Spolupráce

Spolupráce s níže uvedenými organizacemi a firmami se týká především vědeckovýzkumné činnosti, společném řešení grantových projektů, studentských praxí, zakázkové činnosti, společné organizace seminářů a konferencí, zajištění externích vyučujících, sponzorské činnosti a dalších aktivit

Česká republika

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 • AQUATEST, a.s.

 • Cement Hranice, a.s.

 • Česká geologická služba

 • Českomoravský cement, a.s.

 • DIAMO, sp, odštěpný závod GEAM

 • Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

 • Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

 • Georadis, s.r.o., Brno

 • GET s.r.o., Praha

 • Imago, V.o.s., Mikulov

 • Magistrát města Olomouce – odbor životního prostředí

 • Městské muzeum ve Velké Bíteši

 • Městský úřad Němčice nad Hanou

 • Městský úřad Zábřeh

 • Ministerstvo zemědělství ČR, Sekce vodního hospodářství

 • MND, a.s., Hodonín

 • Muzeum Vysočiny Jihlava

 • Ostravská univerzita, katedra fyzické geografie a geoekologie

 • Povodí Labe, a.s.

 • Sochaři, V.o.s., Olomouc

 • SQZ, s.r.o., Olomouc

 • URGA, s.r.o., Olomouc

 • Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

 • Ústav fyziky Země Masarykovy univerzity v Brně

 • Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Univerity Karlovy v Praze

 • Ústav geologických věd Masarykovy univerzity v Brně

 • Ústav geologie a paleontologie Univerity Karlovy v Praze

 • Ústav struktury a mechaniky horniny AV ČR, v.v.i.

 • Vlastivědné muzeum v Olomouci

 • Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno

 • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha

Zahraničí

 • Universität zu Köln (Německo)

 • Universidad Autónoma de Barcelona (Španělsko)

 • Université de Liége (Belgie)

 • Universa v Ljubljani (Slovinsko)

 • Karl-Franzens-Universität Graz (Rakousko)

 • Jagellonian University, Cracow, Polsko

 • Université Francois Rabelais de Tours (Francie)