Laboratoře a vybavení

Laboratoř mikroskopie a mikrotermometrie fluidních inkluzí

 • Systém pro mikroskopii fluidních inkluzí: badatelský mikroskop Olympus BX 51 s mikrotermometrickou komorou LINKAM THMSG 600 s příslušenstvím pro mikrotermometrické studium fluidních inkluzí a doplněném digitální videokamerou PixeLINK PL A 662

 • Optický polarizační mikroskop Olympus BX-50p pro pozorování v procházejícím a odraženém světle, s digitální videokamerou PixeLINK PL A 642

 • Katodoluminiscenční mikroskop sestávající z katodoluminiscenčního systému CL8200 MK5-1 (výrobce: CITL, Cambridge Information Technology Ltd., Velká Británie), polarizačního mikroskopu Leica DM 2500 P s trinokulárním tubusem a digitální kamerou Olympus

 • Fluorescenční mikroskop Olympus BX-41 s episkopickým fluorescenčním osvětlení BX-RFA, sadou filtrů s excitačním rozsahem 330-385 nm, 460-490 nm a 510-550 nm a emisním rozsahem +420, +520 a +590 a digitální videokamerou PixeLINK PL A 642 s obslužným software PixeLINK.

 • Sada 10 školních polarizačních mikroskopů a 8 stereomikroskopů určených pro výuku

Badatelsky Polarizacni Mikroskop S Fotozarizenim
Badatelsky Polarizacni Mikroskop S Fotozarizenim2
Katodoluminiscencni Mikroskop
Opticka Laborator  Skolni MikroskopyLaboratoř elektronové mikroskopie a mikroanalýzy

 • Rastrovací elektronový mikroskop JEOL s BSE, EDX a WDX analyzátory (elektronová mikrosonda)

DSC 0134
Elektronova MikrosondaLaboratoř petrofyziky

 • Laboratorní kapamůstek KLY-4 (AGICO s.r.o., ČR) pro měření objemové magnetické susceptibility a anizotropie mag. susceptibility minerálů a hornin

 • Ruční spektrální fotometr s kulovou geometrií SP 62 (X-Rite, USA) pro kolorimetrická měření (spektrální odraznost v rozsahu 400 až 700 nm, CIE L*a*b*, CIE L*C*h°, CMC, XYZ, měření bělosti, stupnice šedé, měření bez lesku, s leskem, metamerismu). Příslušenstvím je osobní počítač a kolorimetrický software QA-Master1

 • Stíněný laboratorní gamaspektrometr GS-320 pro laboratorní měření spekter záření gama (hmotnostní aktivita, koncentrace K, eU, eTh a hmotnostní aktivity 137Cs) se scintilačním detektorem 3 x 3“ NaI(Tl) (výrobce Exploranium Inc., Kanada) s obslužným PC a software.

 • Terénní gamaspektrometr GRM 260 (GF Instruments, ČR)

 • Přenosný měřič magnetické susceptibility / konduktivity hornin KT-10 S/C (Georadis, ČR)

 • Přístroje pro monitoring radonu Radim 3A

Kapamustek KLY 4(2)
Kapamustek KLY 4
Laboratorni Gamaspektrometr2
Spektralni Fotometr SP 62Vybavení pro mělký geofyzikální průzkum

 • 24-kanálový seismograf ABEM Terraloc Mk-8 s 24 geofony a 1 spouštěcím geofonem pro mělký refrakční a reflexní seismický průzkum, seismické prozařování, tomografii a seismický monitoring. Příslušenství zahrnuje zabudovaný software SeisTW a interpretační software REFLEXW (Karl Sandmeier) pro 2D a 3D reflexní a refrakční analýzu.

 • Seismický zdroj PEG-40 kg (Propelled energy generator) – elastomerem urychlené kladivo 40 kg (RT Clark, USA)

 • Geoelektrický systém ARES (GF Instruments, s.r.o., ČR) pro multielektrodové odporového profilování, měření spontánní polarizace (SP) a vertikálního elektrické sondování (VES) se sadou 12 kabelových segmentů s celkovým počtem elektrod 96. Data jsou zpracována v software RES2DINV a RE3DINV.

 • Sada pro dipólové elektromagnetické profilování (DEMP) CMD-4 (GF Instruments, ČR) s anténou pro hloubkový dosah 3 a 6 m. Přístroj měří a kalibruje hodnoty měrné vodivosti včetně soufázové složky, která je závislá na magnetické susceptibilitě.

 • Terénní gamaspektrometr GRM 260/B pro terénní a měření spekter záření gama (GF Instruments, ČR)

Elektrická Odporová Tomografie Kabely
Seismika Prak1
Seismika Prak2
Georadar2Geochemická laboratoř

 • Ruční EDXRF fluorescenční spektrometr DELTA (Innov-X, Inc., USA) pro energio-disperzivní rentgenovou fluorescenční spektrometrii.

 • WDXRF S4 PIONEER (Bruker AXS GmbH, Německo) pro vlnově-disperzivní RTG fluorescenční spektrometrii – stanovení prvkových koncentrací všech prvků v rozsahu od berylia po uran.

 • Běžné vybavení chemické laboratoře pro přípravu vzorků (digestoř, laboratorní sklo a náčiní, muflová pec LM 312/11 s rozsahem teplot od 0 do 1200 °C).

Chemická Laborator S Digestori
Chemická Laborator3
RTG Fluorescencni Spektrometr (EDXRF)2
RTG Fluorescencni Spektrometr (WDXRF)2Přípravna geologických vzorků

 • Drcení a mletí hornin – přístroje na drcení vzorku (drtič BCD 2) a jejich mletí na analytickou velikost (planetový mlýnek)

 • Sítovací zrnitostní analýzy – zrnitostní sítovací analýzy suchou i mokrou cestou pomocí vibrační prosévačky FRITSCH analysette SPARTAN 3 ve frakčním rozsahu 4 – 0,032 mm.

 • Laserový granulometr FRITSCH analysette 22 MicroTec plus (0,0008 – 2 mm).

 • Separační metody – separace těžkých minerálů netoxickými těžkými kapalinami (LST kapaliny – polywolframan sodný)

 • Laboratorní sušárna Venticell – rozsah teplot 0-200 °C

 • Laboratorní pila Struers s diamantovým kotoučem na řezání vzorků

 • Leštičky firmy Struers Labopol-21 a Rotopol-35.

Drtička Vzorků (2)
Leštička
Prosevacka Se Susickou
Sklad Vzorku 2Vybavení pro terénní práce

 • Pneumatická vrtná souprava na nezpevněné horniny, hloubkový dosah 4 m (Eijkelkamp, Nizozemí)

 • Žlábkový vrták pro lehké půdy o průměru 3 cm, hloubkový dosah 5 m (Eijkelkamp, Nizozemí)

 • Pístový odběrák Multisampler na sedimenty pod vodní hladinou o průměru 4 cm (Eijkelkamp, Nizozemí)

 • Systém pro odběr pístových jader z vodní hladiny UWITEC s plovoucí platformou

 • Geodetická GPS Ashtech ProMark500 se záznamníkem MobileMapper 10

 • Sady geologických kompasů pro studentské terénní práce

 • Sada 8 terénních tabletů Samsung Galaxy Tab Active pro digitální geologické mapování

DSC 0326
IMG 4719
IMG 4554
IMG 8188