profile image

prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.

Professor, Head of Department

  babek@prfnw.upol.cz
  +420 585 634 532
  Envelopa 1.010
  Wednesday 9:00 – 11:00

Vzdělání a kariéra

Profesní CV

 • voting member of Subcommission of Carboniferous Stratigraphy při IUGS

 • National Correspondent IAS (International Association of Sedimentologists) for Czech Republic (www.sedimentologists.org)

 • člen Českého národního geologického komitétu (IUGS) (http://www.geology.cz/cngk)

 • člen Vědecké rady PřF UP v Olomouci

 • associate editor, Bulletin of Geosciences (IF)

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2014: prof., Geologické vědy, MU Brno

 • 2005: doc., obor „Geologické vědy se zaměřením“, PřF MU v Brně

 • 1995: Dr. (ekviv. PhD), obor „Geologické vědy se zaměřením“, PřF MU v Brně

 • 1992: Mgr., obor „Geologie a geochemie“, PřF MU v Brně

Pedagogická činnost

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • vysokorozlišující stratigrafie

 • petrofyzikální metody

 • mělká geofyzika

 • environmentální sedimentologie

Projekty

 • GAČR (10 x) jako hlavní řešitel, spoluřešitel, člen týmu

  • aktuální projekty:

   GAČR, reg. č. 19-01768S: Separace geochemických signálů v sedimentech: aplikace pokročilých statistických metod na rozsáhlé geochemické datové soubory (2019-2021)

   spoluřešitel Ondřej Bábek

   GAČR, reg. č. 19-17435S: Paleoklimatologický význam paleozoických červených pelagických karbonátů: časově specifické facie nebo produkty mikrobiální aktivity? (2019-2021)

   hlavní řešitel

   GAČR, reg. č. 16-11563S Nejranější karbonské greenhouse-icehouse klimatické oscilace – multidisciplinární přístup

   spoluřešitel Ondřej Bábek

   P210/14-18183S Sekvenční stratigrafie devonských bioeventů – výkyvy mořské hladiny na přechodu od klimatického režimu greenhouse k icehouse (2014-2016)

   hlavní řešitel Ondřej Bábek

   205/12/0573 Pozdně kvartérní seismogenní zlomová aktivita a související vývoj sedimentačních pánví ve východní části Českého masívu (2012-2015)

   hlavní řešitel Ondřej Bábek

 • FRVŠ (3 x) jako hlavní řešitel, spoluřešitel

Publikace (leden 2019):

 • 64 odborných článků v časopisech registrovaných na Web of Science

 • 69 odborných článků v časopisech registrovaných v databázi Scopus

Citační ohlas (leden 2019):

 • Web of Science: 966 citací; h-index: 18

 • Scopus: 404 citací (bez autocitací); h-index: 9

Vybrané publikace:

2019

 • Sracek O., Geršl M., Faimon J., Bábek O., 2019. The geochemistry and origin of fluids in the carbonate structure of the Hranice Karst with the world’s deepest flooded cave of the Hranicka Abyss, Czech Republic. Applied Geochemistry 100, 203-212.

2018

 • Bábek O., Faměra M., Hladil J., Kapusta J., Weinerová H., Šimíček D., Slavík L., Ďurišová J., 2018. Origin of red pelagic carbonates as an interplay of global climate and local basin factors: Insight from the Lower Devonian of the Prague Basin, Czech Republic. Sedimentary Geology 364, 71-88.

 • Bábek O., Faměra, M., Šimíček D., Weinerová H., Hladil J., Kalvoda J., 2018. Sea-level changes vs. organic productivity as controls on Early and Middle Devonian bioevents: Facies- and gamma-ray based sequence-stratigraphic correlation of the Prague Basin, Czech Republic. Global and Planetary Change 160, 75-95.

