Education

  • 2019-2021: Mgr., specialization „Environmental geology“
  • 2016-2019 Bc., specialization „Environmental geology“

Professional interests

– Anthropogenic contamination of fluvial systems

– Sedimentology

– Paleoecology (Miocene sediments of the Carpathian foredeep)

– Geomorphology

– Shallow geophysics (shallow seismics, DEMP, ERT)

– Petrophysics (gamma spectrometry, magnetic susceptibility, XRF)

– Engineering geology (drilling works, design of solutions for the foundation of buildings, including hydrogeological survey and projects for wells, engineering-geological description of soils, radon measurements)

Project activity

  • DSGS 2021-2022 – Lead researcher (recently)

Publications

  • Bábek, O., Lenďáková, Z., Tóth, T., Šimíček, D., & Koukal, O. (2020). Reflexně seismický výzkum pozdně kenozoické zlomové tektoniky na vybraných lokalitách hornomoravského úvalu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 27(1-2).