profile image

doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.

Associate Professor

  faimon@sci.muni.cz
  +420 585 634 537
  Envelopa 1.014a
  Upon agreement

Vzdělání a kariéra

 • 2005: habilitace, geologie (zaměření geochemie), titul Doc., téma habilitační práce: “Dynamika interakce křemen-voda v povrchových podmínkách”.

 • 1995: doktorské studium, geologie (zaměření geochemie), titul Dr., téma disertace: “Vznik koloidů při zvětrávání silikátů”, PřF, MU Brno

 • 1974: vysokoškolské studium, chemie (speciální anorganická technologie), titul Ing., diplomová práce “Polovodivá skla v systému Ge-Bi-S, VŠCHT Pardubice

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • Pravidelné přednášky
 • vedení bakalářských diplomových a disertačních prací

 • dokončených bakalářských prací: 55

 • dokončených diplomových prací: 30

 • dokončených disertačních prací: 2

Funkce

 • Editor pro geochemii Central European Journal of Geosciences, nyní Open Geosciences; Impact factor 2014: 0,663

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • Rovnováhy a dynamika geochemických systémů

 • Reakční cesty

 • Reverzibilita a ireverzibilita procesů

 • Matematické modelování procesů

 • Krasové procesy

 • Interakce v systémech hornina-voda

 • Kinetika rozpouštění a růstu minerální fáze

 • Karbonátový systém

 • Systém alumosilikát – voda

 • Nukleace a krystalový růst

Projekty

Publikace

 • Sracek O., Geršl M., Faimon J., Bábek O., 2019. The geochemistry and origin of fluids in the carbonate structure of the Hranice Karst with the world’s deepest flooded cave of the Hranicka Abyss, Czech Republic. Applied Geochemistry 100, 203-212.

 • Lang M., Faimon J., Godissart J., Ek C., 2017. Carbon dioxide seasonality in dynamically ventilated caves: the role of advective fluxes. Theoretical and Applied Climatology 129, 1355-1372.

 • Lang M., Faimon J., Kejikova S., 2017. The impact of door opening on CO2 levels: A case study from the Balcarka Cave (Moravian Karst, Czech Republic). International Journal of Speleology 46, 345-358.

 • Lang M., Faimon J., Pracný P., Kejíková S., 2017. A show cave management: Anthropogenic CO2 in atmosphere of Výpustek Cave (Moravian Karst, Czech Republic). Journal for Nature Conservation 35, 40-52.

 • Faimon J., Bodlákova R., Pracný P., Hebelka J., 2016. Transfer of climatic variables by dripwater: a case study from Kateřinská Cave (Moravian Karst). Environmental Earth Sciences 75, 1151.

 • Pracný P., Faimon J., Kabelka L., Hebelka J., 2015. Variations of carbon dioxide in the air and dripwaters of Punkva Caves (Moravian Karst, Czech Republic). Carbonates and Evaporites, 12 p. Article in Press.

 • Lang M., Faimon J., Ek C., 2015. The relationship between carbon dioxide concentration and visitor numbers in the homothermic zone of the balcarka cave (Moravian Karst) during a period of limited ventilation. International Journal of Speleology 44, 2, 10 p.

 • Lang M., Faimon J., Ek C., 2015. A case study of anthropogenic impact on the CO2 levels in low-volume profile of the Balcarka Cave (Moravian Karst, Czech Republic). Acta Carsologica 44, 1, 71-80.

 • Blecha M., Faimon J., 2014. Karst soils: Dependence of co2 concentrations on pore dimension. Acta Carsologica 43, 1, 55-64.

 • Blecha M., Faimon J., 2014. Spatial and temporal variations in carbon dioxide (CO2) concentrations in selected soils of the Moravian Karst (Czech Republic). Carbonates and Evaporites 29, 4, 395-408.

 • Faimon J., Lang M., 2013. Variances in airflows during different ventilation modes in a dynamic U-shaped cave. International Journal of Speleology 42, 2, 115-122.

 • Faimon J., Ličbinská M., Zajíček P., Sracek O., 2012. Partial pressures of CO2 in Epikarstic zone deduced from hydrogeochemistry of permanent drips, the Moravian Karst, Czech Republic. Acta Carsologica 41, 1, 47-57.

 • Faimon J., Troppová D., Baldík V., Novotný R., 2012. Air circulation and its impact on microclimatic variables in the Císařská Cave (Moravian Karst, Czech Republic). International Journal of Climatology 32, 4, 599-623.

 • Faimon J., Ličbinská M., Zajíček P., 2012. Relationship between carbon dioxide in Balcarka Cave and adjacent soils in the Moravian Karst region of the Czech Republic. International Journal of Speleology 41, 1, 17-28.

 • Faimon J., Ličbinská M., 2010. Carbon dioxide in the soils and adjacent caves of the moravian karst. Acta Carsologica 39, 3, 463-475.

 • Nehyba S., Adamová M., Faimon J., Kuchovský T., Holoubek I., Zeman J., 2010. Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: A case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic). Geologica Carpathica 61, 2, 147-162.

 • Faimon J., Blecha M., 2008. Interaction of freshly precipitated silica gel with aqueous silicic acid solutions under ambient and near neutral pH-conditions: A detailed analysis of linear rate law. Aquatic Geochemistry 14, 1, 1-40.

 • Faimon J., Štelcl J., Sas D., 2006. Anthropogenic CO2-flux into cave atmosphere and its environmental impact: A case study in the Císařská Cave (Moravian Karst, Czech Republic). Science of the Total Environment 369, 1-3, 231-245.

 • Faimon J., 2005. Shaping of clay fragments during transport: A theoretical model. Geologica Carpathica 56, 5, 455-460.

 • Faimon J., 2005. Total dynamics of quartz-water system at ambient conditions. Aquatic Geochemistry 11, 2, 139-172.

 • Faimon J., Nehyba S., 2004. The formation of spherical clay balls on the slopes of sandpit quarry, the Rudice-Seč (Czech Republic). Catena 58, 1, 23-40.

 • Faimon J., 2003. Formation of colloidal silica and alumina during experimental granodiorite weathering. Aquatic Geochemistry 9, 4, 305-341.

 • Faimon J., Štelcl J., Kubešová S., Zimák J., 2003. Environmentally acceptable effect of hydrogen peroxide on cave “lamp-flora”, calcite speleothems and limestones. Environmental Pollution 122, 3, 417-422.

 • Faimon J., 1996. Oscillatory silicon and aluminum aqueous concentrations during experimental aluminosilicate weathering. Geochimica et Cosmochimica Acta 60, 15, 2901-2907.

 • Frumar M., Tichá H., Koudelka L., Faimon J., 1976. Semiconducting glasses of the GeBiS system. Materials Research Bulletin 11, 1389-1396.