prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.

Vzdělání a kariéra

Profesní CV

 • voting member of Subcommission of Carboniferous Stratigraphy při IUGS

 • National Correspondent IAS (International Association of Sedimentologists) for Czech Republic (www.sedimentologists.org)

 • člen Českého národního geologického komitétu (IUGS) (http://www.geology.cz/cngk)

 • člen Vědecké rady PřF UP v Olomouci

 • associate editor, Bulletin of Geosciences (IF)

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2014: prof., Geologické vědy, MU Brno

 • 2005: doc., obor „Geologické vědy se zaměřením“, PřF MU v Brně

 • 1995: Dr. (ekviv. PhD), obor „Geologické vědy se zaměřením“, PřF MU v Brně

 • 1992: Mgr., obor „Geologie a geochemie“, PřF MU v Brně

Pedagogická činnost

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • vysokorozlišující stratigrafie

 • petrofyzikální metody

 • mělká geofyzika

 • environmentální sedimentologie

Projekty

 • GAČR (10 x) jako hlavní řešitel, spoluřešitel, člen týmu

  • aktuální projekty:

   GAČR, reg. č. 19-01768S: Separace geochemických signálů v sedimentech: aplikace pokročilých statistických metod na rozsáhlé geochemické datové soubory (2019-2021)

   spoluřešitel Ondřej Bábek

   GAČR, reg. č. 19-17435S: Paleoklimatologický význam paleozoických červených pelagických karbonátů: časově specifické facie nebo produkty mikrobiální aktivity? (2019-2021)

   hlavní řešitel

   GAČR, reg. č. 16-11563S Nejranější karbonské greenhouse-icehouse klimatické oscilace – multidisciplinární přístup

   spoluřešitel Ondřej Bábek

   P210/14-18183S Sekvenční stratigrafie devonských bioeventů – výkyvy mořské hladiny na přechodu od klimatického režimu greenhouse k icehouse (2014-2016)

   hlavní řešitel Ondřej Bábek

   205/12/0573 Pozdně kvartérní seismogenní zlomová aktivita a související vývoj sedimentačních pánví ve východní části Českého masívu (2012-2015)

   hlavní řešitel Ondřej Bábek

 • FRVŠ (3 x) jako hlavní řešitel, spoluřešitel

Publikace (leden 2019):

 • 64 odborných článků v časopisech registrovaných na Web of Science

 • 69 odborných článků v časopisech registrovaných v databázi Scopus

Citační ohlas (leden 2019):

 • Web of Science: 966 citací; h-index: 18

 • Scopus: 404 citací (bez autocitací); h-index: 9

Vybrané publikace:

2019

 • Sracek O., Geršl M., Faimon J., Bábek O., 2019. The geochemistry and origin of fluids in the carbonate structure of the Hranice Karst with the world’s deepest flooded cave of the Hranicka Abyss, Czech Republic. Applied Geochemistry 100, 203-212.

2018

 • Bábek O., Faměra M., Hladil J., Kapusta J., Weinerová H., Šimíček D., Slavík L., Ďurišová J., 2018. Origin of red pelagic carbonates as an interplay of global climate and local basin factors: Insight from the Lower Devonian of the Prague Basin, Czech Republic. Sedimentary Geology 364, 71-88.

 • Bábek O., Faměra, M., Šimíček D., Weinerová H., Hladil J., Kalvoda J., 2018. Sea-level changes vs. organic productivity as controls on Early and Middle Devonian bioevents: Facies- and gamma-ray based sequence-stratigraphic correlation of the Prague Basin, Czech Republic. Global and Planetary Change 160, 75-95.

 • Bábek O., Sedláček J., Novák A., Létal A., 2018. Electrical resistivity imaging of anastomosing river subsurface stratigraphy and possible controls of fluvial style change in a graben-like basin, Czech Republic. Geomorphology 317, 139-156. DOI: 10.1016/j.geomorph.2018.05.012

 • Grygar T.M., Hošek M., Pacina J., Štojdl J., Bábek O., Sedláček J., Hron K., Talská R., Kříženecká S., Tolaszová J., 2018. Changes in the geochemistry of fluvial sediments after dam construction (the Chrudimka River, the Czech Republic). Applied Geochemistry 98, 94-108. DOI: 10.1016/j.apgeochem.2018.09.012

 • Kalvoda J., Kumpan T., Holá M., Bábek O., Kanický V., Škoda R., 2018. Fine-scale LA-ICP-MS study of redox oscillations and REEY cycling during the latest Devonian Hangenberg Crisis (Moravian Karst, Czech Republic). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 493, 30-43. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2017.12.034

 • Majerová L., Bábek O., Navrátil T., Nováková T., Štojdl J., Elznicová J., Hron K., Grygar T.M., 2018. Dam reservoirs as an efficient trap for historical pollution: the passage of Hg and Pb through the Ohre River, Czech Republic. Environmental Earth Sciences 77(16). Article Number: 574. DOI: 10.1007/s12665-018-7761-3

 • Sengupta S., Sracek O., Jean J.-S., Yang H.-J., Wang C.-H., Kar S., Babek O., Lee C.-Y., Das S., 2018. Difference in attenuation among Mn, As, and Fe in riverbed sediments. Journal of Hazardous Materials 341, 277-289.

2017

 • Sedláček J., Bábek O., Nováková T., 2017. Sedimentary record and anthropogenic pollution of a complex, multiple source-fed dam reservoirs: An example from the Nove Mlyny reservoir, Czech Republic. Science of the Total Environment 574, 1456-1471.

 • Weinerová H., Hron K., Bábek O., Šimíček D., Hladil J., 2017. Quantitative allochem compositional analysis of Lochkovian-Pragian boundary sections in the Prague Basin (Czech Republic). Sedimentary Geology 354, 43-59.

2016

 • Bábek O., Kumpan T., Kalvoda J., Matys Grygar T., 2016. Devonian/Carboniferous boundary glacioeustatic fluctuations in a platform-to-basin direction: A geochemical approach of sequence stratigraphy in pelagic settings. Sedimentary Geology 337, 81-99.

2015

 • Bábek O., Matys Grygar T., Faměra M., Hron K., Nováková T., Sedláček J., 2015. Geochemical background in polluted river sediments: how to separate the effects of sediment provenance and grain size with statistical rigour? Catena 135, 240-253.

 • Bábek O., Briestenský M., Přecechtělová G., Štěpančíková P., Hellstrom J.C., Drysdale R.N., 2015. Pleistocene speleothem fracturing in the foreland of the Western Carpathians: a case study from the seismically active eastern margin of the Bohemian Massif. Geological Quarterly 59, 3, 491-506.

