Aktuality

  • Aktuality

Nabídka B a C předmětů na KGE

24.6.2024
Nabídku B a C předmětů vyučovaných na Katedře geologie naleznete zde.

Harmonogram státních závěrečných zkoušek a obhajob – červen 2024

31.5.2024
Harmonogram pro Státní závěrečné zkoušky a obhajoby v LS 2024 naleznete ZDE.

Letní škola SÚRAO

5.4.2024
Jste studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studia? Přihlaste se do Letní školy SÚRAO! Účast na letní škole je ZDARMA! surao_letni skola_24

Harmonogram exkurzí pro LS 2024

11.12.2023
Harmonogram terénních exkurzí pro letní semestr 2023/24 naleznete zde.

Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob pro rok 2024

31.10.2023
Termíny státních závěrečných zkoušek, obhajob a termíny pro odevzdání závěrečných prací pro rok 2024 najdete zde. Od 1. 9. 2022 se závěrečné práce (Bc a Mgr) odevzdávají pouze elektronicky. Postup pro vkládání prací do STAGu je uveden zde.

Program přednášek Aktuální problémy geologie

27.9.2023
Tradiční cyklus zvaných přednášek proběhne letos na téma:   Vývoj globálního klimatu – poučení z minulosti a výhled do budoucnosti.   Přednášky probíhají v rámci předmětů KGE/APE1, APGO1, APGO3 a ATEG a jsou otevřeny veřejnosti.

Cena děkana autorům prestižních vědeckých publikací

26.9.2023
Děkan PřF ocení autory i autorské kolektivy učebních a populárně-vědeckých textů, monografií i původních vědeckých publikací za rok 2023. Přihlášení publikace je možné od 15. září  do 25. října 2023. Publikaci (soubor publikací) přihlašuje autor prostřednictvím webového formuláře na Portálu. Přihlášku naleznete zde:  https://elf2.upol.cz/Formular/Typ/Ostatni-formulare  Pokud je publikace již navedena v OBD, lze při vyplňování využít automatické […]

TAČR: Program SIGMA: Oznámení předběžných parametrů 5. veřejné soutěže

26.9.2023
Technologická agentura ČR (TAČR) připravuje 5. veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 5 (DC5). Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 6. 12. 2023. Veřejná soutěž Programu SIGMA – DC5 je zaměřena na dlouhodobé výzkumné záměry a řešení aktuálních potřeb VaVaI a společnosti, a to konkrétně na […]

VYHLÁŠENÍ VÝZVY GAČR

22.9.2023
Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR […]

KONFERENCE INTERPRAEVENT 2024

14.9.2023
Od 10. do 13. června 2024 se v císařském paláci vídeňského Hofburgu uskuteční mezinárodní konference INTERPRAEVENT. Konference je věnována ožehavému tématu měnícího se klimatu a globálnímu oteplování. INTERPRAEVENT 2024 propojuje vědu a praxi, očekává se až 500 účastníků a pořadatelé nabízí atraktivní program složený z pozvaných keynote, 40 vybraných přednášek v 6 tematických sekcích, posterových […]