ZMĚNY V TERMÍNECH

Byly provedeny změny v termínech předmětu KGE/ZPVS – Životní prostředí a veřejná správa.