SEZNAM B a C PŘEDMĚTŮ

Zde si můžete prohlédnout nabídku B a C předmětů garantovaných katedrou geologie, které budou vypsány v zimním semestru 2019/2020 pro bakalářské a navazující studium.

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE APPLIED GEOPHYSICS

Ve dnech 27. – 28. června 2019 se v prostorách VŠB-TUO v Ostravě koná 5. ročník mezinárodní konference Applied Geophysics. Konference má multidisciplinární přesah do témat jako vlastnosti hornin a zemin, geotechnika nebo numerické modelování v podzemním stavitelství. Deadline pro zasílání příspěvků je 30.4.2019. Early-bird registrace (konferenční poplatek 160 Eur) potrvá do 10.4. Registrace je dále možná až do 19.6.2019 (konferenční polatek 180 Eur). Další informace naleznete v informačním letáku.

KONGRES ČGSpol A SGS

Tradiční Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti se uskuteční v Berouně ve dnech 3.-6.9.2019 v prostorách hotelu Grand. Registrovat se můžete pomocí on-line formuláře. Další informace naleznete na webových stránkách.

KONFERENCE PETROS 2019

Ve dnech 29.-30.5.2019 se v Bratislavě uskuteční mineralogicko-petrologická konference PETROS 2019. Hlavním organizátorem je Slovenská mineralogická spoločnosť. Deadline pro zasílání příspěvků je do 10.4.2019. Konferenční polatek činí 50 EUR pro ne-studenty a pro studenty 25 EUR. Další informace o konferenci se dozvíte zde.