• Přidejte se k nám

  Katedra geologie
  Přírodovědecká fakulta
  Univerzita Palackého v Olomouci

 • Přidejte se k nám

  Katedra geologie
  Přírodovědecká fakulta
  Univerzita Palackého v Olomouci

 • Přidejte se k nám

  Katedra geologie
  Přírodovědecká fakulta
  Univerzita Palackého v Olomouci

 • Přidejte se k nám

  Katedra geologie
  Přírodovědecká fakulta
  Univerzita Palackého v Olomouci

Bakalářské i magisterské

studium

Univerzita Palackého

v Olomouci

Moderní přístroje

v laboratoři i terénu

Vlastní geopark

45 exponátů

Katedra geologie je moderním pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, které zajišťuje akreditované univerzitní studium v geologických a environmentálních oborech.

Jako přirozená součást Přírodovědecké fakulty UP – jedné z vědecky nejvýkonnějších institucí v ČR – se intenzivně zabýváme základním a aplikovaným výzkumem, spolupracujeme s mnoha vědeckými pracovišti v České republice i v zahraničí, získáváme prestižní národní grantové projekty a publikujeme ve špičkových vědeckých časopisech.

Naše pracoviště udržuje živé kontakty s firmami a státními organizacemi v praxi, základními a středními školami a aktivně rozvíjí popularizační činnost.

Přidej se k nám!
ENVIRONMENTÁLNÍ GEOLOGIE