Aktuality

  • Aktuality

Konference Paleozoikum 2022

8.9.2022
Po dvou letech proběhne letos tradiční setkání všech zájemců o výzkum paleozoických formací. Letošní ročník se bude konat na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, a to ve čtvrtek 20. 10. 2022. Prostřednictvím prvního cirkuláře zveme všechny profesionály, studenty i širokou veřejnost, kteří by se chtěli formou krátké přednášky podělit o nejnovější výsledky svých výzkumů, o […]

Pozvánka na přednášku

1.9.2022
27. 9. 2022 se pod záštitou Katedry geologie uskuteční přednáška prof. Johna Molsona (Université Laval, Quebec City, Canada):   Numerical simulations of heat and reactive mass transport in discretely fractured porous media.   Doporučujeme zájemcům, aby kvůli kapacitě místnosti oznámili účast prof. Šráčkovi (srondra@seznam.cz)  

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY A OBHAJOBY ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ – 25. 8. 2022

24.8.2022
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací studentů programu ENGE, bakalářského i navazujícího studia, proběhnou ve čtvrtek 25. srpna 2022 od 8:00. Informace o místu konání, harmonogram i seznam přihlášených studentů naleznete zde.

Výstava „Sopky v geologické minulosti Moravy a Slezska“

18.8.2022
Zveme všechny na výstavu Sopky v geoogické minulosti Moravy a Slezska, která probíhá v prostorách Vlastivědného muzea v Olomouci. Na přípravě výstavy se za naší katedru podílel RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D. Více o výstavě na stránkách VMO a v Žurnálu UP.    

PŘEMĚNĚNÉ MOŘE U DRAKOVA

12.7.2022
Vlastivědné muzeum Jesenicka pořádá v sobotu 23.7.2022 geologicko-geomorfologickou exkurzi v okolí Drakova v Jeseníkách. Exkurzí provádí zkušený pracovník muzea, geolog dr. Martin Hanáček. Poznáte dramatický geologický vývoj širšího okolí Vrbna pod Pradědem, včetně toho, jak dnešní charakter krajiny utvářelo střídání dob ledových a meziledových ve čtvrtohorách. Detailní informace o místě srazu naleznete v letáčku níže:

Nabídka práce v oboru mineralogie a petrografie

1.7.2022
V Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. v Ostravě hledáme  do týmu schopného a motivovaného výzkumného pracovníka v oboru mineralogie a petrografie. Může to být jak zkušený odborník, tak talentovaný doktorand nebo absolvent, který doktorské studium následně zahájí. Nabízíme vědeckou práci ve špičkově vybavených laboratořích, které současně slouží jako aplikační laboratoře […]

B a C předměty pro ZS 2022

23.6.2022
Seznam volitelných předmětů KGE pro bakalářské i magsterské studijní obory, které budou vypsány pro zimní semestr 2022 je dostupný zde.

Harmonogram exkurzí na ZS 2022

23.6.2022
Harmonogram exkurzí pro zimní semestr 2022 naleznete zde.

OLOMOUCKÁ MUZEJNÍ NOC 20. 5. 2022

10.6.2022
Muzejní noc každoročně zpřístupňuje široké veřejnosti sbírky a výstavy nejrůznějších institucí. Naše katedra přispěla zpřístupněním svých paleontologických, mineralogických a petrologockých sbírek. Pro zájemce o geologii jsme přichystali také komentované prohlídky našeho geoparku a podrobnější výklad o geologických zajímavostech katedry.

ZLATÝ LIST (9. 5. 2022)

10.6.2022
Katedra geologie se letos opět zapojila do soutěže Zlatý list. Pro žáky Moravskoslezského kraje se 9.5.2022 v obci Břidličná konalo krajské kolo soutěže, do nějž svými úkoly a otázkami přispěla i naše katedra. Žáci od prvních do devátých ročníků poznávali minerály a horniny, zkoumali krystalické tvary, sestavovali sopku a uvažovali nad geologickými obdobími Země.