., 2001. Postmagamtic Alterations of Accesory Minerals in the Ultrapotassic Rocks of the Trebic Pluton (Bohemian Massif). Journal of Conference Abstracts, Cambridge : Cambridge Publication, 703-703. ISSN 1362-0886

 • Čopjaková R., Sulovský P., Otava J., 2001. Provenance of the Lower Carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech Republic), derived from garnet chemistry. Mitteilungen der Österr. Mineral. Gesellschaft, Wien : Bundesministerium für Wissenschaft 146, 58-60. ISSN 1609-0144

 • Sulovský P., Hlisnikovský K., 2001. Thorium mineralization in alkali feldspar syenite of the nordmarkite-type dyke in the Třevíč Pluton. Mitteilungen der Österr. Mineral. Gesellschaft, Wien : Bundesministerium für Wissenschaft 146, 280-282. ISSN 1609-0144

2000 a starší

 • Sulovský P., 2000. Accessory minerals of durbachites from the Třebíč Massif (Czech Republic). Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft – Beihefte zum European Journal of Mineralogy 12, 210. ISSN 0935-123X

 • Sulovský P., 2000. Accessory minerals of durbachites from the Třebíč Massif (Czech Republic). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne 17, 247-249. ISSN 0867-7360

 • Sulovský P., Čopjaková R., Otava J., 2000. Detrital garnet chemistry in provenance studies, demonstrated on the Culm sediments of the Drahany Upland, Czech Republic. In . Abstrakty Mineralogicko-petrologického sympozia Magurka 2000. Bratislava : GÚ SAV, s. 40.

 • Šíra M., Klíma M., Janča J., Kapička V., Sulovský P., 2000. HF-Plasma Pencil in Liquids. Czechoslovak Journal of Physics 50, 415-418. ISSN 0011-4626

 • Zachovalová K., Leichmann J., Sulovský P., 2000. Petrology and Mineralogy of U-, Th-, and Zr-rich alkali feldspar syenite (nordmarkite) from Moldanubicum. In Abstrakty Mineralogicko-petrologického sympozia Magurka 2000. Bratislava : GÚ SAV, s. 42.

 • Kousal J., Klíma M., Janča J., Kapička V., Brablec A., Sulovský P., Slavíček P., 2000. Plasma Pencil – New Small Scale Source for Atmospheric Surface Modification. Czechoslovak Journal of Physics 50, 409-412. ISSN 0011-4626

 • Sulovský P., Čopjaková R., Otava J., 2000. Provenance and dispersal of psammites in the Moravian-Silesian Culm. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne 17, 250-253. ISSN 0867-7360

 • Sulovský P., 2000. Radioactivity of the rocks of the Trebic durbachite massif. In Abstrakty Mineralogicko-petrologického sympózia Magurka 2000. Bratislava : GÚ SAV, 39.

 • Sulovský P., 2000. Srovnání chemismu třebíčského durbachitu a jiných durbachitů. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 135-140. ISBN 80-210-2371-6

 • Sulovský P., Staněk T., 2000. The influence of MgO and SO3 on the phase composition and structure of Portland clinker. Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft – Beihefte zum European Journal of Mineralogy, Stuttgart : Nägele u. Obermiller, 205. ISSN 0935-123X

 • Sulovský P., 2000. Trace element speciation in fluidized bed coal combustion by-products. Applied Mineralogy in Research, Economy, Technology, Ecology and Culture, 687-690. ISBN 90 5809 163 5

 • Otava J., Sulovský P., Čopjaková R., 2000. Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení. Masarykova univerzita, 94-98. ISBN 80-210-2371-6

 • Zajíčková L., Klíma M., Schäfer J., Janča J., Sulovský P., 1999. Diagnostics and Effects of Discharge Generated by Plasma Pencil Device. In Proceedings of 12th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava : Comenius University, Bratislava, s. 123-129. ISBN 80-223-1370-X

 • Leichmann J., Novák M., Sulovský P., 1999. Peraluminous Whole-Rock Chemistry versus Peralkaline Mineralogy of Highly Fractionated Garnet-Bearing Granites from the Brno Batholith. Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft 11, 144. ISSN 0935-123X

 • Klíma M., Slavíček P., Zajíčková L., Janča J., Kuzmin S., Sulovský P., 1999. Plasma-Liquid Technologies for Treatment of Archaelogical Artifacts. Czech. J. Physics 49, 321-328. ISSN 0011-4626

 • Kousal J., Klíma M., Lazar P., Slavíček P., Šťastná B., Brabec A., Sulovský P., 1999. “Plazmová tužka” – nová metoda úprav povrchů materiálů. Materiálové vědy na prahu 3. milénia. Brno : VUT Brno, 346-347.

