KURZ MĚLKÉ GEOFYZIKY

Katedra geologie UP si dovoluje pozvat zájemce z řad odborníků a studentů na Kurz mělké geofyziky, který pořádá ve dnech 10. – 14. 9. 2018 v Olomouci. Cílem kurzu je teoretické i praktické seznámení s vybranými geofyzikálními metodami (ERT, georadar, dipólové elektromagnetické profilování, seismika).

Bližší informace o programu naleznete v přiloženém cirkuláři nebo na mailu: jan.sedlacek@upol.cz.