profile image

Mgr. Martin Moník, Ph.D.

Asistent

  martin.monik@gmail.com
  +420 585 634 536
  Envelopa 1.006
  Po písemné domluvě

Vzdělání a kariéra

 • 2007–2014: Archeologie, Filozofická fakulta, Karlova univerzita, Praha

 • 2009–2014: Geologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno

 • 1999–2005: Archeologie, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Stáže

 • 2015 (1 měsíc): Eberhadt Karls Universität Tübingen, Německo

 • 2003–2004 (10 měsíců): Departamento de historia y arqueología, Universidad de Zaragoza, Španělsko

 • 2016 (8 výukových hodin): Universitat Autónoma, Barcelona

 • 2014 (8 výukových hodin): Universitat Autónoma, Barcelona

 • 2013 (8 výukových hodin): Universitat Autónoma, Barcelona

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • pravidelné přednášky

Další pedagogické aktivity

 • Pankowská A., Moník M., Nechvátak M., 2018. Reading The Silhouettes of Burnt Dead: Using Elemental Analysis (PXRF) to Identify Late Bronze and Early Iron Age Urn Cenotaphs. Anthropologie-International Journal Of Human Diversity And Evolution 56, 39-52.DOI: 10.26720/anthro.17.08.28.1

 • 2010: Hřbitov kolem kostela Všech svatých v Metylovicích, Interdisciplinaria archaeologica, Nitra, Slovensko

 • 2007: Praha 10 – Zahradní Město, sídliště kultury s vypíchanou keramikou. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Michalovce, Slovensko

 • 2007: Atapuerca a otázky antropogeneze, Pravěký seminář, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FF UK

 • 2007: Operační řetězce a zpracování štípané industrie, Pravěký seminář, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FF UK

Funkce

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • petroarcheologie

 • terénní archeologie

Projekty

 • 2015 DAAD Fellowhip for Doctorate students and Young Researchers, (Kurz mikromorfologie u Christophera Millera na Eberhadt Karls Universität Tübingen, Tübingen, Německo)

Publikace 

 • Moník M., Eigner J., 2019. Raw material distribution in the Late Palaeolithic of Bohemia and Moravia. In: Valentin-Eriksen B., Rensink E., Harris S. (Eds.): The Final Paleolithic of Northern Eurasia, Schriften des Museum für Archäologie Schloss Gottorf, Ludwig Verlag, 13, 247–256.

 • Pankowská A., Moník M., Nechvátal M., 2018. Reading the silhouettes of burnt dead: using elemental analysis (pXRF) to identify Late Bronze and Early Iron Age urn cenotaphs. Anthropologie 56, 1, 39–52.

 • Moník M., Lenďáková Z., Ibáñez J.J., Muñiz J., Borell F., Iriarte E., Teira L., Kuda F., 2018. Revealing early villages – Pseudo-3D ERT geophysical survey at the pre-pottery Neolithic site of Kharaysin, Jordan. Archaeological Prospection 25, 339–346.

 • Moník M., Nerudová Z., Schnabl P., 2017. Experimental heating of Moravian cherts and its implication for palaeolithic chipped stone assemblages. Archaeometry 59, 6, 1190–1206.

 • Pankowská A., Moník M., 2017. Evidence of innovation and social differentition in burial practices in Early Bronze Age Moravia. Archaeological and Anthropological Sciences 9, 5, 915–933. doi:10.1007/s12520-016-0313-4

 • Moník M., Hadraba H., 2016. Mechanical characterization of raw materiál quality and its implication for Early Upper Palaeolithic Moravia. Quaternary International 425, 425–436. doi:10.1016/j.quaint.2016.08.042

 • Dehnerová H., Martínek J., Moník M., Šlézar P., 2015. Archaeological and geophysical investigation and 3D visualization at the Jánský Vech castle in Javorník (Czech Republic). Interdisciplinaria Archaeologica 6, 1, 83–92.

 • Moník M., Sedláček J., 2014. Electric resistivity tomography and magnetic susceptibility measurements at the Baden Culture site Stavenice-Úsov (Czech Republic). Interdisciplinaria Archaeologica 6, 2, 131–138.

 • Moník M., Vích D., 2014. Pozdně paleolitická stanice z Bohuňovic na Litomyšlsku. Archeologické rozhledy 66, 67-93.

 • Pankowská A., Průchová E., Moník M., Nováková N., 2014. Taphonomy of cremation burials: excavation and deposition bias in bone preservation. In: O. Chvojka et al. (eds): Fines Transire 23, 223–231.

 • Vránová V., Vrána J., Moník M., 2014. Doklady zpracování železa na hradě Tepenci. Archaelogia Historica 39, 639–647.

 • Moník M., Šlézar P., 2013. An analysis of metalworking by-products from the medieval town of Uničov. Interdisciplinaria Archaeologica 3, 2, 197–203.

 • Moník M., 2013. Analysis of chipped and polished stone industries from the LBK settlement at Bravantice. In: Cheben I., Soják M., eds.: Otázky neolitu a eneolitu našich krajín 2010, Nitra, 197–214.

 • Moník M., Chrámecký M., 2012. Investigation of the graveyard of the All Saints church in Metylovice. Študijné zvesti 52, 41–50.

 • Moník M., 2012. Hunter-gatherer site at Vladislav. Archeologické rozhledy 64, 3, 508–524.

 • Kalábková P., Moník M., Cheben M., 2007. Kostelec na Hané, sídliště lengyelské kultury, ARF 9, Olomouc. ISBN – 978-80-86989-09-9

 • Moník M., Plaštiaková M., Kováčik P., Cheben M., 2007. Rýžoviště v údolí zámeckého potoka v Zlatých Horách, Stříbrná Jihlava, 76-81.

Přednášky na konferencích

 • 2016 – What Aurignacian facies occupied the Moravian Gate? The case of Salaš I and IV sites, 58th Annual Meeting of Hugo Obermaier Society in Budapest, March 31 2016, Budapest, Hungary.

 • 2015 – Chipped stone material quality and its implication for the Upper Palaeolithic of Moravia (Czech Republic), INAA Kolloquium, November 27 2015, Eberhadt Karls Universität Tübingen, Německo.

 • 2015 – Experimental heating of Moravian (Czech Republic) cherts of Stránská skála and Krumlovský les, 12th SKAM Lithic Workshop, 15-16 October 2015, Biskupin, Polsko.

 • 2015 – Geofyzikální prospekce v archeologických lokalitách Kharaysin a Jebel al-Mutawwaq (Jordánsko), Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Mikulov, 14.–17. 10. 2015.  

 • 2015 – Middle to Upper Palaeolithic transition in Moravia as a raw material supply change, XIth CHAGS Conference on hunter-gatherer societies, September 7–11 2015, Vídeň, Rakousko.

 • 2014 – Settlement strategy in the Late Palaeolithic of Bohemia and Moravia, UISPP Congress, Burgos, September 1–7 2014, Španělsko.

 • 2013 – Raw material distribution in the Late Palaeolithic of Bohemia and Moravia, UISPP meeting: „The Final Palaeolithic of Northern Eurasia“, Schleswig, Německo.

 • 2013 – Geofyzikální prospekce na eneolitickém hradisku Stavenice – Úsov, Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Rimavská Sobota, Slovensko.