PŘEMĚNĚNÉ MOŘE U DRAKOVA

12.7.2022

Vlastivědné muzeum Jesenicka pořádá v sobotu 23.7.2022 geologicko-geomorfologickou exkurzi v okolí Drakova v Jeseníkách. Exkurzí provádí zkušený pracovník muzea, geolog dr. Martin Hanáček. Poznáte dramatický geologický vývoj širšího okolí Vrbna pod Pradědem, včetně toho, jak dnešní charakter krajiny utvářelo střídání dob ledových a meziledových ve čtvrtohorách. Detailní informace o místě srazu naleznete v letáčku níže: