PŘÍTOMNOST STUDENTŮ NA FAKULTĚ

 • Aktuality
 • PŘÍTOMNOST STUDENTŮ NA FAKULTĚ
22.4.2020

Vážení studenti,
od 20. 4. 2020 je možná přítomnost studentů absolventských ročníků na fakultě. Prosím dodržujte opatření (podrobně zde: https://www.prf.upol.cz/studenti/)

Prosíme o důsledné dodržování těchto opatření s tím, že:

 • prohlášení o bezinfekčnosti bude k dispozici na vrátnici budovy PřF, 17. listopadu 1192/12, toto prohlášení musí student odevzdat vždy datované ke dni, ve který se účastní výuky, zkoušky nebo konzultace na fakultě,
 • současně odkaz na toto prohlášení najdete na závěr tohoto e-mailu a zároveň bude možné jej stáhnout na informační webové stránce pro studenty https://www.prf.upol.cz/studenti/,
 • prohlášení o bezinfekčnosti archivují jednotlivá pracoviště (tato prohlášení odevzdávejte vyučujícímu!) a evidují také kde, kdy a které akce se studenti na pracovišti zúčastnili (smyslem této evidence je možnost zpětně dohledat přítomnost daného studenta na fakultě),
 • z textu Ministerstva zdravotnictví sice vyplývá, že omezení maximálně 5 osob se vztahuje na studenty, nicméně přiložené dokumenty z MŠMT obsahují podmínku 5 osob celkem, dodržujme tedy prosím to přísnější ustanovení,
 • přítomnost na fakultě jsou studenti povinni si předem domluvit e-mailem s vyučujícím nebo studijní referentkou,
 • stále platí, že výuka realizovatelná on-line probíhá bez přítomnosti studenta na fakultě,
 • platí dodržování platných pravidel (dvoumetrové rozestupy, zakrytí dýchacích cest pomocí roušky, desinfekce rukou při vstupu do budovy atd.)

Dokumenty k uvolnění opatření pro studenty absolventských ročníků od 20.4.2020 a zároveň doporučení Ministerstva zdravotnictví:

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k uvolnění opatření od 20. 4. 2020

Požadavky pro vysoké školy (vědecko-akademické instituce)
Účastníci (studenti i akademici) musí dodržet následující opatření:
Zdravotní stav: účast na výuce a zkouškách bude povolena za podmínek:

 • bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • u vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou,
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (studenti i akademici),
 • osoby nesmí podléhat karanténě,
 • studenti podepíší prohlášení o bezinfekčnosti.

Organizační opatření:

 • na výuku/zkoušku se studenti dostaví ve stanovený čas, tak aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, studenti budou rozděleni do menších skupin max. 5 osob,
 • zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení 1 studenta v daném časovém rozmezí,
 • po oznámení výsledků zkoušky student neprodleně opustí budovu,
 • učebna/laboratoř bude připravena tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy jak mezi studenty, tak akademiky (minimálně 2 metry), rozestupy dodržovat i ve společných prostorách,
 • studenti budou před zkouškou setrvávat v jiné (čekací) místnosti za totožných podmínek,
 • počet členů zkušební komise bude zredukovaný na nezbytné minimum tak, aby byla zachována rovnost vyzkoušení studentů odborníky daných oblastí.

PŘÍLOHY

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k uvolnění opatření od 20. 4. 2020
Dopis pro Českou konferenci rektorů a Radu VŠ_režim pro VŠ
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (doc)
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (pdf)
Mimořádné opatření MZ ČR k uzavření škol
Mimořádné opatření k zákazu volného pohybu