Přednášky pro žáky základních a středních škol

 • Globální oteplování a klimatická změna v dlouhodobé perspektivě

  Přednášející: prof. Ondřej Bábek

  Anotace:
  Globální oteplování planety je žhavým tématem, které zajímá seriózní vědce, filozofy i politiky, kteří si na něm vylepšují své voličské preference. Dlouhodobá měření ukazují, že se planeta otepluje. Je ale „dlouhodobé“ měření dost dlouhé ? Jak teplo bylo na planetě před zahájením měření ? Může se planeta oteplovat bez přispění člověka ? Odpovědi na tyto otázky přicházejí překvapivě nikoli z meteorologie nebo klimatologie, ale z geologie. Přednáška se bude věnovat přehledu klimatických změn v dávné i nedávné geologické historii Země. Zmíníme se o příčinách klimatických změn a jejich následcích a o tom, jak lze z dávného vývoje předvídat budoucnost klimatu.

 • Život v době ledové

  Přednášející: Dr. Martin Moník

  Anotace:
  Doba ledová je vděčným literárním i filmovým tématem a častým výjevem bývá tlupa chlupatých lidí v kožešinách, lovící ve sněhu mamuta. Výzkumy z oblasti klimatologie, geologie a archeologie ale ukazují, že ani v době ledové nebyla vždy zima a konkrétně na Moravě lidé před 25 tisíci lety možná chodili ve tkaných oblecích, měli spoustu volného času a věnovali ho vynalézáním „nepraktických“ vynálezů. Přednáška se bude věnovat především území Moravy, s důrazem na život lovců mamutů světově proslulé kultury pavlovienu.

 • Geofyzika, aneb geologie bez kladiva a fyzika bez pobledlých tváří

  Přednášející: Dr. Daniel Šimíček

  Anotace:
  V jednom geologickém vtipu se šéf stavební firmy ptá svých podřízených kolik je 2+3. Fyzik odpoví 5,0000000, geolog, že je to něco mezi 4 a 6 a geofyzik se zeptá šéfa, kolik chce, aby to bylo. Laxní odpověď geofyzika neznamená, že je líný nebo neumí počítat, ale že na rozdíl od většiny ostatních přírodovědců nemá možnost přímého studia okolní přírody a jeho závěry se proto dají vykládat různě. Avšak nebýt geofyziky, asi bychom dnes pracně hledali nové zdroje ložisek nerostných surovin. Vlastní pevnou půdu pod nohama bychom znali maximálně do hloubky 12 km a spousta archeologických objevů by navždy zůstala skrytá pod Egyptským pískem nebo pod parkovišti hypermarketů. Geofyzika nám zkrátka umožňuje podívat se tam, kam by se člověk nikdy nedostal, šetří naše ekonomické zdroje a také šetří okolní přírodu od zbytečného kopání.

 • Česká stopa v historii poznání meteoritů

  Přednášející: Dr. Kamil Kropáč

  Anotace:
  Kameny a železa padající z nebe odjakživa poutaly pozornost lidí a jejich tajemství nás fascinují dodnes. Meteority v rukou astronomů a geologů přinášejí jedinečné informace o stáří, vzniku, stavbě a vývoji těles sluneční soustavy, ale také např. o původu života na Zemi. Přednáška posluchače seznámí se základními pojmy a aspekty meteoritiky, významem studia meteoritů a historií jejich poznání od „pravěku“ až po současnost. Jak již název napovídá, důraz je kladen zejména na význačné meteority nalezené na území našeho státu a českou stopu v oboru meteoritiky.

 • Geologická vycházka v okolí Olomouce

  Přednášející: Dr. Tomáš Lehotský, Dr. Kamil Kropáč

  Anotace:
  Katedra geologie nabízí tematické půldenní až jednodenní exkurze na významné a zajímavé geologické lokality v okolí Olomouce s odborným výkladem. Tato přírodovědně exkurze zaměřená nejen na geologii je určena studentům středních škol. Akci lze uskutečnit v březnu nebo dubnu a je nutno se přihlásit s dostatečným časovým předstihem.

 • Geologický vývoj České republiky

  Přednášející: Dr. Lada Hýlová

  Anotace:
  Bylo u nás někdy moře? Nebo sopka? Víte, které horotvorné procesy vytvořily Český masiv a Západní Karpaty? Víte, jaké horniny se skrývají pod půdou a vegetací? Na tyto otázky odpoví přednáška o geologickém vývoji České republiky. Dozvíte se například, že území našeho státu bylo v minulosti na jižní polokouli nebo že bylo ostrovem.

 • Drahé kameny České republiky

  Přednášející: Doc. Jakub Jirásek

  Anotace:
  Diamanty, safíry, rubíny, olivíny… To vše a mnoho dalších se v České republice už podařilo v minulosti najít. Průmyslová těžba ale probíhá jen u českých granátů a vltavínů. Projděme se společně minulostí i současností těžby drahokamů na našem území.

 • Proč potřebujeme nerosty?

  Přednášející: Doc. Jakub Jirásek

  Anotace:
  Využití nástrojů a nerostů odlišuje lidi od zvířat. Potřebujeme je ale nutně? S čím nám pomáhají, jaké problémy jejich těžba přináší a převažují nakonec výhody, nebo nevýhody jejich využití? Na tyto a další otázky odpoví obrázková prezentace.

 • Energetické suroviny ČR a jejich vliv na domácí energetický mix

  Přednášející: Doc. Jakub Jirásek

  Anotace:
  V současné době se Evropa i celý svět nachází v období hledání nového optimálního energetického mixu, který bude nejen spolehlivý a ekonomicky výhodný, ale zároveň pokud možno s co nejmenší uhlíkovou stopou. Přednáška s množstvím grafiky a trochou mluveného slova osvětlí, jak se domácí energetický mix formoval od druhé poloviny 20. století a jaké jsou výhledy domácí energetiky.

 • Těžba nerostů v České republice

  Přednášející: Doc. Jakub Jirásek

  Anotace:
  Lithium, uhlí, zlato… Zdá se, že v České republice stále je a bude co těžit. Ale jaké je historické pozadí? Čím vlastně těžba nerostů na našem území začala, jak se měnilo spektrum využívaných nerostů a jaké poučení si lze z minulých trendů odnést do budoucnosti? Jaké nerostné suroviny jsou pro nás klíčové, čím zásobujeme Evropu a co je nutné dovážet? Obrazová historie těžby a využití nerostných surovin (nejen) u nás.

 • Historie těžby a využití nerostů na území ČR

  Přednášející: Doc. Jakub Jirásek

  Anotace:
  Nerosty se na našem území získávají již desítky tisíc let. Začalo to štípatelnými nerosty, pokračovalo brousitelnými horninami, přišly objevy těžby a využití prvních kovů – zlata, stříbra, mědi a cínu. Jak se zrcadlí doba stěhování národů, formování základů našeho státu, husitské války nebo objevení Ameriky v těžbě nerostů? Co je největší příspěvek těžby stříbra v Jáchymově světové ekonomice. Na to a mnoho dalších odpoví exkurze do starší i nedávné historie s množstvím obrázků a trochou mluveného slova.