 • Kalvoda J., Kumpán T., Bábek O., 2015. Upper Famennian and Lower Tournaisian sections of the Moravian Karst (Moravo-Silesian Zone, Czech Republic): a proposed key area for correlation of the conodont and foraminiferal zonations. Geological Journal 50, 17-38.

 • Šimíček D., Bábek O., 2015. Spectral gamma-ray logging of the Grès d’Annot, SE France: An outcrop analogue to geophysical facies mapping and well-log correlation of sand-rich turbidite reservoirs. Marine and Petroleum Geology 60, 1–17.

 • Špaček P., Bábek O., Štěpančíková P., Švancara J., Padírková J., Sedláček J., 2015. The Nysa-Morava Zone: an active tectonic domain with Late Cenozoic sedimentary grabens in the Western Carpathians´foreland (NE Bohemian Massif). International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau). Springer-Verlag Berlin Heidelberg. doi: 10.1007/s00531-014-1121-7

2014

 • Baroň I. Bíl M., Bábek O., Smolková V., Pánek T., Macur L., 2014. Effect of slope failures on river-network pattern: A river piracy case study from the flysch belt of the Outer Western Carpathians. Geomorphology 214, 356-365.

 • Kalvoda J., Nudds J., Bábek O., Howels C., 2014. Late Chadian-early Arundian high-resolution biostratigraphy in the Ogmore-by-Sea section (South Wales-Mendip shelf) and the mid-Avonian unconformity. Journal of the Geological Society (London) 171, 1, 41-47.

 • Kumpan T., Bábek O., Kalvoda J., Frýda J., Grygar T.M., 2014. A high-resolution, multiproxy stratigraphic analysis of the Devonian-Carboniferous boundary sections in the Moravian Karst (Czech Republic) and a correlation with the Carnic Alps (Austria). Geological Magazine 151, 2, 201-215.

 • Kumpan T., Bábek O., Kalvoda J., Matys Grygar T., Frýda J., 2014. Sea-level and environmental changes around the Devonian-Carboniferous boundary in the Namur-Dinant Basin (S Belgium, NE France): A multi-proxy stratigraphic analysis of carbonate ramp archives and its use in regional and interregional correlations. Sedimentary Geology 311, 43-59.

 • Matys Grygar T., Elznicová J., Bábek O., Hošek M., Engel Z., Kiss T., 2014. Obtaining isochrones from pollution signals in a fluvial sediment record: A case study in uranium-polluted floodplain of the Ploučnice River, Czech Republic. Applied Geochemistry 48, 1-15.

 • Šešulka V., Sedláková I., Bábek O., Přichystal A., 2014. Identification of a buried Late Cenozoic maar-diatreme structure (North Moravia, Czech Republic). Geologica Carpathica 65, 6, 471-479.

2013

 • Bábek O., Kalvoda J., Cossey P., ŠŠimíček D., Devuyst F.-X., Hargreaves S., 2013. Facies and petrophysical signature of the Tournaisian/Viséan (Lower Carboniferous) sea-level cycle in carbonate ramp to basinal settings of the Wales-Brabant massif, British Isles. Sedimentary Geology 284–-285, 197-–213.

 • Faměra M., Bábek O., Matys Grygar T., Nováková T., 2013. Distribution of Heavy-Metal Contamination in Regulated River-Channel Deposits: a Magnetic Susceptibility and Grain-Size Approach; River Morava, Czech Republic. Water Air Soil Pollution 224, 1525. DOI 10.1007/s11270-013-1525-1

 • Kalvoda J., Nudds J., Bábek O., Howels C., 2013. Late Chadian-early Arundian high-resolution biostratigraphy in the Ogmore-by-Sea section (South Wales– Mendip Shelf) and the mid-Avonian unconformity. Journal of the Geological Society, London 1–7. http://dx.doi.org/10.1144/jgs2013-023

 • Kumpán T., Bábek O., Kalvoda J., Frýda J., Matys Grygar T., 2013. A high-resolution, multiproxy stratigraphic analysis of the Devonian– Carboniferous boundary sections in the Moravian Karst (Czech Republic) and a correlation with the Carnic Alps (Austria). Geological Magazine, 1–15. doi:10.1017/S0016756812001057

 • Matys Grygar T., Nováková T., Bábek O., Elznicová O., Vadinová N., 2013. Robust assessment of moderate heavy metal contamination levels in floodplain sediments: A case study on the Jizera River, Czech Republic. Science of the Total Environment 452-453, 233-245.

 • Nováková T., Matys Grygar T., Bábek O., Faměra M., Mihaljevic M., Strnad L., 2013. Fluvial sediments of the Morava River, Czech Republic: distinguishing regional and local sources of pollution by heavy metals and magnetic particles. J. Soils Sediments 13, 460–73.

2012

 • Kalvoda J., Bábek O., Aretz M., Cossey P., Devuyst F.-X., Hargreaves S., Nudds J., 2012. High resolution biostratigraphy of the Tournaisian-Viséan boundary interval in the North Staffordshire Basin and correlation with the South Wales-Mendip Shelf. Bulletin of Geosciences 87, 3, 497-541.

 • Matys Grygar T., Sedláček J., Bábek O., Nováková T., Strnad L., Mihaljevič M., 2012. Regional Contamination of Moravia (South-Eastern Czech Republic): Temporal Shift of Pb and Zn Loading in Fluvial Sediments. Water Air and Soil Pollution 223, 2, 739-753.

 • Sedláček J., Bábek O., Matys Grygar T., 2012. Trends and evolution of contamination in a well-dated water reservoir sedimentary archive: The Brno Dam, Moravia, Czech Republic. Environmental Earth Sciences 69, 8, 2581-2593.

 • Šimíček D., Bábek O., Leichmann J., 2012. Outcrop gamma-ray logging of siliciclastic turbidites: Separating the detrital provenance signal from facies in the foreland-basin turbidites of the Moravo-Silesian basin, Czech Republic. Sedimentary Geology 261, 50-64.

2011

 • Bábek O., Faměra M., Hilscherová K., Kalvoda J., Dobrovolný P., Sedláček J., Machát J., Holoubek I., 2011. Geochemical traces of flood layers in the fluvial sedimentary archive; implications for contamination history analyss. Catena 87, 281-290.

