Rigorózní řízení

Katedra geologie nabízí absolventům vysokoškolského studia ve studijním programu Geologie na VŠ v České republice získat titul RNDr. v rámci tzv. rigorózního řízení podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a Řádu rigorózního řízení UP B1-13/3-HN. Podrobné informace o podmínkách a postupu rigorózního řízení najdete na https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/#c1630.

Rigorózní řízení je nabízeno v oborech:

  • Environmentální geologie
  • Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy