STIPENDIJNÍ POBYTY VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO

  • Aktuality
  • STIPENDIJNÍ POBYTY VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO
22.5.2021

Německá spolková nadace pro životní prostředí – DBU (www.dbu.de) nabízí výzkumné pobyty se stipendiem ve Spolkové republice Německo mladým výzkumným pracovníkům v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí max. do 3 let od ukončení vysokoškolského (magisterského, inženýrského a doktorského) studia. Stipendijní program podporuje 6 – 12ti měsíční pobyty na německých odborných pracovištích – na vysokých školách, v podnicích, výzkumných ústavech, nevládních organizacích, úřadech, atd. Místo stipendijního pobytu si mohou zvolit sami žadatelé nebo jim s jeho zajištěním pomůže DBU.

V rámci propagace stipendia je uspořádán webinář s informacemi o stipendiu, zkušenostmi bývalých stipendistů a možností položit jakoukoli otázku ke stipendiu. Webinář je možné navštívit 26. 5. 2021 od 17: 00 prostřednictvím následujícího odkazu:
https://teams.live.com/meet/94152677088191

Důležité informace
Termín pro podání přihlášek je 5. 9. 2021. Pohovory s uchazeči o stipendium budou probíhat v září nebo říjnu 2021 (podle aktuální epidemiologické situace prezenčně nebo online). Pobyt začne v únoru 2022 a stipendista získá měsíční stipendium ve výši 1250 €. Stipendijní pobyt začíná v Osnabrücku 4-týdenním intenzivním kurzem německého jazyka, který probíhá v malých mezinárodních skupinách dle jazykové úrovně stipendistů. Přihlášku je možné podat v německém nebo anglickém jazyce.

Další informace ke stipendiu a podmínkám pro podání žádosti naleznete na https://www.dbu.de/2587.html. Aktuality jsou umisťovány také na Facebook. V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat Alumni-Team (Miroslav Bauer, Kristýna Rybová).