 • Matys Grygar T., Sedláček J., Bábek O., Nováková T., Strnad L., Mihaljevič M., 2011. Regional Contamination of Moravia (South-Eastern Czech Republic): Temporal Shift of Pb and Zn Loading in Fluvial Sediments. Water Air Soil Pollut. doi: 10.1007/s11270-011-0898-2

 • Kalvoda J., Bábek O., Devuyst F.-X., Sevastopulo G., 2011. Biostratigraphy, sequence stratigraphy and gamma-ray spectrometry of the Tournaisian-Viséan boundary interval in the Dublin Basin. Bull. of Geosciences 86, DOI 10.3140/bull.geosci.1265

 • Bábek O., Chlachula J., Matys Grygar T., 2011. Non-magnetic indicators of pedogenesis related to loess magnetic enhancement and depletion: Examples from the Czech Republic and southern Siberia. Quaternary Science Reviews 30, 967-979.

2010

 • Koptíková L., Bábek O., Hladil J., Kalvoda J., Slavík L., 2010. Stratigraphic significance and resolution of spectral reflectance logs in Lower Devonian carbonates of the Barrandian area, Czech Republic; a correlation with magnetic susceptibility and gamma-ray logs. Sedimentary Geology 205, 83-98.

 • Kalvoda J., Bábek O., 2010. The Margins of Laurussia in Central and Southeast Europe and Southwest Asia. Gondwana Research 17, 2-3, 526-545.

2009

 • Kalvoda J., Novák M., Bábek O., Brzobohatý R., Holá M., Holoubek I., Kanický V., Škoda R., 2009.  Compositional changes in fish scale hydroxylapatite during early diagenesis; an example from an abandoned meander. Biogeochemistry 94, 3, 197-215.

 • Holá M., Kalvoda J., Bábek O., Brzobohatý R., Holoubek I., Kanický V., Škoda R., 2009. LA-ICP-MS heavy metal analyses of fish scales from sediments of the Oxbow Lake Certak of the Morava River (Czech Republic). Environmental Geology 58, 1, 141-151.

2008

 • Bábek O., Hilscherová K., Nehyba S., Zeman J., Faměra M., Franců J., Holoubek I., Machát J., Klánová J., 2008. Contamination history of suspended river sediments accumulated in oxbow lakes over the last 25 years (Morava River, Danube catchment area), Czech Republic. J. Soils Sedim. 8, 3, 165-176.

 • Isaacson P.E., Díaz-Martínez E., Grader G.W., Kalvoda J., Bábek O., Devuyst F.-X., 2008. Late Devonian-earliest Mississippian glaciation in Gondwanaland and its biogeographic consequences. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 268, 126-142.

 • Kalvoda J., Bábek O., Fatka O., Leichmann J., Melichar R., Nehyba S., Špaček P., 2008. Brunovistulian Terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from Late Proterozoic to Late Palaeozoic – a review. Int. J. Earth Sci. 97, 3, 497-517.

 • Bábek O., Franců E., Kalvoda J., Neubauer F., 2008. A digital image analysis approach to measurement of the conodont colour alteration index (CAI): a case study from the Moravo-Silesian Zone, Czech Republic. N. Jb. Geol. Palaont. Abh. 249, 2, 185-201.

 • Grabowski J., Bábek O., Nawrocki J., Tomek Č., 2008. New palaeomagnetic data from the palaeozoic carbonates of the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): evidence for a timing and origin of the late Variscan remagnetization. Geol. Quarterly 52, 4, 321-334.

prof. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc.

Vzdělání a kariéra

 • 2005: docent, Masarykova univerzita v Brně
 • 1997: Ph.D.-Université Laval, Québec, Kanada
 • 1993: M.Sc.-University of Waterloo, Ontario, Kanada
 • 1984: Ing. Vysoká škola báňská, Ostrava

Zaměstnání

 • 2009–dosud: Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2004–dosud: OPV s.r.o.
 • 2002–2007: Masarykova univerzita v Brně
 • 1998–2002: University of São Paulo (USP), Brazílie a Karlova univerzita v Praze
 • 1993–1997: Université Laval, Québec, Kanada
 • 1990–1993: University of Waterloo, Ontario, Kanada
 • 1984–1989: Geologická služba, Ostrava

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • Hydrogeologie

 • Geochemické modelování

Funkce

 • Associate editor časopisů: Journal of Geochemical Exploration (vyd. Elsevier) a Geofluids (vyd. Hindawi/Wiley)

 • Board member UNESCO/IGCP projektu: Mapping and Assessing the Environmental and Health Impacts of Abandoned Mines in Sub Saharan African Countries

 • Ph.D. školitel na Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Švédsko

 • hostující profesor a školitel Ph.D. na Pontificial Catholic University, Rio de Janeiro a University of São Paulo, Brazílie

 • hostující profesor na Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM), Mexico City, Mexico

 • hostující profesor na National Cheng Kung University (NCKU), Tainan, Tchaj-wan

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • hydrogeologie

 • environmentální geochemie

 • arsen

 • důlní odpady

 • modelování reaktivního transportu

 • environmentální izotopy

Projekty

 • The impact of exploitation and ore treatment on the environment at Copper Belt Province in Zambia. Model of cycling of heavy metals and sulphur in soils, sediments, waters, and vegetation. 2008-2010, Grant Agency of Czech Republic (GAČR), Project 205/08/0321, with B. Kříbek, M. Mihajlevič, V. Ettler, and J. Zeman
 • Impact of mining and ore processing on the environment in Namibia: Modeling pollutants migration in soils, plants and groundwaters, 2012-2014, Grant Agency of Czech Republic (GAČR), Project P210/12/1413, with B. Kříbek, M. Mihajlevič and A. Vaněk
 • Exploitation and treatment of Cu, Pb, Zn, and Co ores in Subsaharian Africa – natural geochemical laboratory for study of contaminants’ behavior, 2016-2018, Grant Agency of Czech Republic (GAČR), Project 16-13142S, with M. Mihajlevič, B. Kříbek, and A. Vaněk

Publikace

2021

 • Brumovský M., Oborná J., Lacina P., Hegedüs M., Sracek O., Kolařík J., Petr M., Kašlík J., Hofman T., Filip J., 2021. Sulfidated nano-scale zerovalent iron is able to effectively reduce in situ hexavalent chromium in a contaminated aquifer. Journal of Hazardous Materials 405, 124665, 1-13.

 • Sracek O., Kříbek B., Mihaljevič M., Ettler V., Vaněk A., Penížek V., Veselovský F., Bagai Z., Kapusta J., Sulovský P., 2021. Mobility of Mn and other trace elements in Mn-rich mine tailings and adjacent creek at Kanye, southeast Botswana. Journal of Geochemical Exploration 220, 106658, 1-11.

