STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY A OBHAJOBY ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ – 26. 8. 2021

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací studentů programu ENGE, bakalářského i navazujícího studia, proběhnou 26. srpna 2021. Informace o místu konání, harmonogram i seznam přihlášených studentů naleznete zde.