 • Otava J., Sulovský P., 1998. Detrital garnets and chromites from the Ksiaz Formation, Swiebodzice Depression: Implications for the Variscan Evolution of Sudetes. Geolines 6, 49-50. ISSN 1210-9606

 • Sulovský P., 1998. Fly ash: a burdensome waste or a secondary raw material? In: Sulovský P., Zeman J. EnviWeath 96, International Conference, IGCP Project 405. Brno (Czech Rep.). 1. vyd. Brno : Masaryk University, Brno, 1998, 198-207. ISBN 80-210-1906-9

 • Klíma M., Janča J., Kuzmin S., Slavíček P., Zajíčková L., Sulovský P., 1998. Plasma-liquid technologies for treatment of archeological artefacts. HAKONE VI. 1. vyd. Cork, Ireland : University of Cork, Ireland, s. 143-147.

 • Bosák P., Jaroš J., Spudil J., Sulovský P., 1998. Salt plugs in the Eastern Zagros, Iran: Results of Regional Geological Reconnaissance. Geolines 7, 3-180. ISSN 1210-9606

 • Losos Z., Sulovský P., Vávra V., 1998. Sn-, Bi- and Ag- minerals from pegmatites, aplites and quartz veins of Žulová granitic Massif (Silesicum, Czech Republic). Krystalinikum, 53-71. ISSN 0454-5524

 • Otava J., Sulovský P., Krejčí O., 1998. Výsledky studia detritických granátů křídových sedimentů račanské jednotky magurské skupiny. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1997, 29-31. ISBN 80-210-1813-5

 • Sulovský P., Vávra V., 1997. Fázové složení popílkových betonů. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1996, 121-123. ISBN 80-210-1564-0

 • Sulovský P., Vávra V., 1997. Fázové složení popílků ze spalování ve fluidním loži. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1996, 123-124. ISBN 80-210-1813-5

 • Otava J., Sulovský P., 1997. Materiálové srovnání mohelnického souvrství mírovského vývoje paleozoika a moravskoslezského kulmu. Geologickíé výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1996, 76-79. ISBN 80-2101564-0

 • Fojt B., Hladíková J., Kopa D., Krausová D., Sulovský P., Vávra V., Zeman J., Zimák J., 1997. Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník. Časopis slezského zemského muzea, vědy přírodní 46, 235-265. ISSN 0323-0627

 • Otava J., Krejčí O., Sulovský P., 1997. První výsledky studia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1996, 39-42. ISBN 80-210-1564-0

 • Sulovský P., 1997. The fate of potentially toxic elements in fluidised bed combustion and weathering of its products. Terra Nova, Strasbourg, Blackwell Scientific Publications, s. 664. ISSN 0954-4887

 • Sulovský P., Faimon J., 1996. Environmental aspects of conventional and fluidised bed coal combustion. In Fečko P. 5th Int. Symposium on the Reclamation, Treatment and Utilization of Coal Mining Wastes. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská, 59-68. ISBN 80-7078-348-6

 • Losos Z., Zimák J., Krausová D., Sulovský P. 1996. Chamosit (strigovit) z žulovského masívu a jeho srovnání s chlority masívu Strzegom-Sobótka (Polsko). Časopis Moravského muzea 80, 9-33. ISSN 0323-0570

 • Losos Z., Zimák J., Sulovský P., Krausová D., 1996. Mineralogical Study of. Acta Universitatis Carolinae 38, 309-319. ISSN 0001-7132

 • Sulovský P., Gregerová M., Pospíšil P., 1996. Mineralogical study of stone decay in Charles Bridge. In Proc. 8th Int. Congress on Deterioration and Conservation of Stone, ed. J. Riederer. 1. vyd. Berlin : moeller druck und verlag gmbh, s. 29-36. ISBN 3-00-000779-2

 • Sulovský P., 1996. The Behaviour of Potentially Hazardous Elements in Fluidized Bed Combustion Fly Ash. Journal of Conference Abstracts, Cambridge, Cambridge Publication, s. 608. ISSN 1362-0886

 • Sulovský P., 1995. The origin of U mineralisation in SE Zagros, involving a new mineral species – potassium uranyl molybdate. Terra Nova, Strasbourg, Blackwell Scientific Publications, s. 202. ISSN 0954-4887