2020

 • Aullón Alcaine A., Schulz C., Bundschuh J., Jacks G., Thunvik R., Gustafsson J.-P., Mörth C.-M., Sracek O., Ahmad A., Bhattacharya P., 2020. Hydrogeochemical controls on the mobility of arsenic, fluoride and other geogenic co-contaminants in the shallow aquifers of northeastern La Pampa Province in Argentina. Science of the Total Environment 715, 136671, 1-17.

 • Brumovský M., Filip J., Malina O., Oborná J., Sracek O., Reichenauer T.G., Andrýsková P., Zbořil R., 2020. Core-Shell Fe/FeS Nanoparticles with Controlled Shell Thickness for Enhanced Trichloroethylene Removal. ACS Applied Materials & Interfaces 12 (31), 35424-35434.

 • Ettler V., Mihaljevič M., Jarošíková A., Culka A., Kříbek V., Majer V., Vaněk A., Penížek V., Sracek O., Mapani B., Kamona F., 2020. Vanadium-rich slags from historical processing of Zn-Pb-V ores at Berg Aukas (Namibia): Mineralogy and environmental stability. Applied Geochemistry 114, 104473, 1-11.

 • Ettler V., Štěpánek D., Mihaljevič M., Drahota P., Jedlička R., Kříbek B., Vaněk A., Penížek V., Sracek O., Nyambe I., 2020. Slag dust from Kabwe (Zambia): Contaminant mineralogy and oral bioaccessibility. Chemosphere 260, 127642, 1-10.

 • Faimon J., Lang M., Geršl M., Sracek O., Bábek O., 2020. The “breathing spots” in karst areas-the sites of advective exchange of gasses between soils and adjacent underground cavities. Theoretical and Applied Climatology 142, 85-101.

 • Khosravi R., Zarei M., Sracek O., 2020. Hydraulic and geochemical interactions between surface water and sediment pore water in seasonal hypersaline Maharlu Lake, Iran. Hydrological Processes 34, 3358-3369.

 • Quino-Lima I., Ramos-Ramos O., Ormachea-Muñoz M., Quintanilla-Aguirre J., Duwig C., Prakash Maity J., Sracek O., Bhattacharya P., 2020. Spatial dependency of arsenic, antimony, boron and other trace elements in the shallow groundwater systems of the Lower Katari Basin, Bolivian Altiplano. Science of the Total Environment 719, 137705, 1-14.

 • Toteu S.F., Mahe G., Moritz R., Sracek O., Davies T.C., Ramasany J., 2020. Special Issue: Environmental, Health and Social legacies of mining activities in Sub-Saharan Africa. Journal of Geochemical Exploration 209, 106441, 1-4.

2019

 • Ettler V., Cihlová M., Jarošíková A., Mihaljevič M., Drahota P., Kříbek B., Vaněk A., Penížek V., Sracek O., Klementová M., Engel Z., Kamona F., Mapani., 2019. Oral bioaccessibility of metal(loid)s in dust materials from mining areas of northern Namibia. Environment International 124, 205-215.

 • Gombert P., Sracek O., Koukozas N., Gzyl G., Valladares S.T., Frączek R., Klinger C., Bauerek A., Alvares Areces J.E., Chamberlain S., Paw K., Pierzchala L., 2019. An Overview of Priority Pollutants in Selected Coal Mine Discharges in Europe. Mine Water and the Environment 38, 16-23.

 • Khosravi R., Zarei M., Sracek O., Bigalke M., 2019. Geochemical and hydrological controls of arsenic concentrations across the sediment–water interface at Maharlu Lake, Southern Iran. Applied Geochemistry 102, 88-101.

 • Kříbek B., Nyambe I., Majer V., Knésl I., Mihaljevič M., Ettler V., Vaněk A., Penížek V., Sracek O., 2019. Soil contamination near the Kabwe Pb-Zn smelter in Zambia: Environmental impacts and remediation measures proposal. Journal of Geochemical Exploration 197, 159-173.

 • Mihaljevič M., Baieta R., Ettler V., Vaněk A., Kříbek B., Penížek V., Drahota P., Trubač J., Sracek O., Chrastný V., Mapani B.S., 2019. Tracing of the metal dynamics in semi-arid soils near mine tailings using stable Cu and Pb isotopes. Chemical Geology 515, 61-76.

 • Sracek O., Geršl M., Faimon J., Bábek O., 2019. The geochemistry and origin of fluids in the carbonate structure of the Hranice Karst with the world’s deepest flooded cave of the Hranicka Abyss, Czech Republic. Applied Geochemistry 100, 203-212.

 • Sracek O., Rahobisoa J.-J., Trubač J., Buzek F. Andriamamonjy S.A., Rambeloson R.A., 2019. Geochemistry of thermal waters and arsenic enrichment at Antsirabe, Central Highlands of Madagascar, Journal of Hydrology 577, 123895, 1-11.

2018

 • Grösslová Z., Vaněk A., Oborná V., Mihaljevič M., Ettler V., Trubač J., Drahota P., Penížek V., Pavlů L., Sracek O., Kříbek B., Voegelin A., Göttlicher J., Drábek O., Tejnecký V., Houška J., Mapani B., Zádorová T., 2018. Thallium contamination of desert soil in Namibia, Chemical, mineralogical and isotopic insights. Environmental Pollution 239, 272-280.

 • Kříbek B., Šípková A., Ettler V., Mihaljevič M., Majer V., Knésl I., Mapani B., Penížek V., Vaněk A., Sracek O., 2018. Variability of the copper isotopic composition in soil and grass affected by mining and smelting in Tsumeb, Namibia. Chemical Geology 493, 121-135.

 • Kříbek B., Sracek O., Mihaljevič M., Knésl I., Majer V., 2018. Geochemistry and environmental impact of neutral drainage from uraniferous coal waste heap. Journal of Geochemical Exploration 191, 1-21.

 • Mihaljevič M.,Jarošíková A., Ettler V., Vaněk A., Penížek V., Kříbek B., Chrastný V., Sracek O., Trubač J., Svoboda M., Nyambe I., 2018. Copper isotopic record in soils and tree rings near a copper smelter, Copperbelt, Zambia. Science of the Total Environment 621, 9-17.

 • Sengupta S., Sracek O., Jean J.-S., Yang H.-J., Wang C.-H., Kar S., Babek O., Lee C.-Y., Das S., 2018. Difference in attenuation among Mn, As, and Fe in riverbed sediments. Journal of Hazardous Materials 341, 277-289.

 • Sracek O., Berg M., Müller B., 2018. Redox buffering and de-coupling of arsenic and iron in reducing aquifers across the Red River Delta, Vietnam, and conceptual model of de-coupling processes. Environmental Science and Pollution Research 25, 16, 15954-15961.

