Přednášky pro žáky základních a středních škol

 • Globální oteplování a klimatická změna v dlouhodobé perspektivě

  Přednášející: prof. Ondřej Bábek

  Anotace:
  Globální oteplování planety je žhavým tématem, které zajímá seriózní vědce, filozofy i politiky, kteří si na něm vylepšují své voličské preference. Dlouhodobá měření ukazují, že se planeta otepluje. Je ale „dlouhodobé“ měření dost dlouhé ? Jak teplo bylo na planetě před zahájením měření ? Může se planeta oteplovat bez přispění člověka ? Odpovědi na tyto otázky přicházejí překvapivě nikoli z meteorologie nebo klimatologie, ale z geologie. Přednáška se bude věnovat přehledu klimatických změn v dávné i nedávné geologické historii Země. Zmíníme se o příčinách klimatických změn a jejich následcích a o tom, jak lze z dávného vývoje předvídat budoucnost klimatu.

 • Život v době ledové

  Přednášející: Dr. Martin Moník

  Anotace:
  Doba ledová je vděčným literárním i filmovým tématem a častým výjevem bývá tlupa chlupatých lidí v kožešinách, lovící ve sněhu mamuta. Výzkumy z oblasti klimatologie, geologie a archeologie ale ukazují, že ani v době ledové nebyla vždy zima a konkrétně na Moravě lidé před 25 tisíci lety možná chodili ve tkaných oblecích, měli spoustu volného času a věnovali ho vynalézáním „nepraktických“ vynálezů. Přednáška se bude věnovat především území Moravy, s důrazem na život lovců mamutů světově proslulé kultury pavlovienu.

 • Geofyzika, aneb geologie bez kladiva a fyzika bez pobledlých tváří

  Přednášející: Dr. Daniel Šimíček

  Anotace:
  V jednom geologickém vtipu se šéf stavební firmy ptá svých podřízených kolik je 2+3. Fyzik odpoví 5,0000000, geolog, že je to něco mezi 4 a 6 a geofyzik se zeptá šéfa, kolik chce, aby to bylo. Laxní odpověď geofyzika neznamená, že je líný nebo neumí počítat, ale že na rozdíl od většiny ostatních přírodovědců nemá možnost přímého studia okolní přírody a jeho závěry se proto dají vykládat různě. Avšak nebýt geofyziky, asi bychom dnes pracně hledali nové zdroje ložisek nerostných surovin. Vlastní pevnou půdu pod nohama bychom znali maximálně do hloubky 12 km a spousta archeologických objevů by navždy zůstala skrytá pod Egyptským pískem nebo pod parkovišti hypermarketů. Geofyzika nám zkrátka umožňuje podívat se tam, kam by se člověk nikdy nedostal, šetří naše ekonomické zdroje a také šetří okolní přírodu od zbytečného kopání.

 • Meteority – poslové z vesmíru

  Přednášející: Dr. Kamil Kropáč

  Anotace:
  Kameny a železa padající z nebe odjakživa poutaly pozornost lidí a jejich tajemství fascinují dodnes. Meteority v rukou astronomů a geologů přinášejí jedinečné informace o stáří, vzniku, stavbě a vývoji těles sluneční soustavy, ale také např. o původu života na Zemi. Přednáška mimo jiné zodpoví na otázky, co jsou to meteority, odkud pocházejí, jaký je jejich význam pro vědu, z čeho jsou složené, jak se klasifikují či kde se dají najít. Dále se přednáška bude věnovat impaktům vesmírných těles obřích rozměrů a nejslavnějším meteoritům nalezeným v zahraničí i na území České republiky.

 • Mineralogie ve prospěch lidstva

  Přednášející: Dr. Petr Sulovský

  Motto: Vše čeho člověk užívá, bylo buď vytěženo, nebo vypěstováno (na substrátu minerálního původu).

  Anotace:
  Přednáška ukáže význam minerálů a jejich studia pro blaho lidstva v celé řadě oblastí: zemědělství (vlastnosti půd, živiny i toxické prvky uvolňované z minerálů, úloha jílů při selekci nejedovatých odrůd brambor Indiány), změny klimatu (transport prachu a vznik spraší významných pro rané zemědělství X znečištění ovzduší polétavým prachem, zvětrávání hornin jako cesta ukládání CO2), vliv minerálů na vznik života (teorie živcového světa, pyritového světa aj.), aplikace minerálů a mineralogických poznatků v každodenním životě (zeolity a jílové minerály jako molekulová síta, absorbenty a katalyzátory, fotokatalytické oxidy Ti pro čistější ovzduší, vývoj energeticky úspornějších stavebních hmot, aplikace mineralogických poznatků v chirurgii a dentální medicíně, minerální matrice pro radioaktivní odpad aj.).

 • Geologická vycházka v okolí Olomouce

  Přednášející: Dr. Tomáš Lehotský, Dr. Kamil Kropáč

  Anotace:
  Katedra geologie nabízí tematické půldenní až jednodenní exkurze na významné a zajímavé geologické lokality v okolí Olomouce s odborným výkladem. Tato přírodovědně exkurze zaměřená nejen na geologii je určena studentům středních škol. Akci lze uskutečnit v březnu nebo dubnu a je nutno se přihlásit s dostatečným časovým předstihem.

 • Geologický vývoj České republiky

  Přednášející: Dr. Lada Hýlová

  Anotace:
  Bylo u nás někdy moře? Nebo sopka? Víte, které horotvorné procesy vytvořily Český masiv a Západní Karpaty? Víte, jaké horniny se skrývají pod půdou a vegetací? Na tyto otázky odpoví přednáška o geologickém vývoji České republiky. Dozvíte se například, že území našeho státu bylo v minulosti na jižní polokouli nebo že bylo ostrovem.

 • Zub času v geologii aneb bude to trvat dlouho?

  Přednášející: Mgr. Martin Žídek

  Anotace:
  Co je geologie asi víte, ale víte, jak rychle probíhají geologické procesy? Rychlost základních geologických procesů, ale i další zajímavé události, Vám přiblíží tato přednáška. Řekneme si, jakou rychlostí roste krystal nebo jak rychle nás vyhubí pád meteoritu.