STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – 10. ZÁŘÍ 2020

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací studentů programu ENGE, bakalářského i navazujícího studia, proběhnou 10. září 2020. Informace o místu konání, harmonogramu i seznam přihlášených studentů naleznete zde.