Aktuality

  • Aktuality

Letní škola SÚRAO

5.4.2024
Jste studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studia? Přihlaste se do Letní školy SÚRAO! Účast na letní škole je ZDARMA! surao_letni skola_24

Harmonogram exkurzí pro LS 2024

11.12.2023
Harmonogram terénních exkurzí pro letní semestr 2023/24 naleznete zde.

Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob pro rok 2024

31.10.2023
Termíny státních závěrečných zkoušek, obhajob a termíny pro odevzdání závěrečných prací pro rok 2024 najdete zde. Od 1. 9. 2022 se závěrečné práce (Bc a Mgr) odevzdávají pouze elektronicky. Postup pro vkládání prací do STAGu je uveden zde.

Program přednášek Aktuální problémy geologie

27.9.2023
Tradiční cyklus zvaných přednášek proběhne letos na téma:   Vývoj globálního klimatu – poučení z minulosti a výhled do budoucnosti.   Přednášky probíhají v rámci předmětů KGE/APE1, APGO1, APGO3 a ATEG a jsou otevřeny veřejnosti.

Cena děkana autorům prestižních vědeckých publikací

26.9.2023
Děkan PřF ocení autory i autorské kolektivy učebních a populárně-vědeckých textů, monografií i původních vědeckých publikací za rok 2023. Přihlášení publikace je možné od 15. září  do 25. října 2023. Publikaci (soubor publikací) přihlašuje autor prostřednictvím webového formuláře na Portálu. Přihlášku naleznete zde:  https://elf2.upol.cz/Formular/Typ/Ostatni-formulare  Pokud je publikace již navedena v OBD, lze při vyplňování využít automatické […]

TAČR: Program SIGMA: Oznámení předběžných parametrů 5. veřejné soutěže

26.9.2023
Technologická agentura ČR (TAČR) připravuje 5. veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 5 (DC5). Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 6. 12. 2023. Veřejná soutěž Programu SIGMA – DC5 je zaměřena na dlouhodobé výzkumné záměry a řešení aktuálních potřeb VaVaI a společnosti, a to konkrétně na […]

VYHLÁŠENÍ VÝZVY GAČR

22.9.2023
Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR […]

KONFERENCE INTERPRAEVENT 2024

14.9.2023
Od 10. do 13. června 2024 se v císařském paláci vídeňského Hofburgu uskuteční mezinárodní konference INTERPRAEVENT. Konference je věnována ožehavému tématu měnícího se klimatu a globálnímu oteplování. INTERPRAEVENT 2024 propojuje vědu a praxi, očekává se až 500 účastníků a pořadatelé nabízí atraktivní program složený z pozvaných keynote, 40 vybraných přednášek v 6 tematických sekcích, posterových […]

Nový vedoucí Katedry geologie

13.9.2023
Katedra geologie má NOVÉHO VEDOUCÍHO! Seznamte se s dr. Danielem Šimíčkem, novým vedoucím naší katedry. Dne 1. září 2023 nastala po delší době změna na pozici vedoucího katedry geologie. Předchozímu vedoucímu, panu profesorovi Ondřeji Bábkovi, děkujeme za vše, co v minulých letech pro geologii na UP vykonal a věříme, že ještě vykoná. Dr. Šimíčka znáte […]

ABSOLVENTSKÝ DEN

31.8.2023
Dne 9. září 2023 proběhne ABSOLVENTSKÝ DEN na Přírodovědecké fakultě UP. Přírodovědecká fakulta zároveň letos slaví 70. výročí. Nebude chybět prohlídka budovy fakulty na ulici 17. listopadu. Jednotlivé katedry si pro vás připravily zajímavý program. Absolventi mají možnost bezplatného vstupu také do botanické zahrady či Pevnosti poznání. Součástí programu bude i stříbrná promoce a představení […]