Možnosti uplatnění a profil absolventa

Absolventi geologických oborů nalézají práci ve firmách zaměřených na problematiku životního prostředí, geotechnické práce, vyhledávání zdrojů vody nebo těžbě nerostných surovin. Geologové také typicky pracují jako zaměstnanci státních geologických služeb, které provádí základní i aplikovaný geologický průzkum doma i v zahraničí. Stále rostoucí návaznost na problematiku životního prostředí umožňuje geologům získávat práci také ve státní správě (magistráty obcí a měst). Teoreticky zaměření absolventi často pracují v muzeích nebo na vysokých školách. Geolog je typicky mezinárodní profese; řada geologů pracuje nebo pracovala v zahraničí, často ve velmi odlehlých oblastech světa. Dobrá znalost angličtiny je základem.

Pro získání místa kvalifikovaného geologa je obvykle nutné absolvovat kompletní pětileté univerzitní VŠ studium (bakalářský i navazující stupeň) ve studijním programu Geologie. Absolvování doktorského studia pak výrazně zvyšuje šance na získání vysoce kvalifikovaného místa.

Proč do Olomouce? Vše k příjímacím zkouškám Jaké máme bakalářské studijní obory? Jaké máme magisterskéstudijní obory?

1
2
3
4