ABSOLVENTSKÝ DEN

31.8.2023

Dne 9. září 2023 proběhne ABSOLVENTSKÝ DEN na Přírodovědecké fakultě UP. Přírodovědecká fakulta zároveň letos slaví 70. výročí. Nebude chybět prohlídka budovy fakulty na ulici 17. listopadu. Jednotlivé katedry si pro vás připravily zajímavý program. Absolventi mají možnost bezplatného vstupu také do botanické zahrady či Pevnosti poznání. Součástí programu bude i stříbrná promoce a představení zářijového pivního speciálu, který uvaří Pivovar Chomout ve spolupráci s Experimentálním mikropivovarem Univerzity Palackého. Abychom se na vaši návštěvu dostatečně připravili, prosíme, na akci se zaregistrujte a z nabídky vyberte, čeho se plánujete zúčastnit.

Katedra geologie během ABSOLVENTSKÉHO DNE nabízí komentované prohlídky našeho jedinečného geoparku. Prohlídka proběhne v 13:30 a 14:30. V případě nepříznivého počasí budete mít možnost prohlédnout si naše bohaté sbírky nerostů i zkamenělin v interiéru budovy fakulty.