Možnosti uplatnění a profil absolventa

 • Uchazeči
 • Možnosti uplatnění a profil absolventa

Absolventi geologických oborů nalézají práci ve firmách zaměřených na problematiku životního prostředí, geotechnické práce, vyhledávání zdrojů vody nebo těžbě nerostných surovin.

Geologové v ČR pracují jako zaměstnanci:

 • státních geologických služeb (základní i aplikovaný geologický průzkum doma i v zahraničí)

 • státní správy (magistrátní odbory obcí a měst řešící ochranu životního prostředí)

 • muzeí a vysokých škol (ideální pro teoreticky zaměřené absolventy)

 • v soukromé sféře (v ČR působí nepřeberné množství firem všech velikostí od nadnárodních společností po malé rodinné firmy):

  • vyhledávání a těžba nerostných surovin a paliv

  • vyhledávání a ochrana zdrojů pitné vody

  • předpovídání přírodních rizik

  • zakládání staveb a inženýrských sítí

  • řešení technických problémů v materiálových vědách

Geolog je typicky mezinárodní profese; Máte-li trochu dobrodružnou povahu, můžete pracovat v zahraničí, často ve velmi odlehlých oblastech světa. Dobrá znalost angličtiny je zde základem.

Pro získání místa kvalifikovaného geologa je obvykle nutné absolvovat kompletní pětileté univerzitní VŠ studium (bakalářský i navazující stupeň) ve studijním programu Geologie. Absolvování doktorského studia pak výrazně zvyšuje šance na získání vysoce kvalifikovaného místa.

Proč do Olomouce? Vše k příjímacím zkouškám Jaké máme bakalářské studijní obory? Jaké máme magisterskéstudijní obory?