 • Sracek O., Kříbek B., Mihaljevič M., Ettler V., Vaněk A., Penížek V., Filip J., Veselovský F., Bagai Z.B., 2018. Geochemistry and pH control of seepage from Ni-Cu rich mine tailings at Selebi Phikwe, Botswana. Environmental Monitoring and Assessment 190, 482.

 • Sracek O., Kříbek B., Mihaljevič M., Ettler V., Vaněk A., Penížek V., Filip J., Veselovský F., Nyambe I., 2018. The impact of wetland on neutral mine drainage from mining wastes at Luanshya in the Zambian Copperbelt in the framework of climate change. Environmental Science and Pollution Research 25, 29, 28961-28972.

2017

 • Ettler V., Chren M., Mihaljevič M., Drahota P., Kříbek B., Veselovský F., Sracek O., Vaněk A., Penížek V., Komárek M., Mapani B., Kamona F., 2017. Characterization of Fe-Mn concentric nodules from Luvisol irrigated by mine water in a semi-arid agricultural area. Geoderma 299, 32-42.

 • Flaková R., Ženišová Z., Krčmář D., Ondrejková I., Sracek O., 2017. Occurrence of antimony and arsenic at mining sites in Slovakia: Implications for their mobility, Carpathian. Journal of Earth and Environmental Sciences 12, 1, 41-48.

 • Macias J., Vargas Jr. E.A., Sracek O., 2017. A comparative analysis of two methodologies to estimate well protection zones for transport of viruses from septic tanks in volcanic aquifers in Costa Rica. Environmental Earth Sciences 76, 44, 1-15.

2016

 • Ettler V., Johan Z., Kříbek B., Veselovský F., Mihaljevič M., Vaněk A., Penížek V., Majer V., Sracek O., Mapani B., Kamona F., Nyambe I., 2016. Composition and weathering of mine- and smelter-derived particles in soils from humid subtropical and hot semi-arid areas. Science of the Total Environment 563-564, 329-339.

 • Kříbek B., Majer V., Knésl I., Keder J., Mapani B., Kamona F., Mihaljevič M., Ettler V., Penížek V., Vaněk A., Sracek O., 2016. Contamination of soil and grass in the Tsumeb smelter area, Namibia: Modeling of contaminants dispersion and ground geochemical verification. Applied Geochemistry 64, 75-91.

 • Pracný P., Faimon J., Sracek O., Kabelka L., Hebelka J., 2016. Anomalous drip in Punkva Caves (Moravian Karst): relevant implications for paleoclimatic proxies. Hydrological Processes 30, 1506-1520.

 • Yousif M., Sracek O., 2016. Integration of geological investigations with multi-GIS data layers for water resources assessment in arid regions: El Ambagi Basin, Eastern Desert, Egypt. Environmental Earth Sciences 75, 684, 1-25.

 • Yousif M., Sracek O., 2016. An overview of phosphate rocks and their mining impact on groundwater, Eastern Desert, Egypt. Arabian Journal of Geosciences 9, 670.

2015

 • Kocourková-Víšková E., Loun J., Sracek O., Houzar S., Filip J., 2015. Secondary arsenic minerals and arsenic mobility in a historical waste rock pile at Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic. Mineralogy and Petrology 109, 17-33.

 • Mahanta C., Enmark G., Nordborg D., Sracek O., Nath B., Nickson R.T., Herbert R., Jacks G., Mukherjee A., Ramanathani A.L., Choudhurya R., Bhattacharya P., 2015. Hydrogeochemical controls on mobilization of arsenic in groundwater of a part of Brahmaputra river floodplain, India. Journal of Hydrology: Regional Studies 4, 154-171.

 • Mihaljevič M., Ettler V., Vaněk A., Penížek V., Svoboda M., Kříbek B., Sracek O., Mapani B.S., Kamona A.F., 2015. Trace Elements and the Lead Isotopic Record in Marula (Sclerocarya birrea) Tree Rings and Soils Near the Tsumeb Smelter, Namibia. Water, Air, Soil Pollution 226, 177, 1-11.

 • Nejeschlebová L., Sracek O., Mihaljevič M., Ettler V., Kříbek B., Knésl I., Vaněk A., Penížek V., Dolníček Z., Mapani B., 2015. Geochemistry and potential environmental impact of the mine tailings at Rosh Pinah, southern Namibia. Journal of African Earth Sciences 105, 17-28.

 • Ormaches Munoz M., Bhattacharya P., Sracek O., Ramos Ramos O., Quintanilla Aguirre J., Bundschuh J., Maity J.P., 2015. Arsenic and other trace elements in thermal springs and in cold waters from drinking water wells on the Bolivian Altiplano. Journal of South American Earth Sciences 60, 10-20. 

 • Podolský V., Ettler V., Šebek O., Ježek J., Mihaljevič M., Kříbek B., Sracek O., Vaněk A., Penížek V., Majer V., Mapani B., Kamona F., Nyambe I., 2015. Mercury in soil profiles from metal mining and smelting areas in Namibia and Zambia: distribution and potential sources. Journal of Soils and Sediments 15, 648-658.

 • Sracek O., Wanke H., Ndakunda N.N., Mihaljevič M., Buzek F., 2015. Geochemistry and fluoride levels of geothermal springs in Namibia. Journal of Geochemical Exploration 148, 96-104.

 • Vranovská A., Bodiš D., Sracek O., Ženišová Z., 2015. Anomalous arsenic concentrations in the Ďurkov carbonate geothermal structure, eastern Slovakia. Environmental Earth Sciences 73, 7103-7114.

 • Brömssen von M., Markussen L., Bhattacharya P., Ahmed K.M., Hossain M., Jacks G., Sracek O., Thunvik R., Hasan M.A., Islam M.M., Rahman M.M., 2014. Hydrogeological investigation for assessment of the sustainability of low-As aquifers as a safe drinking water source in region with high As-groundwater in Matlab, Southeastern Bangladesh. Journal of Hydrology 518, C, 373-392.

2014

 • Krčmář D., Sracek O., 2014. MODFLOW-USG: the New Possibilities in Mine Hydrogeology Modelling (or What is not Written in the Manuals). Mine Water and the Environment 33, 376-383.

 • Kříbek B., Majer V., Knésl I., Nyambe I., Mihaljevič M., Ettler V., Sracek O., 2014. Concentrations of arsenic, copper, cobalt, lead and zinc in cassava (Manihot esculenta Crantz) growing on uncontaminated and contaminated soils of the Zambian Copperbelt. Journal of African Earth Sciences 99, 2, 713-723.

