Proč studovat geologii v Olomouci?

  • Proč studovat geologii v Olomouci?

PROČ GEOLOGIE?

Geologie je interdisciplinární přírodní věda, ve které se nenudíte!

  • Moderní geologie přesahuje do biologie, chemie, fyziky, statistiky, ekologie, energetiky, archeologie, medicíny a mnoha dalších oborů.

 

Studium geologie využije každý dobrodruh, milovník přírody i technický typ!

  • Geolog často cestuje po celém světě, pracuje na souši, na ledovcích, v pouštích, na moři nebo v jeskyních.

  • Geologové pracují s optickými a elektronovými mikroskopy, hmotnostními spektrometry, geofyzikální technikou a dalšími moderními přístroji.

  • Geologie je výzvou pro nadšence do počítačů; využívá komplexní softwarové nástroje například pro hlubinné modelování.

  • Geologie je ideální pro sběratele – milovníky zkamenělin, minerálů a hornin.

 

PROČ OLOMOUC?

Univerzita Palackého je tradiční univerzita s moderním duchem a vysokým mezinárodním renomé, která patří k nejúspěšnějším v Česku.

Olomouc je příjemné typické univerzitní město, v jehož kulturním odkazu a životě univerzita a její studenti hrají zásadní roli.

Katedra geologie UPOL nabízí moderní přístrojové vybavení pro práci v terénu i v laboratoři, široké možnosti zahraničních výměnných pobytů, příjemnou atmosféru a individuální přístup, ve kterém student není anonymní položkou v seznamu posluchačů, ale konkrétním partnerem ve výukovém dialogu.

Studium geologie v Olomouci je pestré: zahrnuje klasické obory i hraniční disciplíny (petrologie, paleontologie, geofyzika, geochemie, petrofyzika, geotechnika, geoarcheologie, stavební materiály a další).

Dále klade důraz na praktickou výuku v laboratoři i v terénu a jazykovou přípravu. Řadu předmětů vyučují externí odborníci z praxe.

Specifickým rysem našeho studijního oboru je důraz na environmentální vědy (životní prostředí) a mělkou geofyziku.

Možnosti uplatnění Vše k příjímacím zkouškám Jaké máme bakalářské studijní obory? Jaké máme magisterské studijní obory?

1
2
3
4