Exkurze a vycházky

Exkurze na Katedru geologie pro SŠ a ZŠ

V rámci popularizačních aktivit a spolupráce se středními a základními školami nabízí Katedra geologie možnost komentované prohlídky sbírek, minimuzea, výukových prostor a přístrojového vybavení. Program je určen pro studenty SŠ a žáky 9. tříd ZŠ, standardně pro jednu třídu (15–30 studentů) v rozsahu dvou vyučovacích hodin (po dohodě lze parametry programu upravit). Akci je možno uskutečnit celoročně. V případě zájmu a pěkného počasí může být exkurze rozšířena i o prohlídku geoparku před PřF.

 

 

 

Geologická vycházka v okolí Olomouce

Katedra geologie nabízí tematické půldenní až jednodenní exkurze na významné a zajímavé geologické lokality v okolí Olomouce s odborným výkladem. Tato exkurze zaměřená nejen na geologii je určena zejména studentům středních škol. Akci lze uskutečnit v březnu nebo dubnu.

Na akce je nutno přihlásit se s dostatečným časovým předstihem.

 

kontaktní osoby

dr. Tomáš Lehotský: tomas.lehotsky@upol.cz
dr. Kamil Kropáč: kamil.kropac@upol.cz.