• 1

  Katedra geologie
  Přírodovědecké fakulty
  Univerzity Palackého v Olomouc

  Přidejte se k nám!

 • 2

  Teoretická i praktická výuka geologických, mineralogických a paleontologických disciplín

  Výuka

 • 3

  Bakalářské a magisterské obory “Environmentální geologie” a “Geologie a ochrana životního prostředí”

  Studium

 • 4

  Výzkum, publikační, ediční a popularizační činnost i spolupráce s komerční sférou

  Věda & výzkum

Aktuality

PROGRAM SEMINÁŘŮ APEG, APGO1, APGO2

Semináře v zimním semestru budou na vysoce aktuální téma: “Odpady a odpadové hospodářství”. Přednášet bude náš absolvent Mgr. Aleš Novák (Česká inspekce životního prostředí) v následujících termínech: 30. 10. 2018, 15:45 – 17:15 “Struktura systému odpadového hospodářství” 13. 11. 2018,... Více →

ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PŘED TERÉNY

Prosím všechny studenty, kteří mají zapsány terény KGE/TCEG1, TCEG2, TERC2, TERC3 a TCEGF, aby se dostavili na bezpečnostní školení KGE/BLP, které proběhne v úterý 25. 9. 2018 v místnosti LP 5006 v 15:00 hod. Podrobnější informace o terénu budou zvěřejněny... Více →

KURZ MĚLKÉ GEOFYZIKY

Kurz mělké geofyziky se bude konat ve dnech 10. – 14.9. v budově Přírodovědecké fakulty na adrese tř. 17. listopadu 1192/12 v učebnách 1038 (přízemí naproti katedry geologie) a 1015a (počítačová učebna, katedra geologie, přízemí). Program, placení registračního poplatku a... Více →

HARMONOGRAM SRPNOVÝCH STÁTNIC

Dne 30. 8. 2018 proběhnou státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací studentů studijního oboru ENGE. Seznam přihlášených studentů a časový harmonogram naleznete zde. Místnost konání, s ohledem na probíhající rekonstrukci, bude upřesněna. Více →

GEOPARK

V roce 2015 byl v parčíku u nové budovy na Envelopě vybudován geopark, zaměřený regionálně na oblast Moravy a Slezska. Geopark byl koncipován tak, aby jednak vyhovoval potřebám vysokoškolské výuky geologie na naší univerzitě, jednak aby plnil i funkci osvětovou a popularizační.

V geoparku je vystaveno celkem 45 exponátů pocházejících z 31 lokalit. Ve výběru jsou zastoupeny rozličné horninové typy z různých geologických jednotek Českého masivu a Západních Karpat tvořících geologické podloží Moravy a Slezska.

PROČ STUDOVAT GEOLOGII V OLOMOUCI?

Olomouc je středně velké, typické univerzitní město. Univerzita Palackého (UP) se svými cca 25 tisíci studenty a několika tisíci zaměstnanci tvoří demograficky nejvýznamnější skupinu a podstatnou intelektuální hybnou sílu města Olomouce (cca 100 000 obyvatel). Se svým historickým jádrem (UNESCO), kulturními památkami, dopravní a nákupní infrastrukturou a ideálními rozměry pro pěší představuje Olomouc velmi příjemné místo pro život.

Olomoucká Univerzita Palackého už dávno nepatří k periferním školám v republice. Univerzita, založená v roce 1573 a znovuobnovená v roce 1946, prošla v posledních 2 dekádách neuvěřitelně rychlým vývojem, navázaným zejména na nová vědeckovýzkumná centra přírodovědecké a lékařské fakulty, růstem vědeckého výkonu a výstavbu nových budov. Přírodovědecká fakulta UP každoročně patří mezi 5 až 6 nejvýkonnějších vědeckovýzkumných organizací v Česku a získává si stále větší domácí i mezinárodní respekt.

Katedra geologie PřF UP, které sídlí v nové budově PřF na 17. listopadu 12 v Olomouci (otevřena v roce 2009), nabízí příjemnou atmosféru ke studiu, výborné přístrojové vybavení pro práci v terénu i v laboratoři, bohaté možnosti zahraničních výměnných pobytů v rámci programu Erasmus+, lidské rozměry a individuální přístup ke studentům a zázemí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Katedra geologie nabízí vzdělání v hlavních teoretických a aplikovaných geologických disciplínách. Teoreticky zaměřeným studentům umožňuje studovat klasické obory jako je paleontologie, mineralogie nebo stratigrafie. Těm progresivně smýšlejícím nabízí aplikovaný výzkum zaměřený na geotechniku, geoarcheologii, stavební materiály a geofyziku s odpovídajícím uplatněním v komerční sféře. Naše studium environmentální geologie je založeno na široké mezioborové spolupráci s ekologií, geoinformatikou, chemií, archeologií a dalšími obory v rámci Univerzity Palackého.

prof. Ondřej Bábek, vedoucí katedry

 • Laboratoř mělké geofyziky disponuje rozsáhlým arzenálem špičkového přístrojového vybavení. Podílíme se na výzkumu doma i v zahraničí.

  www.geofyzika.upol.cz

 • Disponujeme přístroji a vybavením pro práci v terénu i laboratoři, které jsou na vynikající, mezinárodně srovnatelné úrovni. Veškerá přístrojová technika je plně dostupná našim studentům.

 • Klademe důraz na praktickou přípravu pomocí geologických exkurzí a praxí v terénu. Stěžejní je dvoutýdenní kurz geologického mapování.

 • Provádíme základní i aplikovaný výzkum. Publikujeme v prestižních odborných časopisech. Účastníme se terénních prací i studijních pobytů po celém světě.

Věda & výzkum

Zabýváme se praktickým využitím geologických principů při řešení environmentálních problémů. Provádíme naučně-popularizační aktivity. Spolupracujeme se státní i privátní sférou. Řešíme řadu výzkumných projektů. Účastníme se tuzemských i mezinárodních konferencí a pravidelně pořádáme konferenci Paleozoikum.

Kontakty

Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta UP
17. listopadu 1192/12, Olomouc 771 46
+420 585 634 531
petra.ctvrtlikova@upol.cz

Kompletní kontakty a členové katedry

Sídlíme v přízemí nové budovy Přírodovědecké fakulty na Envelopě, v blízkosti historického centra Olomouce. Nedaleko budovy mají zastávku tramvajové linky č. 1 a 7 (zastávka Envelopa) a 2, 4 a 6 (zastávka Žižkovo náměstí). Současně lze využít městských autobusů linky 11, 13 a 20 (zastávka Envelopa nebo Třída 17. listopadu).