 • Bábek O., Sedláček J., Novák A., Létal A., 2018. Electrical resistivity imaging of anastomosing river subsurface stratigraphy and possible controls of fluvial style change in a graben-like basin, Czech Republic. Geomorphology 317, 139-156. DOI: 10.1016/j.geomorph.2018.05.012

 • Grygar T.M., Hošek M., Pacina J., Štojdl J., Bábek O., Sedláček J., Hron K., Talská R., Kříženecká S., Tolaszová J., 2018. Changes in the geochemistry of fluvial sediments after dam construction (the Chrudimka River, the Czech Republic). Applied Geochemistry 98, 94-108. DOI: 10.1016/j.apgeochem.2018.09.012

 • Kalvoda J., Kumpan T., Holá M., Bábek O., Kanický V., Škoda R., 2018. Fine-scale LA-ICP-MS study of redox oscillations and REEY cycling during the latest Devonian Hangenberg Crisis (Moravian Karst, Czech Republic). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 493, 30-43. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2017.12.034

 • Majerová L., Bábek O., Navrátil T., Nováková T., Štojdl J., Elznicová J., Hron K., Grygar T.M., 2018. Dam reservoirs as an efficient trap for historical pollution: the passage of Hg and Pb through the Ohre River, Czech Republic. Environmental Earth Sciences 77(16). Article Number: 574. DOI: 10.1007/s12665-018-7761-3

 • Sengupta S., Sracek O., Jean J.-S., Yang H.-J., Wang C.-H., Kar S., Babek O., Lee C.-Y., Das S., 2018. Difference in attenuation among Mn, As, and Fe in riverbed sediments. Journal of Hazardous Materials 341, 277-289.

2017

 • Sedláček J., Bábek O., Nováková T., 2017. Sedimentary record and anthropogenic pollution of a complex, multiple source-fed dam reservoirs: An example from the Nove Mlyny reservoir, Czech Republic. Science of the Total Environment 574, 1456-1471.

 • Weinerová H., Hron K., Bábek O., Šimíček D., Hladil J., 2017. Quantitative allochem compositional analysis of Lochkovian-Pragian boundary sections in the Prague Basin (Czech Republic). Sedimentary Geology 354, 43-59.

2016

 • Bábek O., Kumpan T., Kalvoda J., Matys Grygar T., 2016. Devonian/Carboniferous boundary glacioeustatic fluctuations in a platform-to-basin direction: A geochemical approach of sequence stratigraphy in pelagic settings. Sedimentary Geology 337, 81-99.

2015

 • Bábek O., Matys Grygar T., Faměra M., Hron K., Nováková T., Sedláček J., 2015. Geochemical background in polluted river sediments: how to separate the effects of sediment provenance and grain size with statistical rigour? Catena 135, 240-253.

 • Bábek O., Briestenský M., Přecechtělová G., Štěpančíková P., Hellstrom J.C., Drysdale R.N., 2015. Pleistocene speleothem fracturing in the foreland of the Western Carpathians: a case study from the seismically active eastern margin of the Bohemian Massif. Geological Quarterly 59, 3, 491-506.

 • Kalvoda J., Kumpán T., Bábek O., 2015. Upper Famennian and Lower Tournaisian sections of the Moravian Karst (Moravo-Silesian Zone, Czech Republic): a proposed key area for correlation of the conodont and foraminiferal zonations. Geological Journal 50, 17-38.

 • Šimíček D., Bábek O., 2015. Spectral gamma-ray logging of the Grès d’Annot, SE France: An outcrop analogue to geophysical facies mapping and well-log correlation of sand-rich turbidite reservoirs. Marine and Petroleum Geology 60, 1–17.

 • Špaček P., Bábek O., Štěpančíková P., Švancara J., Padírková J., Sedláček J., 2015. The Nysa-Morava Zone: an active tectonic domain with Late Cenozoic sedimentary grabens in the Western Carpathians´foreland (NE Bohemian Massif). International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau). Springer-Verlag Berlin Heidelberg. doi: 10.1007/s00531-014-1121-7

2014

 • Baroň I. Bíl M., Bábek O., Smolková V., Pánek T., Macur L., 2014. Effect of slope failures on river-network pattern: A river piracy case study from the flysch belt of the Outer Western Carpathians. Geomorphology 214, 356-365.

 • Kalvoda J., Nudds J., Bábek O., Howels C., 2014. Late Chadian-early Arundian high-resolution biostratigraphy in the Ogmore-by-Sea section (South Wales-Mendip shelf) and the mid-Avonian unconformity. Journal of the Geological Society (London) 171, 1, 41-47.