 • Ramos Ramos O.E., Rötting T.S., French M., Sracek O., Bundschuh J., Quintanilla J., Bhattacharya P., 2014. Geochemical processes controlling mobilization of arsenic and trace elements in shallow aquifers and surface waters in the Antequera and Poopó mining regions, Bolivian Altiplano. Journal of Hydrology 518, C, 421-433.

 • Sengupta S., Sracek O., Jean J.-S., Lu H.-Y., Wang C.-H., Palcsu L., Liu C.-C., Jen C.-H., Bhattacharya P., 2014. Spatial variation of groundwater arsenic distribution in Chianan Plain, SW Taiwan: Role of local hydrogeological factors and geothermal sources. Journal of Hydrology 518, C, 393-409.

 • Sracek O., Mihaljevič M., Kříbek B., Majer V., Filip J., Vaněk A., Penížek V., Ettler V., Mapani B., 2014. Geochemistry and mineralogy of vanadium in mine tailings at Berg Aukas, northeastern Namibia. Journal of African Earth Sciences 96, 180-189

 • Sracek O., Mihaljevič M., Kříbek B., Majer V., Filip J., Vaněk A., Penížek V., Ettler V., Mapani B ., 2014. Geochemistry of mine tailings and behavior of arsenic at Kombat, northeastern Namibia. Environmental Monitoring and Assessment 186, 8, 4891-4903.

 • Vaněk A., Ettler V., Skipalová K., Novotný J., Penížek V., Mihaljevič M., Sracek O., Drábek O., Tejnecký V., Mapani B., 2014. Environmental stability of the processing waste from sulfide mining districts of Namibia – A model rhizosphere solution approach. Journal of Geochemical Exploration 144, 421-426.

2013

 • Alarcón-Herrera M.T., Bundschuh J., Nath B., Nicolli H.B., Gutierrez M., Martín-Dominguez I.R., Reyes-Gomez V.M., Nuñez D., Martín-Domínguez A., Sracek O., 2013. Co-occurrence of arsenic and fluoride in groundwater of semi-arid regions in Latin America:  Genesis, mobility and remediation. Journal of Hazardous Materials 262, 960-969.

 • Cáceres Choque L.F., Ramos Ramos O.E., Valdez Castro S.N., Choque Aspiazu R.R., Choque Mamani R.G., Fernández Alcazar S.G., Sracek O., Bhattacharya P., 2013. Fractionation of heavy metals and assessment of contamination of the sediments of Lake Titicaca. Environmental Monitoring and Assessment 185, 9979-9994.

 • Bauerek A., Bebek M., Sracek O., Smieja-Król E., 2013. Chemical composition of surface runoff from flotation wastes of Zn–Pb ore formation of the Mississippi Valley-type, Olkusz, Southern Poland. Journal of Geochemical Exploration 132, 54-62.

 • Samborska K., Sitek S., Bottrell S., Sracek O., 2013. Modified Phreeqplot-made, Multiphase Stability Diagrams: the AMD Case Study at Shilbottle site, Northumberland, UK. Mine Water and the Environment 32, 3, 185-194.

 • Ondrejková I., Ženišová Z., Flaková R., Krčmář D., Sracek O., 2013. The distribution of antimony and arsenic in waters of the Dubrava abandoned mine site, Slovak Republic. Mine Water and the Environment 32, 3, 207-221.

 • Ormachea M.M., Wern H., Johnsson F., Bhattacharya B., Sracek O., Thunvik R., Quintanilla J., Bundschuh J., 2013. Geogenic Arsenic and other Trace Elements in the Shallow Hydrogeologic System of Southern Poopó Basin, Bolivian Altiplano. Journal of Hazardous Materials 262, 924-940.

 • Liu C.-C, Kar S., Jean J.-S., Wang C.-H., Lee Y.-C., Sracek O., Li Z., Bundschuh J., Yang H.-J., Chen C.-Y., 2013. Linking geochemical processes in mud volcanoes with arsenic mobilization driven by organic matter. Journal of Hazardous Materials 262, 980-988.

 • Liu C.-C., Maity J.P., Jean J.-S., Li Z., Kar S., Sracek O., Yang H.-J., Chen C.-Y., Selim Reza A.H.M., Bundschuh J., Lee C.-Y., 2013. The geochemical characteristics of the mud liquids in the Wushanting and Ksiaokunshui Mud Volcano region in southern Taiwan: Implications of humic substances for binding and mobilization of arsenic. Journal of Geochemical Exploration 128, 62-71.

2012

 • López D.L., Bundschuh J., Birkle P., Armienta M.A., Cumbal L., Sracek O., Cornejo L., Ormachea M., 2012. Arsenic in volcanic geothermal fluids of Latin America. Science of the Total Environment 429, 57-75.

 • Faimon J., Ličbinská M., Zajíček P., Sracek O., 2012. Partial pressures of CO2 in epikarstic zone deduced from hydrogeochemistry of permanent drips, the Moravian Karst, Czech Republic. Acta Carsologica 41, 1, 47-57.

 • Flakova R., Zenisova Z., Sracek O., Krcmar D., Ondrejkova I., Chovan M., Lalinska B., Fendekova M., 2012. The behavior of arsenic and antimony at Pezinok mining site, southwestern part of the Slovak Republic. Environmental Earth Sciences 66, 1043-1057.

 • Ramos O.E.R., Cáceres L.F., Ormachea M.R., Bhattacharya P., Quino I., Quintanilla E., Sracek O., Thunvik R., Bundschuh J., García M.E., 2012. Sources and behavior of arsenic and trace elements in ground water and surface water of the Poopo Lake Basin, Bolivian Altiplano. Environmental Earth Sciences 66, 793-807.

 • Bhattacharya P., Sracek O., Eldvall B., Asklund R., Barmen G., Jacks G., Koku J., Gustafsson J.-E., Singh N., Balfors B.B., 2012.  Hydrogeochemical study on the contamination of water resources in a part of Tarkwa mining area, Western Ghana. Journal of African Earth Sciences 66-67, 72-84.

 • Dupalová T., Sracek O., Vencelides Z., Žák K., 2012. The origin of thermal waters in the northeastern part of the Eger Rift, Czech Republic. Applied Geochemistry 27, 3, 689-702.

 • Sracek O., Kříbek B., Mihaljevič M., Majer V., Veselovský F., Vencelides Z., Nyambe I., 2012. Mining-related contamination of surface water and sediments of the Kafue River drainage system in the Copperbelt district, Zambia: An example of a high neutralization capacity system. Journal of Geochemical Exploration 112, 174-188.

2011

 • McArthur J.M., Ravenscroft P., Sracek O., 2011. Aquifer arsenic source, Comment on Neumann, R. B. et al., Nature Geosci. 3, 46–52 (2010), Nature Geoscience 4, 10, 655-656.

