Mgr. Zuzana Lenďáková

Vzdělání a kariéra

 • 2013-dosud: Ph.D, obor “Geologické vědy”, PřF MU Brno
 • 2011-2013: Mgr., obor “Environmentální geologie”, PřF UP Olomouc
 • 2008-2011: Bc., obor “Environmentální geologie”, PřF UP Olomouc

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • Geologická data a geostatistika

 • Moderní metody zpracování geofyzikálních dat

 • Kurz mělké geofyziky

 • Kurz geologického mapování

Funkce

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • mělká geofyzika

 • geofyzikální průzkum v archeologii

 • geoarcheologie

Projekty

Publikace 

 • Bábek O., Kielar O., Lenďáková Z., Mandlíková K., Sedláček J., Tolaszová J., 2020. Reservoir deltas and their role in pollutant distribution in valley-type dam reservoirs: Les Království Dam, Elbe River, Czech Republic. Catena 184, 104251.

 • Lenďáková Z., Bábek O., Komoróczy B., Vlach M., Hüssen C. M., Rajtár J., (in press). Petrophysical and geochemical characterization of sediments filling V‐shaped ditches of Roman camps in Moravia, Czech Republic: Filling processes and the role of pedogenesis. Geoarchaeology.

 • Pacina J., Lenďáková Z., Štojdl J., Matys Grygar T., Dolejš M., 2020. Dynamics of Sediments in Reservoir Inflows: A Case Study of the Skalka and Nechranice Reservoirs, Czech Republic. ISPRS International Journal of Geo-Information 9(4), 258.

 • Petřík J., Petr L., Adameková K., Prišťáková M., Potůčková A., Lenďáková Z., Frączek M., Dresler P., Macháček J., Kalicki T., Lisá L., 2019. Disruption in an alluvial landscape: Settlement and environment dynamics on the alluvium of the river Dyje at the Pohansko archaeological site (Czech Republic). Quaternary International 511, 124-139.

 • Petřík J., Doláková N., Nehyba S., Lenďáková Z., Prišťáková M., Adameková K., Petr L., Dresler P., Macháček J., 2018. Zaniklý meandr u Severního předhradí archeologické lokality pohanSko u Břeclavi. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 25(1-2).

 • Moník M., Lenďáková Z., Ibáñez J. J., Muñiz J., Borell F., Iriarte E., Teira L., Kuda F., 2018. Revealing early villages–Pseudo‐3D ERT geophysical survey at the pre‐pottery Neolithic site of Kharaysin, Jordan. Archaeological Prospection 25(4), 339-346.

 • Ibáñez J.J., Muñiz J., Iriarte E., Monik M., Santana J., Teira L., Corrada M., Lagüera M.Á., Lenďáková Z., Regalado E., Rosillo R., 2015. Kharaysin: A PPNA and PPNB Site by the Zarqa River 2014 and 2015 Field Seasons. NEO-LITHICS 2/15.

 • Lenďáková Z., Grígelová A., 2012. Fosfátová analýza sedimentu z archeologické lokality Olomouc-Nemilany. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 19(1-2).