• 1

  Katedra geologie
  Přírodovědecké fakulty
  Univerzity Palackého v Olomouc

  Přidejte se k nám!

 • 2

  Teoretická i praktická výuka geologických, mineralogických a paleontologických disciplín

  Výuka

 • 3

  Bakalářské a magisterské obory “Environmentální geologie” a “Geologie a ochrana životního prostředí”

  Studium

 • 4

  Výzkum, publikační, ediční a popularizační činnost i spolupráce s komerční sférou

  Věda & výzkum

Aktuality

2nd School of Diagenesis of Siliciclastic Sediments

Skupina aplikované sedimentologie GeoZentrum NordBayern (FAU Erlangen-Nuremberg) ve spolupráci s Geocosm LLC. vyhlašuje 2. ročník letní školy diageneze siliciklastických sedimentů. Kurz se uskuteční od 26.8. do 30.8.2019 v Geozentrum NordBayern v Erlangenu (Německo) a bude věnován tradičním i inovativním konceptům... Více →

NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE GEOLOG/GEOLOŽKA

Vlastivědné muzeum Jesenicka vypisuje výběrové řízení na pozici geolog/geoložka na plný nebo poloviční pracovní úvazek. Strukturovaný životopis zasílejte do 18. 1. 2019 na adresu muzeum@jesenik.net. První kolo výběrového řízení proběhne na konci ledna 2019. Více informací se dozvíte v přiloženém... Více →

TERMÍNY STÁTNIC 2019

V sekci STUDENTI > Státní zkoušky jsou informace o termínech Státních závěrečných zkoušek v období leden – srpen 2019, včetně termínů odevzdání závěrečných prací. Celý harmonogram si lze stáhnout zde. Více →

PROGRAM SEMINÁŘŮ APEG, APGO1, APGO2

Semináře v zimním semestru budou na vysoce aktuální téma: “Odpady a odpadové hospodářství”. Přednášet bude náš absolvent Mgr. Aleš Novák (Česká inspekce životního prostředí) v následujících termínech: 30. 10. 2018, 15:45 – 17:15 “Struktura systému odpadového hospodářství” 13. 11. 2018,... Více →

GEOPARK

V roce 2015 byl v parčíku u nové budovy na Envelopě vybudován geopark, zaměřený regionálně na oblast Moravy a Slezska. Geopark byl koncipován tak, aby jednak vyhovoval potřebám vysokoškolské výuky geologie na naší univerzitě, jednak aby plnil i funkci osvětovou a popularizační.

V geoparku je vystaveno celkem 45 exponátů pocházejících z 31 lokalit. Ve výběru jsou zastoupeny rozličné horninové typy z různých geologických jednotek Českého masivu a Západních Karpat tvořících geologické podloží Moravy a Slezska.

PROČ STUDOVAT GEOLOGII V OLOMOUCI?

Olomouc je středně velké, typické univerzitní město. Univerzita Palackého (UP) se svými cca 25 tisíci studenty a několika tisíci zaměstnanci tvoří demograficky nejvýznamnější skupinu a podstatnou intelektuální hybnou sílu města Olomouce (cca 100 000 obyvatel). Se svým historickým jádrem (UNESCO), kulturními památkami, dopravní a nákupní infrastrukturou a ideálními rozměry pro pěší představuje Olomouc velmi příjemné místo pro život.

Olomoucká Univerzita Palackého už dávno nepatří k periferním školám v republice. Univerzita, založená v roce 1573 a znovuobnovená v roce 1946, prošla v posledních 2 dekádách neuvěřitelně rychlým vývojem, navázaným zejména na nová vědeckovýzkumná centra přírodovědecké a lékařské fakulty, růstem vědeckého výkonu a výstavbu nových budov. Přírodovědecká fakulta UP každoročně patří mezi 5 až 6 nejvýkonnějších vědeckovýzkumných organizací v Česku a získává si stále větší domácí i mezinárodní respekt.

Katedra geologie PřF UP, které sídlí v nové budově PřF na 17. listopadu 12 v Olomouci (otevřena v roce 2009), nabízí příjemnou atmosféru ke studiu, výborné přístrojové vybavení pro práci v terénu i v laboratoři, bohaté možnosti zahraničních výměnných pobytů v rámci programu Erasmus+, lidské rozměry a individuální přístup ke studentům a zázemí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Katedra geologie nabízí vzdělání v hlavních teoretických a aplikovaných geologických disciplínách. Teoreticky zaměřeným studentům umožňuje studovat klasické obory jako je paleontologie, mineralogie nebo stratigrafie. Těm progresivně smýšlejícím nabízí aplikovaný výzkum zaměřený na geotechniku, geoarcheologii, stavební materiály a geofyziku s odpovídajícím uplatněním v komerční sféře. Naše studium environmentální geologie je založeno na široké mezioborové spolupráci s ekologií, geoinformatikou, chemií, archeologií a dalšími obory v rámci Univerzity Palackého.

prof. Ondřej Bábek, vedoucí katedry

 • Laboratoř mělké geofyziky disponuje rozsáhlým arzenálem špičkového přístrojového vybavení. Podílíme se na výzkumu doma i v zahraničí.

  www.geofyzika.upol.cz

 • Disponujeme přístroji a vybavením pro práci v terénu i laboratoři, které jsou na vynikající, mezinárodně srovnatelné úrovni. Veškerá přístrojová technika je plně dostupná našim studentům.

 • Klademe důraz na praktickou přípravu pomocí geologických exkurzí a praxí v terénu. Stěžejní je dvoutýdenní kurz geologického mapování.

 • Provádíme základní i aplikovaný výzkum. Publikujeme v prestižních odborných časopisech. Účastníme se terénních prací i studijních pobytů po celém světě.

Věda & výzkum

Zabýváme se praktickým využitím geologických principů při řešení environmentálních problémů. Provádíme naučně-popularizační aktivity. Spolupracujeme se státní i privátní sférou. Řešíme řadu výzkumných projektů. Účastníme se tuzemských i mezinárodních konferencí a pravidelně pořádáme konferenci Paleozoikum.

Kontakty

Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta UP
17. listopadu 1192/12, Olomouc 771 46
+420 585 634 531
petra.ctvrtlikova@upol.cz

Kompletní kontakty a členové katedry

Sídlíme v přízemí nové budovy Přírodovědecké fakulty na Envelopě, v blízkosti historického centra Olomouce. Nedaleko budovy mají zastávku tramvajové linky č. 1 a 7 (zastávka Envelopa) a 2, 4 a 6 (zastávka Žižkovo náměstí). Současně lze využít městských autobusů linky 11, 13 a 20 (zastávka Envelopa nebo Třída 17. listopadu).