MEZINÁRODNÍ KONFERENCE APPLIED GEOPHYSICS

  • Aktuality
  • MEZINÁRODNÍ KONFERENCE APPLIED GEOPHYSICS
9.4.2019

Ve dnech 27. – 28. června 2019 se v prostorách VŠB-TUO v Ostravě koná 5. ročník mezinárodní konference Applied Geophysics. Konference má multidisciplinární přesah do témat jako vlastnosti hornin a zemin, geotechnika nebo numerické modelování v podzemním stavitelství. Deadline pro zasílání příspěvků je 30.4.2019. Early-bird registrace (konferenční poplatek 160 Eur) potrvá do 10.4. Registrace je dále možná až do 19.6.2019 (konferenční polatek 180 Eur). Další informace naleznete v informačním letáku.