AKTUÁLNÍ TERMÍNY STÁTNÍCH ZKOUŠEK

V sekci studenti > Státní zkoušky jsou zveřejněny aktualizované termíny státnic a obhajob (včetně termínů pro odevzdání závěrečných prací) pro rok 2020.