 • Bundschuh J., Jean J.-S., Sracek O., 2011. Foreword, Special Issue: Arsenic: Occurrence, Biogeochemistry, Human Exposure and Mitigation. J. Environ. Sci. Health, Part A 46: 11, 1161-1162.

 • Bundschuh J., Bhattacharya P. , Sracek O., Mellano M.F., Ramírez A.E., Storniolo A. del R., Martín R.A., Cortés J., Litter M.I., Jean J.-S., 2011. Arsenic removal from groundwater of the Chaco- Pampean Plain (Argentina) using natural geological materials as adsorbents. J. Environ. Sci. Health, Part A 46: 11, 1297-1310.

 • Liu C.-C., Maity J.P., Jean J.S., Sracek O., Kar S., Li Z., Bundschuh Z., Chen C.-Y., Lu H.-Y., 2011. Biogeochemical interactions among the arsenic, iron,humic substances, and microbes in mud volcanoes in southern Taiwan. J. Environ. Sci. Health, Part A 46: 11, 1218-1230.

 • Maity J.P. , Nath B., Chen C.-Y., Bhattacharya P. , Sracek O., Bundschuh J., Kar S., Thunvik R., Chatterjee D., Ahmed  K.M., Jacks G., Mukherjee A.B., Jean J.-S., 2011. Arsenic-enriched groundwaters of India, Bangladesh and Taiwan-Comparison of hydrochemical characteristics and mobility constraints. J. Environ. Sci. Health, Part A 46: 11, 1163-1176.

 • Bertolo R., Bourotte C., Hirata R., Marcolan L., Sracek O., 2011. Geochemistry of natural chromium occurrence in a sandstone aquifer in Bauru Basin, São Paulo State, Brazil. Applied Geochemistry 26, 1353-1363.

 • Kocourková E., Sracek O., Houzar S., Cempírek J. Losos Z., Filip J., Hršelová P., 2011. Geochemical and mineralogical control on the mobility of arsenic in a waste rock pile at Dlouhá Ves, Czech Republic. Journal of Geochemical Exploration 110, 61-73.

 • Kříbek B., Mihaljevič M., Sracek O., Knésl I., Ettler V., Nyambe I., 2011. The Extent of Arsenic and of Metal Uptake by Aboveground Tissues of Pteris Vittata and Cyperus involucratus Growing in Copper- and Cobalt-Rich Tailings of the Zambian Copperbelt. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 61, 228-242.

 • Hirata R., Gesicki A., Sracek O., Bertolo R., Giannini P.C., Aravena R., 2011. Relation between sedimentary framework and hydrogeology in the Guarani Aquifer System in São Paulo state, Brazil. Journal of South American Earth Sciences 31, 444-456.

 • Mihaljevič M., Ettler V., Šebek O., Sracek O., Kříbek B., Kyncl T., Majer V., Veselovský F., 2011. Lead Isotopic and Metallic Pollution Record in Tree Rings from the Copperbelt Mining-Smelting Area, Zambia. Water, Air & Soil Pollution 216, 657-668.

 • Sracek O., Filip J., Mihaljevič M., Kříbek B., Majer V., Veselovský F., 2011. Attenuation of dissolved metals in neutral mine drainage in the Zambian Copperbelt. Environmental Monitoring and Assessment 172, 287-299.

 • Czop M., Motyka J., Sracek O., Szuwarzynski M., 2011. Geochemistry of the hyperalkaline Gorka Pit-Lake (pH > 13) in the Chrzanow Region, Southern Poland. Water, Air & Soil Pollution 214, 423-434.

2010 a starší

 • Sracek O., Veselovský F., Kříbek B., Malec J., Jehlička J., 2010. Geochemistry, mineralogy and environmental impact of precipitated efflorescent salts at the Kabwe Cu- Co chemical leaching plant in Zambia. Applied Geochemistry 25, 1815-1824.

 • Birkle P., Bundschuh J., Sracek O., 2010. Mechanisms of arsenic enrichment in geothermal and petroleum reservoirs fluids in Mexico. Water Research 44, 5605-5617.

 • Kumar M., Kumar P., Ramanathan A.L., Bhattacharya P., Thunvik R., Singh U.K., M Tsujimura M., Sracek O., 2010. Arsenic enrichment in groundwater of District Ghazipur (Uttar Pradesh) in the Middle Gangetic Plain, India. Journal of Geochemical Exploration 105, 83-94.

 • Sracek O., Gzyl G., Frolik A., Kubica J., Bzowski Z., Gwozdziewicz M., Kura K, 2010. Evaluation of the impacts of mine drainage from a coal waste pile on the surrounding environment at Smolnica, southern Poland. Environ. Monit. Assess. 165, 233-254. DOI: 10.1007/s10661-009-0941-6

 • Ricka A., Kuchovsky T., Sracek O., Zeman J., 2010. Determination of potential mine water discharge zones in crystalline rocks at Rozna, Czech Republic. Environmental Earth Sciences 60, 1201-1213.

 • Sracek O., Mihaljevič M., Kříbek B., Majer V., Veselovský F., 2010. Geochemistry and mineralogy of Cu and Co in mine tailings at the Copperbelt, Zambia. Journal of African Earth Sciences 57, 14-30.

 • Mihaljevič M., Ettler V., Šebek O., Drahota P., Strnad L., Procházka R., Zeman J., Sracek O., 2010. Alteration of arsenopyrite in soils under different vegetation covers. Science of the Total Environment 408, 6, 1286-1294.

 • Sracek O., Armienta M.A., Rodríguez, Villaseñor G., 2010. Discrimination between diffuse and point sources of arsenic pollution at Zimapán, Hidalgo state, Mexico. J. Environ. Monit. 12, 329-337.

 • Silva da, J.C., Vargas Jr. E.A., Sracek O., 2009. Modeling Multiphase Reactive Transport in a Waste Rock Pile with Convective Oxygen Supply. Vadose Zone Journal 8, 1038-1050.

 • Hasan M.A., Bhattacharya P., Sracek O., Ahmed K.M., Brömssen von M., Jacks G., 2009. Geological controls on groundwater chemistry and arsenic mobilization: Hydrogeochemical study along an E-W transect in the Meghna basin, Bangladesh. Journal of Hydrology 378, 1-2, 105-118.

 • Noseck U., Rozanski K., Dulinski M., Havlová V., Sracek O., Brasser T., Hercik M., Buckau G., 2009. Carbon chemistry and groundwater dynamics at natural analogue site Ruprechtov, Czech Republic: insights from environmental isotopes. Applied Geochemistry 24, 1765-1776.

