profile image

doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.

Docent

  faimon@sci.muni.cz
  +420 585 634 537
  Envelopa 1.014a
  Po domluvě

Vzdělání a kariéra

 • 2005: habilitace, geologie (zaměření geochemie), titul Doc., téma habilitační práce: “Dynamika interakce křemen-voda v povrchových podmínkách”.

 • 1995: doktorské studium, geologie (zaměření geochemie), titul Dr., téma disertace: “Vznik koloidů při zvětrávání silikátů”, PřF, MU Brno

 • 1974: vysokoškolské studium, chemie (speciální anorganická technologie), titul Ing., diplomová práce “Polovodivá skla v systému Ge-Bi-S, VŠCHT Pardubice

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • Pravidelné přednášky
 • vedení bakalářských diplomových a disertačních prací

 • dokončených bakalářských prací: 55

 • dokončených diplomových prací: 30

 • dokončených disertačních prací: 2

Funkce

 • Editor pro geochemii Central European Journal of Geosciences, nyní Open Geosciences; Impact factor 2014: 0,663

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • Rovnováhy a dynamika geochemických systémů

 • Reakční cesty

 • Reverzibilita a ireverzibilita procesů

 • Matematické modelování procesů

 • Krasové procesy

 • Interakce v systémech hornina-voda

 • Kinetika rozpouštění a růstu minerální fáze

 • Karbonátový systém

 • Systém alumosilikát – voda

 • Nukleace a krystalový růst

Projekty

Publikace 

 • Lang, M., Faimon, J., Pracný, P., Kejíková, S. (2017) A show cave management: Anthropogenic CO2 in atmosphere of Výpustek Cave (Moravian Karst, Czech Republic). Journal for Nature Conservation, 35, 40-52.

 • Faimon, J., Bodlákova, R., Pracný, P., Hebelka, J. (2016) Transfer of climatic variables by dripwater: a case study from Kateřinská Cave (Moravian Karst). Environmental Earth Sciences, 75, 1151.

 • Pracný, P., Faimon, J., Kabelka, L., Hebelka, J. (2015) Variations of carbon dioxide in the air and dripwaters of Punkva Caves (Moravian Karst, Czech Republic). Carbonates and Evaporites, 12 p. Article in Press.

 • Lang, M., Faimon, J., Ek, C. (2015) The relationship between carbon dioxide concentration and visitor numbers in the homothermic zone of the balcarka cave (Moravian Karst) during a period of limited ventilation. International Journal of Speleology, 44 (2), 10 p.

 • Lang, M., Faimon, J., Ek, C. (2015) A case study of anthropogenic impact on the CO2 levels in low-volume profile of the Balcarka Cave (Moravian Karst, Czech Republic). Acta Carsologica, 44 (1), 71-80.

 • Blecha, M., Faimon, J. (2014) Karst soils: Dependence of co2 concentrations on pore dimension. Acta Carsologica, 43 (1), 55-64.

 • Blecha, M., Faimon, J. (2014) Spatial and temporal variations in carbon dioxide (CO2) concentrations in selected soils of the Moravian Karst (Czech Republic). Carbonates and Evaporites, 29 (4), 395-408.

 • Faimon, J., Lang, M. (2013) Variances in airflows during different ventilation modes in a dynamic U-shaped cave. International Journal of Speleology, 42 (2), pp. 115-122.

 • Faimon, J., Ličbinská, M., Zajíček, P., Sracek, O. (2012) Partial pressures of CO2 in Epikarstic zone deduced from hydrogeochemistry of permanent drips, the Moravian Karst, Czech Republic. Acta Carsologica, 41 (1), 47-57.

 • Faimon, J., Troppová, D., Baldík, V., Novotný, R. (2012) Air circulation and its impact on microclimatic variables in the Císařská Cave (Moravian Karst, Czech Republic). International Journal of Climatology, 32 (4), 599-623.

 • Faimon, J., Ličbinská, M., Zajíček, P. (2012) Relationship between carbon dioxide in Balcarka Cave and adjacent soils in the Moravian Karst region of the Czech Republic. International Journal of Speleology, 41 (1), 17-28.

 • Faimon, J., Ličbinská, M. (2010) Carbon dioxide in the soils and adjacent caves of the moravian karst. Acta Carsologica, 39 (3), 463-475.

 • Nehyba, S., Adamová, M., Faimon, J., Kuchovský, T., Holoubek, I., Zeman, J. (2010) Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: A case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic). Geologica Carpathica, 61 (2), 147-162.

 • Faimon, J., Blecha, M. (2008) Interaction of freshly precipitated silica gel with aqueous silicic acid solutions under ambient and near neutral pH-conditions: A detailed analysis of linear rate law. Aquatic Geochemistry, 14 (1), 1-40.

 • Faimon, J., Štelcl, J., Sas, D. (2006) Anthropogenic CO2-flux into cave atmosphere and its environmental impact: A case study in the Císařská Cave (Moravian Karst, Czech Republic). Science of the Total Environment, 369 (1-3), 231-245.

 • Faimon, J. (2005) Shaping of clay fragments during transport: A theoretical model. Geologica Carpathica, 56 (5), 455-460.

 • Faimon, J. (2005) Total dynamics of quartz-water system at ambient conditions. Aquatic Geochemistry, 11 (2), 139-172.

 • Faimon, J., Nehyba, S. (2004) The formation of spherical clay balls on the slopes of sandpit quarry, the Rudice-Seč (Czech Republic). Catena, 58 (1), 23-40.

 • Faimon, J. (2003) Formation of colloidal silica and alumina during experimental granodiorite weathering. Aquatic Geochemistry, 9 (4), 305-341.

 • Faimon, J., Štelcl, J., Kubešová, S., Zimák, J. (2003) Environmentally acceptable effect of hydrogen peroxide on cave “lamp-flora”, calcite speleothems and limestones. Environmental Pollution, 122 (3), 417-422.

 • Faimon, J. (1996) Oscillatory silicon and aluminum aqueous concentrations during experimental aluminosilicate weathering. Geochimica et Cosmochimica Acta, 60 (15), pp. 2901-2907.

 • Frumar, M., Tichá, H., Koudelka, L., Faimon, J. (1976) Semiconducting glasses of the GeBiS system. Materials Research Bulletin, 11 (11), 1389-1396.