 • Kumpan T., Bábek O., Kalvoda J., Frýda J., Grygar T.M., 2014. A high-resolution, multiproxy stratigraphic analysis of the Devonian-Carboniferous boundary sections in the Moravian Karst (Czech Republic) and a correlation with the Carnic Alps (Austria). Geological Magazine 151, 2, 201-215.

 • Kumpan T., Bábek O., Kalvoda J., Matys Grygar T., Frýda J., 2014. Sea-level and environmental changes around the Devonian-Carboniferous boundary in the Namur-Dinant Basin (S Belgium, NE France): A multi-proxy stratigraphic analysis of carbonate ramp archives and its use in regional and interregional correlations. Sedimentary Geology 311, 43-59.

 • Matys Grygar T., Elznicová J., Bábek O., Hošek M., Engel Z., Kiss T., 2014. Obtaining isochrones from pollution signals in a fluvial sediment record: A case study in uranium-polluted floodplain of the Ploučnice River, Czech Republic. Applied Geochemistry 48, 1-15.

 • Šešulka V., Sedláková I., Bábek O., Přichystal A., 2014. Identification of a buried Late Cenozoic maar-diatreme structure (North Moravia, Czech Republic). Geologica Carpathica 65, 6, 471-479.

2013

 • Bábek O., Kalvoda J., Cossey P., ŠŠimíček D., Devuyst F.-X., Hargreaves S., 2013. Facies and petrophysical signature of the Tournaisian/Viséan (Lower Carboniferous) sea-level cycle in carbonate ramp to basinal settings of the Wales-Brabant massif, British Isles. Sedimentary Geology 284–-285, 197-–213.

 • Faměra M., Bábek O., Matys Grygar T., Nováková T., 2013. Distribution of Heavy-Metal Contamination in Regulated River-Channel Deposits: a Magnetic Susceptibility and Grain-Size Approach; River Morava, Czech Republic. Water Air Soil Pollution 224, 1525. DOI 10.1007/s11270-013-1525-1

 • Kalvoda J., Nudds J., Bábek O., Howels C., 2013. Late Chadian-early Arundian high-resolution biostratigraphy in the Ogmore-by-Sea section (South Wales– Mendip Shelf) and the mid-Avonian unconformity. Journal of the Geological Society, London 1–7. http://dx.doi.org/10.1144/jgs2013-023

 • Kumpán T., Bábek O., Kalvoda J., Frýda J., Matys Grygar T., 2013. A high-resolution, multiproxy stratigraphic analysis of the Devonian– Carboniferous boundary sections in the Moravian Karst (Czech Republic) and a correlation with the Carnic Alps (Austria). Geological Magazine, 1–15. doi:10.1017/S0016756812001057

 • Matys Grygar T., Nováková T., Bábek O., Elznicová O., Vadinová N., 2013. Robust assessment of moderate heavy metal contamination levels in floodplain sediments: A case study on the Jizera River, Czech Republic. Science of the Total Environment 452-453, 233-245.

 • Nováková T., Matys Grygar T., Bábek O., Faměra M., Mihaljevic M., Strnad L., 2013. Fluvial sediments of the Morava River, Czech Republic: distinguishing regional and local sources of pollution by heavy metals and magnetic particles. J. Soils Sediments 13, 460–73.

2012

 • Kalvoda J., Bábek O., Aretz M., Cossey P., Devuyst F.-X., Hargreaves S., Nudds J., 2012. High resolution biostratigraphy of the Tournaisian-Viséan boundary interval in the North Staffordshire Basin and correlation with the South Wales-Mendip Shelf. Bulletin of Geosciences 87, 3, 497-541.

 • Matys Grygar T., Sedláček J., Bábek O., Nováková T., Strnad L., Mihaljevič M., 2012. Regional Contamination of Moravia (South-Eastern Czech Republic): Temporal Shift of Pb and Zn Loading in Fluvial Sediments. Water Air and Soil Pollution 223, 2, 739-753.

 • Sedláček J., Bábek O., Matys Grygar T., 2012. Trends and evolution of contamination in a well-dated water reservoir sedimentary archive: The Brno Dam, Moravia, Czech Republic. Environmental Earth Sciences 69, 8, 2581-2593.

