ZMĚNA VE STUDIJNÍCH PLÁNECH

B a C předměty, které budou vypsány v ZS 2017/2018 naleznete zde.

Ve všech studijních plánech (ENGE i BI-GE(O), bakaláři i navazující) jsme rozšířili nabídku B a C předmětů a provedli jsme změny, které by měly zjednodušit výběr B a C předmětů. U několika předmětů došlo k navýšení počtu kreditů, některé předměty jsme přesunuli z C do B apod. Tyto úpravy se mohou promítnout i zpětně – nedivte se, když např. APGO1 budete mít nově v B, i když jste si jej loni zapsali jako C. Pokud se vám předměty ze seznamu nebudou zobrazovat ve STAGu ve vaší nabídce B a C předmětů, nejsou navrženy přímo do vašeho studijního plánu. Můžete si je ale vyhledat a zapsat jako C předmět.

Případné dotazy zodpovím na e-mailu lada.hylova@seznam.cz