SEZNAM B a C PŘEDMĚTŮ

29.8.2019

Zde si můžete prohlédnout nabídku B a C předmětů garantovaných katedrou geologie, které budou vypsány v zimním semestru 2019/2020 pro bakalářské a navazující studium.