 • Sulovský P., 1995. Uranium mineralization occurrencies in salt domes of the SE part of the Zagros Fold Belt. In Pašava J., Kříbek B., Žák K., 1995. Mineral Deposits: From Their Origin to Their Environmental Impacts. 1. vyd. Rotterdam, A.A.Balkema, s. 1007-1010. ISBN 90-5410-500-X

 • Gregerová M., Pospíšil P., Locker J., Sulovský P., 1994. Engineering-geological Aspects of the Reconstruction of Charles Bridge in Prague. In Oliveira R., Rodrigues L.F., Coelho A.G., Cunha P., Proceedings of the 7th Congress of the International Association of Enginnering Geology, Lisboa. 1. vyd. Lisboa : A.A.Balkema, 1994, 3627-3634. ISBN 90-5410-503-8

 • Sulovský P., Gregerová M., 1994. Geochemical characterisation of weathering of the Charles Bridge in Prague, Czech Republic. In Third International Symposium on Environmental Geochemistry (Krakow, Poland, 12-15 September 1994), Abstract Volume. 1. vyd. Krakow : University of Mining and Metallurgy, Krakow, 1994, 395-396. ISBN 83-902365-0-8

 • Sulovský P., Gregerová M., 1994. Geochemical characterisation of weathering of the Charles Bridge in Prague, Czech Republic. In Third International Symposium on Environmental Geochemistry (Krakow, Poland, 12-15 September 1994), Abstract Volume. 1. vyd. Krakow : University of Mining and Metallurgy, Krakow, 1994, 395-396. ISBN 83-902365-0-8

 • Losos Z., Sulovský P., Zimák J., Krausová D., 1994. Chlorites from pegmatites of the Žulová granitic massif (Czech Republic). Mitteilungen der Österr. Mineral. Gesellschaft 139, 335-337.

 • Sulovský P., 1979. The use of dielectric track detectors (DTD) for the determination of concentrations and spatial distribution of uranium and thorium in geological samples. Radiochem. Radioanal. Letters 38, 5-6, 325-338.

 • Scharm B., Burda J., Hofreitr V., Sulovský P., Scharmová M., 1980. Remarkable mineral assemblage on uranium deposits in northern Bohemia (the Stráž block). Časopis pro mineralogii a geologii 25, 2, 113-132.

 • Sulovský P., Kühn P., 1989. Mikrodistibuce uranu v horninách železnobrodského krystalinika. Geologie a hydrometalurgie uranu 13, 4, 66-93.

 • Rojkovič I., Medveď J., Pošta S., Sulovský P., Walzel E., 1989. Rare earths from uranium mineralization occurrences in the Permian of the Gemericum, the western Carpathians. Geologický zborník – Geologica Carpathica, 40, 4, 453-469.

 • Sulovský P., Kühn P., 1989. Microdistibution of uranium and thorium in rocks of the K-2 and K-3 boreholes from Železný Brod area. Metallogeny and Anoxic sediments. In Extended abstracts of the 1989 Meeting of the Czechoslovak Working Group of International Correlation Program Project 254. UK Praha 1989, ed. B. Kříbek

 • Lepka F., Sulovský P., 1990. Nález autigenního ferrokolumbitu v jílovité břidlici barrandienského ordoviku. MEGA – membrány, ekologie, geologie, analytika 14, 2, 29-30.

 • Scharmová M., Půlpán T., Sulovský P., Scharm B., 1990. Vjačeslavit UPO4(OH). nH2O ze severočeské křídy – první výskyt v Československu. MEGA – membrány, ekologie, geologie, analytika 14, 3, 81-88.

 • Scharmová M., Sulovský P., 1990. Využití elektronové mikroskopie a mikroanalýzy v geologii. MEGA – membrány, ekologie, geologie, analytika 14, 3, 81-88.

 • Sulovský P., Kühn P., 1990. Studium mineralogie elektrárenských popílků. Sborník konference “Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů”, Dům techniky ČVTS Ústí nad Labem.

 • Scharm B., Scharmová M., Sulovský P., Kühn P., 1991. Phillipsbornite, arsenoflorencite-(La), and arsenoflorencite-(Nd) from the uranium district in northern Bohemia. Časopis pro mineralogii a geologii 36, 2-3, 103-118.

 • Pašava J., Sulovský P., Kovalová M., 1993. Geochemistry and mineralogy of Proterozoic metal-rich black shales from the Bohemian Massif, Czech Republic, with a description of possible new molybdenum selenide and telluride phases. Canadian Mineralogist 31, 3, 745-754.

 • Gregerová M., Sulovský P., 1994. Možnosti využití elektronové mikroskopie a mikroanalýzy. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1993, 103-104.

 •