Mgr. Ondřej Koukal

Vzdělání

 • 2019-2021: Mgr., obor „Environmentální geologie“
 • 2016-2019 Bc., obor „Environmentální geologie“

Odborné zájmy

 • Antropogenní kontaminace fluviálních systémů
 • Sedimentologie
 • Paleoekologie (Miocenní sedimenty karpatské předhlubně)
 • Geomorfologie
 • Mělká geofyzika (mělká seismika, DEMP, ERT)
 • Petrofyzika (gamaspektrometrie, magnetická susceptibilita, XRF)
 • Inženýrská geologie (vrtné práce, navrhování řešení pro zakládání pozemních staveb včetně hydrogeologického průzkumu a projektů pro studny, inženýrsko-geologický popis zemin, měření radonu)

Projektová činnost

 • DSGS 2021-2022 – hlavní řešitel (Aktuálně)

Publikace

 • Bábek, O., Lenďáková, Z., Tóth, T., Šimíček, D., & Koukal, O. (2020). Reflexně seismický výzkum pozdně kenozoické zlomové tektoniky na vybraných lokalitách hornomoravského úvalu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 27(1-2).