 • Bhattacharya P., Hasan M.A., Sracek O., Smith E., Ahmed K.M., Brömssen von M., Huq S.M.I., Naidu R., 2009. Groundwater chemistry and arsenic mobilization in the Holocene flood plains in south-central Bangladesh. Environmental Geochemistry and Health 31, 23-43.

 • Hasan M.A., Brömssen von M., Bhattacharya P., Ahmed K.M., Sikder A.M., Jacks G., Sracek O., 2009. Geochemistry and mineralogy of shallow alluvial aquifers in Daudkandi upazila in the Meghna flood plain, Bangladesh. Environmental Geology 57, 3, 499-511.

 • Brömssen von M., Larsson S.H., Bhattacharya P., Hasan M.A., Ahmed K.M., Jakariya M., Sikder M.A., Sracek O., Bivén A., Doušová B., Patriarca C., Thunvik R., Jacks G., 2008. Geochemical characterisation of shallow aquifer sediments of Matlab Upazila, Southeastern Bangladesh – Implications for targeting low-As aquifers. Journal of Contaminant Hydrology 99, 1-4, 137-149.

 • Mukherjee A., Brömssen von M., Scanlon, Bhattacharya P., Fryar A.E., Hasan M.A., Ahmed K.M., Chatterjee D., Jacks G., Sracek O., 2008. Hydrogeochemical comparison and effects of overlapping redox zones on groundwater arsenic near the Western (Bhagirathi sub-basin, India) and Eastern Margins (Meghna sub-basin, Bangladesh) of the Bengal Basin. Journal of Contaminant Hydrology 99, 1-4, 31-48.

 • Dokoupilová P., Sracek O., Losos Z., 2007. Geochemical behaviour and mineralogical transformations during spontaneous combustion of a coal waste pile in Oslavany, Czech Republic. Mineralogical Magazine 71, 4, 443-460.

 • Hasan M.A., Ahmed K.M., Sracek O., Bhattacharya P., Brömssen von M., Broms s., Fogelström J., Mazumder M.L., Jacks G., 2007. Arsenic in shallow groundwater of Bangladesh: investigation from three different physiographic settings. Hydrogeology Journal 15, 1507-1522.

 • Kuchovsky T., Sracek O., 2007. Natural attenuation of chlorinated solvents: a comparative study. Environmental Geology 53, 1, 147-157.

 • García M.G., Sracek O., Fernández D.S., Hidalgo M. del V., 2007. Factors affecting arsenic concentration in groundwaters from Northwestern Chaco-Pampean Plain, Argentina. Environmental Geology 52, 1261-1275.

 • Brömssen von M., Jakariya M., Bhattacharya P., Ahmed K.M., Hasan M. A., Sracek O., Jonsson L., Lundell L., Jacks G., 2007. Targeting low-arsenic aquifers in Matlab Upazila, Southeastern Bangladesh. Science of the Total Environment 379, 121-132.

 • Jiříček M., Šráček O., Janda V., 2007. Odstraňování chloroderivátů ethenu z podzemní vody využitím podpovrchových reakčních bariér tvořených granulovaným železem (Fe0) (Removal of chlorinated solvents by the application of underground reactive barriers containing granular iron (Fe0)). Chemické listy 101, 176-180.

 • Jiříček M., Sracek O., Janda V., 2007. Removal of chlorinated solvents from carbonate-buffered water by zero-valent iron. Central European Journal of Chemistry 5, 1, 87-106.

 • Vencelides Z., Sracek O., Prommer H., 2007. Modelling of iron cycling and its impact on the electron balance at a petroleum hydrocarbon contaminated site in Hnevice, Czech Republic. Journal of Contaminant Hydrology 89, 3-4, 270-294.

 • Bertolo R., Hirata R., Sracek O., 2006. Geochemistry and geochemical modeling of unsaturated zone in a tropical region in Urania, São Paulo state, Brazil. Journal of Hydrology 329, 49-62.

 • Sracek O., Gélinas P., Lefebvre R., Nicholson R.V., 2006. Comparison of methods for the estimation of pyrite oxidation rate in a waste rock pile at Mine Doyon site, Quebec, Canada. Journal of Geochemical Exploration 91, 99-109.

 • Bhattacharya P., Claesson M., Bundschuh J., Sracek O., Fagerberg J., Jacks G., Martin R.A., del Storniolo A., Thir J.M., 2006. Distribution and mobility of arsenic in the Río Dulce alluvial aquifers in Santiago del Estero Province, Argentina. Science of the Total Environment 358, 97-120.

 • Lauria D.C., Almeida R.M.R., Sracek O., 2004. Behavior of radium, thorium, and uranium in groundwater near the Buena Lagoon in the Coastal zone of the State of Rio de Janeiro, Brazil. Environmental Geology 47, 1, 11-19.

 • Almeida R.M.R., Lauria D.C., Ferreira A.C., Sracek O., 2004. Groundwater Radon, Radium and Uranium Concentrations in Região dos Lagos, Rio de Janeiro State, Brazil. Journal of Environmental Radioactivity 73, 3, 323-334.

 • Sracek O., Bhattacharya P., Jacks G., Gustafsson J.P., Brömssen von, M., 2004. Behavior of arsenic and geochemical modeling of arsenic enrichment in aqueous environments. Applied Geochemistry 19, 2, 169-180.

 • Ahmed K.M., Bhattacharya P., Hasan M.A., Akhter S.H., Alam S.M.M., Bhuyian M.A., Imam M.B., Khan A.A., Sracek O., 2004. Arsenic enrichment in groundwater of the alluvial aquifers in Bangladesh: An overview. Applied Geochemistry 19, 2, 181-200.

 • Sracek O., Choquette M., Gélinas P., Lefebvre R., Nicholson R.V., 2004. Geochemical characterization of acid mine drainage from a waste rock pile, Mine Doyon, Québec, Canada. Journal of Contaminant Hydrology 69, 1-2, 45-71.

 • Sracek O., Hirata R., 2002. Geochemical and stable isotopic evolution of the Guarani Aquifer System in the state of São Paulo, Brazil. Hydrogeology Journal 10, 643-655.

Mezinárodní spolupráce

 • člen Groundwater Arsenic Research Group (GARG) a Ph.D. školitel na Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Švédsko

 • hostující profesor a školitel Ph.D. na Pontificial Catholic University, Rio de Janeiro a University of São Paulo, Brazílie

 • hostující profesor na Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM), Mexico City, Mexico

 • hostující profesor na National Cheng Kung University (NCKU), Tainan, Taiwan

 • expert Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA, OSN) pro hydrogeologii v Latinské Americe