doc. RNDr. Michal, Bíl, Ph.D.

Vzdělání a kariéra

1997–2002 doktorské studium PřF MU v Brně, obor fyzická geografie
1995–1997 magisterské studium PřF MU v Brně, obor fyzická geografie
1992–1995 bakalářské studium na PřF MU v Brně, obor geografie a kartografie

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • Přírodní nebezpečí a rizika
 • Svahové deformace

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • svahové pohyby
 • přírodní extrémy
 •  hodnocení rizika přírodních procesů
   
 • geomorfologie

Publikace 

 • Klimeš, J., Müllerová, H., Woitsch, J., Bíl, M., Křížová, B., 2020. Century-long history of rural community landslide risk reduction. International Journal of Disaster Risk Reduction 51, 101756.  
 • Bíl, M., Müller, I., 2008. The origin of shallow landslides in Moravia (Czech Republic) in the spring of 2006. Geomorphology 99, 246–253.
 • Bíl, M., Krejčí, O., Franců, J., Hrouda, F., Přichystal, A., 2004. Approximation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians). Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 38, 58-66