Odborné praxe

Cílem odborné praxe bude krátkodobý pobyt studentů na pracovištích se zaměřením na výzkum, řízení nebo hodnocení životního prostředí. Seznámí se tak praktickou formou s možnými pracovními zaměřeními absolventa a teoretické poznatky získané ve výuce se budou snažit aplikovat v praxi.

Studenti se tak bezprostředně seznámí s denní problematikou řešenou na vybraných pracovištích a podle možnosti se zúčastní na přípravě podkladových materiálů. V rámci praxe bude výstupem i vypracování modelového odborného posudku na řešení konkrétní situace (geologická dokumentace přírodního objektu, úložiště odpadu, vybraného objektu, např. pro vyhlášení národní kulturní památky, stav lokality či oblasti v režimu chránění aj.), zpracovaného pod odborným vedením.

Délka odborné praxe se obvykle pohybuje v rozmezí deseti až patnácti dnů a student si může pracoviště, kde bude vykonávat odbornou praxi, vybrat sám. Lze hledat v okruhu firem zabývajících se těžbou, hydrogeologií, environmentálním monitoringem či ve státních institucích.

Před zahájením praxe je nutné uzavřít Smlouvu o zajištění odborné praxe studenta.

 

P6270249
DSC 1315
DSC 0328
DSC 0744