 • Šimíček D., Bábek O., Leichmann J., 2012. Outcrop gamma-ray logging of siliciclastic turbidites: Separating the detrital provenance signal from facies in the foreland-basin turbidites of the Moravo-Silesian basin, Czech Republic. Sedimentary Geology 261, 50-64.

2011

 • Bábek O., Faměra M., Hilscherová K., Kalvoda J., Dobrovolný P., Sedláček J., Machát J., Holoubek I., 2011. Geochemical traces of flood layers in the fluvial sedimentary archive; implications for contamination history analyss. Catena 87, 281-290.

 • Matys Grygar T., Sedláček J., Bábek O., Nováková T., Strnad L., Mihaljevič M., 2011. Regional Contamination of Moravia (South-Eastern Czech Republic): Temporal Shift of Pb and Zn Loading in Fluvial Sediments. Water Air Soil Pollut. doi: 10.1007/s11270-011-0898-2

 • Kalvoda J., Bábek O., Devuyst F.-X., Sevastopulo G., 2011. Biostratigraphy, sequence stratigraphy and gamma-ray spectrometry of the Tournaisian-Viséan boundary interval in the Dublin Basin. Bull. of Geosciences 86, DOI 10.3140/bull.geosci.1265

 • Bábek O., Chlachula J., Matys Grygar T., 2011. Non-magnetic indicators of pedogenesis related to loess magnetic enhancement and depletion: Examples from the Czech Republic and southern Siberia. Quaternary Science Reviews 30, 967-979.

2010

 • Koptíková L., Bábek O., Hladil J., Kalvoda J., Slavík L., 2010. Stratigraphic significance and resolution of spectral reflectance logs in Lower Devonian carbonates of the Barrandian area, Czech Republic; a correlation with magnetic susceptibility and gamma-ray logs. Sedimentary Geology 205, 83-98.

 • Kalvoda J., Bábek O., 2010. The Margins of Laurussia in Central and Southeast Europe and Southwest Asia. Gondwana Research 17, 2-3, 526-545.

2009

 • Kalvoda J., Novák M., Bábek O., Brzobohatý R., Holá M., Holoubek I., Kanický V., Škoda R., 2009.  Compositional changes in fish scale hydroxylapatite during early diagenesis; an example from an abandoned meander. Biogeochemistry 94, 3, 197-215.

 • Holá M., Kalvoda J., Bábek O., Brzobohatý R., Holoubek I., Kanický V., Škoda R., 2009. LA-ICP-MS heavy metal analyses of fish scales from sediments of the Oxbow Lake Certak of the Morava River (Czech Republic). Environmental Geology 58, 1, 141-151.

2008

 • Bábek O., Hilscherová K., Nehyba S., Zeman J., Faměra M., Franců J., Holoubek I., Machát J., Klánová J., 2008. Contamination history of suspended river sediments accumulated in oxbow lakes over the last 25 years (Morava River, Danube catchment area), Czech Republic. J. Soils Sedim. 8, 3, 165-176.

 • Isaacson P.E., Díaz-Martínez E., Grader G.W., Kalvoda J., Bábek O., Devuyst F.-X., 2008. Late Devonian-earliest Mississippian glaciation in Gondwanaland and its biogeographic consequences. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 268, 126-142.

 • Kalvoda J., Bábek O., Fatka O., Leichmann J., Melichar R., Nehyba S., Špaček P., 2008. Brunovistulian Terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from Late Proterozoic to Late Palaeozoic – a review. Int. J. Earth Sci. 97, 3, 497-517.

 • Bábek O., Franců E., Kalvoda J., Neubauer F., 2008. A digital image analysis approach to measurement of the conodont colour alteration index (CAI): a case study from the Moravo-Silesian Zone, Czech Republic. N. Jb. Geol. Palaont. Abh. 249, 2, 185-201.

 • Grabowski J., Bábek O., Nawrocki J., Tomek Č., 2008. New palaeomagnetic data from the palaeozoic carbonates of the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): evidence for a timing and origin of the late Variscan remagnetization. Geol. Quarterly 52, 4, 321-334.