INFORMACE PRO STUDENTY V SOUVISLOSTI S UZAVŘENÍM ŠKOLY

  • Aktuality
  • INFORMACE PRO STUDENTY V SOUVISLOSTI S UZAVŘENÍM ŠKOLY
11.3.2020

Vážení studenti,

Jak jistě víte, pravidelná kontaktní výuka na PřF UP je od středy 11.3. přerušena. Nicméně, pro plynulý chod studia našich studijních programů vyhlašuji režim samostudia s následujícími pravidly:

  • Úkoly pro samostudium vám budou vyučující rozesílat každý den v souladu s rozvrhem formou hromadného emailu z aplikace STAG. Učitelé vám stanoví rozsah výuky v předmětu pro daný den a uvedou odkaz na elektronické studijní materiály /případně je vloží jako přílohu do e-mailu/.

  • Touto formou budou probíhat i cvičení, která nevyžadují vaši přítomnost na PřF. Učitelé vám rozešlou úkoly do cvičení s jasným zadáním a nastaví podmínky pro splnění úkolů.

  • Touto formou bude zajištěna plynulost výuky a zabráníme nárazovému zvýšení požadavků po ukončení uzávěry školy. Sledujte tedy poctivě každý den emailovou schránku se zadanými úkoly a skutečně každý den samostatně studujte.

  • Po ukončení uzávěry školy NEBUDE látka probraná samostudiem znovu v plné šíři odpřednášena a bude pouze konzultována formou dotazů studentů v prvních hodinách obnovené výuky.

  • O průběhu, případě odložení termínů terénních cvičení vás budeme včas informovat

  • Individuální docházka studentů na katedru geologie za účelem konzultací, práce na bakalářských a diplomových projektech nebo smluvní práce na dohodách je povolena. Vstup na katedru prosím konzultujte s vašimi školiteli, zadavateli práce nebo paní sekretářkou Petrou Čtvrtlíkovou, případně s vedoucím katedry.

  • V případě nejasností nebo dotazů prosím pište vedoucímu katedry prof. Ondřeji Bábkovi na adresu ondrej.babek@upol.cz

Věřím, že se nám podaří tuto nenadálou a nepříjemnou situaci zvládnout

Děkuji za vaši spolupráci a v nadcházejících dnech a týdnech přeji zejména pevné zdraví!
Ondřej Bábek
vedoucí katedry geologie